ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 5d77458de6a95-แจกของน้ำท่วมบ้านไผ่2562.docx 5d77458de9b71-050962ntp1.rar 5d77458de9da9-050962ntp2.rar
2562 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 5d71fc2f6d7a3-งานมุทิตาจิตผู้เกษียณ 2562.docx 5d71fc2f6e835-050962pe1.rar 5d71fc2f6ea37-050962pe2.rar
2562 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม 5d71c05a4eeb8-KKU CSV 2562.docx 5d71c05a54a74-050962pa1.rar 5d71c05a54c95-050962pa2.rar
2562 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาตร์ มข. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี 5d6f6f5f4eae2-พอ.สว.3 กย.2562.docx 5d6f6f5f53571-030962p.rar
2562 กันยายน 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 5d6de03832b45-สัตว์ปลอดโรคฯ อุดรธานี 2562.docx 5d6de038334fb-020962p.rar
2562 กันยายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง 5d6cdc23480f5-ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2562.docx 5d6cdc2348abd-010962p.rar
2562 สิงหาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็ก 5d68e7ed9e39a-โภชนาการในสัตว์เล็ก 2562.docx 5d68e7ed9f0c6-290862pp1.rar
2562 สิงหาคม 29-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อ E-learning เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา” 5d68c4c821534-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-learning 2562(dean approved).docx 5d68c4c821c1d-290862elp1.rar 5d68c4c821dd5-290862elp2.rar
2562 สิงหาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 5d68c4a6e6c32-อบรมอัคคีภัย(29 สค.62)(dean approved).docx 5d68c4a6ea812-290862fp1.rar 5d68c4a6eaa88-290862fp2.rar
2562 สิงหาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 5d64a9513cd61-มอบเนคไทด์ สัญญลักษณ์ และบายศรี 2562.docx 5d64a9513d9e8-220862p1.rar 5d64a9513dc14-220862p2.rar
2562 สิงหาคม 22-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 5d648afad8439-NVLU Tour 2019 ไทย.docx 5d648afadb118-22230862nvlu1.rar 5d648afadb351-22230862nvlu2.rar
2562 สิงหาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 5d5a3ddeb0a8c-วางพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562.docx 5d5b671e7dcdd-180862p1.rar 5d5b671e7ea65-180862p2.rar
2562 สิงหาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 5d5a06c9f13c4-พิธีไหว้ครู 2562.docx 5d5a06c9f1a9f-150862k1.rar 5d5a06c9f1c56-150862k2.rar
2562 สิงหาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562 5d5a06a8c168c-ทำบุญสัตว์ทดลอง 2562.docx 5d5a06a8c1d6e-150862t1.rar 5d5a06a8c1f24-150862t2.rar
2562 สิงหาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5d5a0685b23c3-ยินดีที่่ 40 ปี ท่าพระ 15 ส.ค.62.docx 5d5a0685b6a31-091_150862p1.rar 5d5a0685b6c8f-091_150862p2.rar
2562 สิงหาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2562 5d5217e959135-มอบเสื้อคลินิก 2562.docx 5d5217e95da6e-080862P1.rar 5d5217e95dc80-080862P2.rar
2562 สิงหาคม 2-8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 5d4d386702d93-สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 2562.docx 5d4d386703dc6-02080862p1.rar 5d4d386703fa2-02080862p2.rar
2562 สิงหาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562” 5d4be7a0d3cf8-ร่วมงานวันแม่ 2562.doc 5d4be7a0d7991-070862p1.rar 5d4be7a0d7bf2-070862p2.rar
2562 สิงหาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019 5d4921a47fc91-Veterinary Friendship 2019.docx 5d4921a48037e-040862pv1.rar 5d4921a480543-040862pv2.rar
2562 สิงหาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 5d492183b30a1-วันสัตวแพทย์ไทย 2562.docx 5d492183b3803-040862p1.rar 5d492183b39bb-040862p2.rar
2562 สิงหาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562 5d49215b3dc0c-National Chung Hsing University 2019.docx 5d49215b3e527-020862p.rar
2562 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ ครั้งที่ 2 5d43ed3374631-ถอดบทเรียนครั้งที่ท 2 ปี 2562.docx 5d43ed3374d69-010862pt1.rar
2562 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 5d43ed1599287-ข่าวทวนสอบ 2562.docx 5d43ed159aa9c-010862tp1.rar 5d43ed159ac72-010862tp2.rar
2562 กรกฎาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 5d42630ae2a7c-ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคร ร.10.doc 5d42630ae38a5-260762p1.rar 5d42630ae3a85-260762p2.rar
2562 กรกฎาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5d415d0693209-สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 62.docx 5d415d069388c-280762p1.rar 5d415d0693a17-280762p2.rar