ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 ธันวาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 5fc70148e074d-ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2563.docx 5fc70148e1001-011263p1.rar 5fc70148e11d2-011263p1_2.rar
2563 ธันวาคม 1 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 5fc6f2598144b-วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัช.docx 5fc6f25985c93-011263p.rar
2563 พฤศจิกายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 5fc4870e5a763-ร่วมงานสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย 42 ปี 2563.docx 5fc4870e605d5-301163p.rar 5fc4870e60807-301163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 27 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5fc0ac7f2e85a-สถาปนาคณะสาสุข 42 ปี 2563e.docx 5fc0a9eb1a2d4-271163p.rar 5fc0a9eb1a4a5-271163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 5fc0a1513537a-การอบรมควอไทล์ 1.docx 5fc0a15135a04-S__6627353.jpg
2563 พฤศจิกายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 5fc0a12d446d9-เปิดบ้านต้อนรับ รร อัสสัมชัญ อุบลราชธานี.docx 5fc0a12d44e8b-241163ap.rar
2563 พฤศจิกายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ 5fbdb154ba171-ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสกล.docx 5fbdb154bd79a-241163P.rar
2563 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอสรุปผลการปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist 5fbb7415a9b74-สรุปผลยกระดับห้องปฏิบัติการ.docx 5fbb7415aa687-161163l.rar
2563 พฤศจิกายน 16-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 5fbb623d83402-สัตวแพทย์พระราชทาน น่าน.docx 5fbb623d88f9e-16_191163p.rar 5fbb623d8919e-16_191163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม KKU Exam and KKU E-learning” 5fb4cd24a9e57-การจัดอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ (18-11-63).doc 5fb4cd24aace6-181163p.rar 5fb4cd24aaea4-181163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง 5fb49708d7642-ออกหน่วยธนาคารเลือด 16 พย.63.docx 5fb49708d83aa-161163p.rar
2563 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 5fb1d9a2d4083-ตรวจประเมิน EdPEx2562.doc 5fb1d9a2d46c8-131163EdpEX62.rar
2563 พฤศจิกายน 5 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มอบเงินจากโครงการ “ดนตรีปันสุข”เข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ 5faa2d37ae2f9-ดนตรีปันสุข นศ.คณะศิลปกรรม.docx 5faa2d37af80d-051163dp.rar
2563 พฤศจิกายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคนใหม่ 5fa8e31632f40-ร่วมแสดความยินดีกับ ผอ.สนง.อธิการบดีใหม่.docx 5fa8e31633fce-061163p.rar
2563 พฤศจิกายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)” 5fa8b7e747020-VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2.doc 5fa8b7e74ba85-vmkku meeting2.rar
2563 ตุลาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2563 5fa0cc905bba0-KM พัสดุการเงิน_29102563.doc 5fa0cc905e59a-291063kmการเงิน.rar
2563 ตุลาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ 5f9fc562eee74-โครงการวิจัย VR.docx 5f9fc562efbd3-301063โครงการวิจัย VR1.rar 5f9fc562efdde-301063โครงการวิจัย VR2.rar
2563 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน”อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 5f9fa5624bff3-ลอยกระทง 2563.docx 5f9fa5624ce14-311063ลอยกระทง.rar
2563 ตุลาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการบูรณาการหลักสูตรสองปริญญา 5f9f822a073e6-หารือบูรณาการหลักสูตร.docx 5f9f822a0bc66-291063บูรณาการหลักสูตร.rar
2563 ตุลาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 5f96786001a60-ปลูกต้นไม้ (22 ตค.63).docx 5f96786002320-221063p.rar 5f9678600264f-221063p2.rar
2563 ตุลาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Trainee meet trainer” ประจำปีการศึกษา 2563 5f8d2c9d109da-Trainee meet the trainer 2563.docx 5f8d2c9d15d7f-171063p.rar
2563 ตุลาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “Big Data” 5f895249ed3ad-โครงการ BIG DATA 15 ต.ค.63.docx 5f895249f256a-151063p.rar
2563 ตุลาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563 5f83fb2de4df6-มข.ร่วมใจ-63.docx 5f83fb2de5774-101063p.rar 5f83fb2de58f9-101063p2.rar
2563 กันยายน-ตุลาคม 29-7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะ 5f8001bcd92c1-ปชส คณะ รร ขอนแก่นวิทย์ สาธิตมอ สาธิต ศศ 2563.docx 5f8001bcdf04a-2909_071063p.rar 5f8001bcdf2b8-2909_071063p2.rar
2563 ตุลาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5f7bc98a34ed4-การสนทนากลุ่มร่วมกับนักศึกษาบัณพิตศึกษา 2563.docx 5f7bc98a38170-021063p.rar
Page 1 of 30