ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 กรกฏาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 5f07bcd652611-แผนพัฒนาคุณภาพ-09072563.doc 5f07bcd656ce9-090763p.rar
2563 มิถุนายน 15 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสตูล 5f06870f05a68-หมอสุมนชาติ.docx 5f06870f06a22-sumonchat.jpg
2563 กรกฏาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 5f066a1e23447-บ้านขาม น้ำพอง 8 กรกฎาคม 2563.docx 5f066a1e23bfc-080763p1.rar 5f066a1e23dc0-080763p2.rar
2563 กรกฏาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณงรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 5f0669f575903-เขาสวนกวาง 3 กรกฎาคม 2563.docx 5f0669f578d51-030763p.rar
2563 มิถุนายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ. 3-7” 5efc2ca39264a-พัฒนาหลักสูตรในรูปแบบที่ไม่ใช้ มคอ.3-7.doc 5efc2ca3939bc-290663p.rar
2563 มิถุนายน 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร 5ef1c31201d7d-จัดทำสวนสมุนไพรทางสัตวแพทย์.docx 5ef1c3120568a-230663p1.rar 5ef1c312058dc-230663p2.rar
2563 มิถุนายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5ee6c6deed2d5-แสดงความยินดี .docx 5ee6c6deed982-150663p.rar
2563 มิถุนายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง 5ee6c669ac82a-บริจาคเลือด 11 มิถุนายน 2563 (คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ee6c669b1fc9-110663p1.rar 5ee6c669b2242-110663p2.rar
2563 พฤษภาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการดูแลรักษาสวนป่าบริเวณหน้าคณะ 5ecb140ae7078-คณะสัตวแพทยศาสตร์ รักษ์ต้นไม้.docx 5ecb140aeda5e-200563p1.rar 5ecb140aedcda-200563p2.rar
2563 พฤษภาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบ “กองทุน COVID-19 เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์” ในวาระครบรอบ 34 ปี ของการก่อตั้งคณะ 5ebe4cff22530-กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2563.docx 5ebe4cff25e37-13052563p.rar
2563 เมษายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5eb4abe41b02c-ต้อนรับอธิการบดี.docx 5eb4abe41f555-280463p1.rar 5eb4abe41f795-280463p2.rar
2563 เมษายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5e8ec82b67ebb-แสดงความยินดีกับ รศ.และชำนาญการ 2563.docx 5e8ec82b68b1e-08042563p.rar
2563 มีนาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรณยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5e5f5e1155015-ก.จ.ม.030320.docx 5e5f5e11590f2-030363p.rar
2563 กุมภาพันธ์ 2-6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 5e58beaa7acc4-กิจกรรมนวัตกรรมที่ไบเทค.docx 5e58beaa7b6ae-2_6_0263วันนักประดิษฐ์.rar
2562 พฤศจิกายน 27-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 5e58be7ea1d49-งานนวัตกรรมที่เกาหลี.docx 5e58be7ea3ddd-27_301162นำเสนอสิงประดิษฐ์ เกาหลี.rar
2563 กุมภาพันธ์ 17-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี 5e537e2f800c9-สัตวแพทย์พระราชทาน 17-20 ก.พ.2563.docx 5e537e2f814b1-17_200263ปราจีน.rar
2563 กุมภาพันธ์ 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งาน “Google Drive เพื่อจัดเก็บข้อมูล” 5e4e498aeaf37-อบรมกูเกิลไดรฟ์ 2563.docx 5e4e498aeb5af-200263cp1.rar 5e4e498aeb74f-200263cp2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม “เทคนิคกลยุทธ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในยุคปัจจุบัน” 5e4e495e22223-สัมมนาเทคนิคกลยุทธ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2563.doc 5e4e495e2301c-200263tp1.rar 5e4e495e231e6-200263tp2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยใช้ ESPReL Checklist” 5e4cd16730d80-การจัดอบรมโครงการยกระดับความปลอดภัย 13 ก.พ. 63.doc 5e4cd16731847-130263lp1.rar 5e4cd16731a07-130263lp2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 14-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” 5e4cab7ce2ae5-เพื่อนสัตว์ป่า 2563.docx 5e4cab7ce383f-14-160263p.rar
2563 กุมภาพันธ์ 13-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Pet variety@KhonKaen ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) 5e4b9154919c2-kice.docx 5e4b9154926fa-13-140263p.rar
2563 กุมภาพันธ์ 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักกิจกรรมของคณะ 5e4b532594a2b-นักกิจกรรม 2563.docx 5e4b532595302-วันนักกิจกรรม1.rar 5e4b5325954b9-วันนักกิจกรรม2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 “เจาะลึกข้อสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ” 5e49f82c30166-สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร 16 กพ 63.doc 5e49f82c30884-160263p1.rar 5e49f82c30a31-160263p2.rar
2563 กุมภาพันธ์ - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5e49f1e96227d-แสดงความยินดี(ธนิกุล).docx 5e49f1e966042-thanikul63.jpg
2563 มกราคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพแพะ-แกะ 5e464d183b774-บริการวิชาการแพะ 2563.docx 5e464d183c42e-290163p.rar
Page 1 of 27