ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2564 มิถุนายน 7 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว จำนวน 2 เครื่อง 60c07086af4f5-รับมอบเครื่องบริจาค โอโซน.docx 60c07086b1b2e-070664p.rar
2564 มิถุนายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี 60bf2db286a45-เนื้อข่าวแสดงวิสัยทัศน์64.docx 60bf2db287288-640608p1.rar 60bf2db28744b-640608p2.rar
2564 พฤษภาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19 ในวาระครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 609df6d5f3325-ข่าว 35ปี.docx 609df6d6048f2-130564p.rar
2564 เมษายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 607e23dee8bd0-เนื้อข่าวแสดงความยินดีได้ตำแหน่งทางวิชาการ.docx 607e23dee92e1-04642.jpg
2564 เมษายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564 607e239b645ea-เนื้อข่าวออกโรงทานงานบุญเดือน5.docx 607e239b6848e-080464p.rar
2564 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร 606a598cbbd5d-1.SWOT-01.04.2564.doc 606a598cbf505-010464p1.rar 606a598cbf7a3-010464p2.rar
2564 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 606672f124383-โครงการEdPEx Coaching 2563.docx 606672f1273d1-640329p.rar
2564 มีนาคม 4 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ” 60543d2910411-KM สารบรรณ.doc 60543d2912f62-040364p.rar
2564 มีนาคม 13 โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563 6051754e92edc-ข่าว มข.เรียนรู้อนุรักษ+อบรมถ่ายภาพ.docx 6051754e936ac-130364p.rar
2564 มีนาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 604b12f30d922-ข่าวแสดงความยินดี64-ผอ..docx 604b12f30f620-120364แสดงความยินดี.rar
2564 กุมภาพันธ์ 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร และการดำเนินการประชุม” 603d94b8e2d53-เทคนิคการเป็นพิธีกร.docx 603d94b8e37d1-250264p.rar
2564 กุมภาพันธ์ 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60345aecd46ec-ทิศทางด้านดิจิทัลของ มข.docx 60345aecd7009-190264p.rar 60345aecd7284-190264p2.rar
2564 กุมภาพันธ์ 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam” 60330ba9ee3a0-ดิจิทัล.docx 60330ba9f329b-180264p.rar
2564 กุมภาพันธ์ 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 602c712ee811c-เนื้อข่าว ตรวจสุขภาพปี 64.docx 602c712eecf77-110264p.rar 602c712eed1d0-110264p2.rar
2564 มกราคม 28 คณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 5 ปี 6017abcbed2e1-สถาปนาสภาพนักงาน.docx 6017abcbedab3-280164p3.rar
2564 มกราคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2 6013d02b70d0c-ข่าวอบรม Power BI#2.docx 6013d02b713b9-280163 powerbip.rar 6013d02b71576-280163 powerbip2.rar
2564 มกราคม 25 คณบดีร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 6013cffe77f03-วันที่ 25 ม.ค.64 ร่วมงานวันสถาปนา มข..docx 6013cffe785e7-250164p.rar
2564 มกราคม 22 คณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 6013cfbe4bb78-วันที่ 22 ม.ค.64 ตัวแทนคณบดีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บร.docx 6013cfbe4c8b1-220164p.rar
2563 ธันวาคม 30 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5febfece6c398-ร่วมงานสถาปนาศูนย์หัวใจ 2563.docx 5febfece6d15d-301263P.rar
2563 ธันวาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 5fe93ac712ee4-คณะเปิดบ้านต้อนรับ รร สาธิต ศศ 2563.docx 5fe93ac7143c7-251263p.rar 5fe93ac714596-251263p2.rar
2563 ธันวาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารพบบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 5fe59e660a982-ปรับแผน 64 และผู้บริหารพบบุคลากร 2563.docx 5fe59e660aed4-241263p.rar 5fe59e660b055-241263p2.rar
2563 ธันวาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินภายใต้การเปลี่ยนแปลง 5fe59e3c9b124-Catch the trend Blend future2563.docx 5fe59e3c9b817-221563อบรมการเงิน.rar
2563 ธันวาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2563 5fe59505adebe-สพอ 63.docx 5fe59505af145-151263p.rar
2563 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563 5fd85466c36c8-งานมุทิตาสถาบันและแสดงความยินดี ประจำปี 2563.docx 5fd85466c3f1f-121263p.rar 5fd85466c40e1-121263p2.rar
2563 ธันวาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “การบริหารคณะตามเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 5fcecf8e8da0a-EdPEx 07122020.docx 5fcecf8e8f6f7-071263p.rar
Page 1 of 31