ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2564 ธันวาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา” อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61c548ced48fd-ข่าวงานศพ .docx 61c548ced8ebe-221264p.rar
2564 พฤศจิกายน 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ของคณะ 61935d0924da4-4.ทบทวนวิสัยทัศน์-15112564.docx 61935d09260a7-151164p.rar
2564 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการ “ปรับกระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์” 6174d14ea8cda-3.ปรับกระบวนทัศน์-21102564.docx 6174d14eace56-211064p1.rar 6174d14ead099-211064p2.rar
2564 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างลายเซ็นดิจิทัล” 61711fff39615-ข่าว.docx 61711fff3ad80-211064cp1.rar 61711fff3af7a-211064cp2.rar
2564 ตุลาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น 6167f0a73d163-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น.docx 6167f0a73dd1a-131064pk.rar
2564 ตุลาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม 6167f0771b7a3-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม.docx 6167f0771be2b-131064p.rar
2564 ตุลาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารคณะทัตแพทยศาสตร์ 6167f03a2be5f-คณะสัตวแพทยศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารคณะทัตแพทยศาสตร์.docx 6167f03a2e60f-121064p.rar
2564 ตุลาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และทบทวนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”(กิจกรรมที่ 3) 615b9bf99352e-ข่าว3.docx 615b9bf995da3-011064p1.rar 615b9bf996001-011064p2.rar
2564 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และทบทวนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (กิจกรรมที่ 2) 615a4db9ab58e-ข่าว2.docx 615a4db9abbe6-300964p3.rar 615a4db9abd9f-300964P4.rar
2564 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และทบทวนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (กิจกรรมที่ 1) 615a4d88a740a-ข่าว.docx 615a4d88a8e55-300964p1.rar 615a4d88a9033-300964p2.rar
2564 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ร้อยรักรวมใจ...สานสายใยมุฑิตา” 6147f76dac0d2-ข่าวงานเกษียณ64.docx 6147f76db0624-170964P1.rar 6147f76db084d-170964P2.rar
2564 สิงหาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 61289d9fb96e0-ศึกษาดูงานวิศว.docx 61289d9fba6f4-640825p.rar
2564 สิงหาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 61285d6b2ab40-ข่าวพิธีไหว้ครู 64.docx 61285d6b2b162-640826pk1.rar 61285d6b2b30d-640826pk2.rar
2564 สิงหาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564 61285d3f4877e-บริจาคโลหิต 2564.docx 61285d3f4b5bd-640826pb1.rar 61285d3f4b7e6-640826pb2.rar
2564 สิงหาคม 20 คณบดีออกพื้นที่เชิงรุกสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อชุมชนตำบลป่าปอ 6124928bba746-ข่าวคณะ 20 บ่าย.docx 6124928bbadf8-640820p2.rar
2564 สิงหาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่าย 61249265d8df9-ข่าวคณะ 20 เช้า.docx 61249265dc813-640820p1.rar
2564 สิงหาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ใหม่ 6119b894cc1f4-ข่าว.docx 6119b894d1d4f-130864p.rar
2564 กรกฎาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 60ef8117919f3-ข่าว จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์.docx 60ef8117954dd-070764p.rar
2564 มิถุนายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60d2a6c917bed-ข่าวยินดีเป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ(ชูชาติแก้ไข).docx 60d2a6c91bffe-deanchu.jpg
2564 มิถุนายน 7 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว จำนวน 2 เครื่อง 60c07086af4f5-รับมอบเครื่องบริจาค โอโซน.docx 60c07086b1b2e-070664p.rar
2564 มิถุนายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี 60bf2db286a45-เนื้อข่าวแสดงวิสัยทัศน์64.docx 60bf2db287288-640608p1.rar 60bf2db28744b-640608p2.rar
2564 พฤษภาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19 ในวาระครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 609df6d5f3325-ข่าว 35ปี.docx 609df6d6048f2-130564p.rar
2564 เมษายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 607e23dee8bd0-เนื้อข่าวแสดงความยินดีได้ตำแหน่งทางวิชาการ.docx 607e23dee92e1-04642.jpg
2564 เมษายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564 607e239b645ea-เนื้อข่าวออกโรงทานงานบุญเดือน5.docx 607e239b6848e-080464p.rar
2564 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร 606a598cbbd5d-1.SWOT-01.04.2564.doc 606a598cbf505-010464p1.rar 606a598cbf7a3-010464p2.rar
Page 1 of 32