ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 กันยายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2563 5f6992509cfbd-วันสถานประกอบพบและสัมภาษณ์นักศึกษา 2563.doc 5f699250a23b1-190963p.rar
2563 สิงหาคม-กันยายน 31-1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์ 5f64526f48949-สมุนไพรอาจารย์จรีรัตน์ 31 สิงหาและ 1 กันยา.docx 5f64526f497fb-010963p.rar 5f64526f499f3-010963p2.rar
2563 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 5f643a898bd58-โครงการปฐมนิเทศสหกิจ 2563.docx 5f643a898d01a-170963ps.rar
2563 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 5f6418b8b99c5-อบรมอัคคีภัย(17 กย.63).docx 5f6418b8bed88-170963p.rar 5f6418b8bf00b-170963p2.rar
2563 กันยายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี 5f61bd7e1a400-คณะร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด.docx 5f61bd7e1fb19-160963p.rar
2563 กันยายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 5f6043b9977e9-อบรม Soft Skills 12 กันยายน 2563.docx 5f6043b997e71-120963p.rar
2563 กันยายน 12-13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกร 5f60439c2beb2-อบรมหมอหมู 12-13 กันยายน 2563.docx 5f60439c31967-12130963p1.rar 5f60439c31bcf-12130963p2.rar
2563 กันยายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563 5f5ac7a2ce36d-ร่วมโครงการ KKU CSV 9 กย.2563.docx 5f5ac7a2d0c2f-090963p1.rar 5f5ac7a2d0e60-090963p2.rar
2563 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 5f58770f03a6c-โครงการบริจาคโลหิตกับซีพี 2563.docx 5f58770f09451-030963บริจาคโลหิต 63.rar
2563 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA” 5f56d8bb590e1-อบรม AUN-QA 3 กย 63.docx 5f56d8bb597c0-030963aunp.rar
2563 กันยายน 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 5f56d8900ec76-ข่าวยินดี รศ.suwitOupasai.docx 5f56d89010da5-020963suwit.rar
2563 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 5f509a4edd99a-รับทราบผลการตรวจสอบภายใน 2563.docx 5f509a4ede1fd-030963tp.rar
2563 สิงหาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ 5f4c95eea82f4-TASAH 2563.docx 5f4c95eea91de-290863p.rar 5f4c95eea939a-290863p2.rar
2563 สิงหาคม 29-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5f4c795d5064f-วันสุนัขโลก 2563.docx 5f4c795d51164-29_300863p1.rar 5f4c795d512ed-29_300863p2.rar
2563 สิงหาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563 5f4c551d818a7-ระดมความคิดเห็นศิษย์เก่า 2563.docx 5f4c551d81f66-270863rp.rar
2563 สิงหาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์ของเก่าคณะมอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจำปี 2563 5f4c54f35bd14-รางวัลศาสตราจารย์เชิดชัย 2563.docx 5f4c54f35c39e-310863cd.jpg
2563 สิงหาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2563 5f4c54c09f978-ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ 2563.docx 5f4c54c0a0049-3108631s.jpg
2563 สิงหาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563 5f4c548e87b4e-ทำบุญสัตว์ทดลอง 2563.docx 5f4c548e8eb5a-270863tp1.rar 5f4c548e8ed92-270863tp2.rar
2563 สิงหาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด 5f48b2a371fd4-ความปลอดภัยในการใช้งานตู้นิรภัย 2563.docx 5f48b2a3727b8-280863p.rar 5f48b2a372955-280863p2.rar
2563 สิงหาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 5f48ae4e87083-พิธีไหว้ครู 2563.docx 5f48ae4e87811-270863vkp1.rar 5f48ae4e879c4-270863vkp2.rar
2563 สิงหาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 5f44bbca40e8a-มอบไทด์ 63.docx 5f44bbca418db-200863p1.rar 5f44bbca41a92-200863p2.rar
2563 สิงหาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ราตรีน้องใหม่ รุ่นที่ 34” 5f44b309c0ab0-ราตรีน้องใหม่ 34 - 63.docx 5f44b309c1379-220863np.rar
2563 สิงหาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 5f44adcf86696-เปิดโลกกิจกรรม 63.docx 5f44adcf87a8c-220863p.rar
2563 สิงหาคม 17-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 5f3f1979ab17b-สพพระราชทาน.docx 5f3f1979ae188-17_200863p.rar
2563 สิงหาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2563 5f39f74bb5958-ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563.docx 5f39f74bb616a-140863p1.rar 5f39f74bb6342-140863p2.rar
Page 1 of 29