ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 ธันวาคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561 5c0f610e2ceef-บัณฑิตมุทิตาสถาบัน ประจำปี 2561.docx 5c0f610e2d51a-051261p1.rar 5c0f610e2d685-051261p2.rar
2561 ธันวาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561 5c0f60d78d7df-ราตรีบัณฑิตฟ้าหม่นมอดินแดง 2561.docx 5c108ae941f9c-041261p1.rar 5c108ae9431ba-041261p2.rar
2561 ธันวาคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 5c0f2be6dab15-แสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา 2561.docx 5c0f2be6db317-051261gsp1.rar 5c0f2be6db4c0-051261gsp2.rar
2561 ธันวาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561” 5c0f27c08bbd8-ร่วมงานวันพ่อ2561.docx 5c0f27c08ee51-031261pp.rar
2561 พฤศจิกายน-ธันวาคม 26-3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง 5c060b8242ace-อาจารย์จากนาบงมาดูงาน.docx 5c060b8245a8a-1261Trainingp1.rar 5c060b8245cda-1261Trainingp2.rar
2561 พฤศจิกายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 5c04824f9f5b9-EdPEx 28.docx 5c04824fa3c89-281161p1.rar 5c04824fa3eb7-281161p2.rar
2561 พฤศจิกายน 16 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานอธิการบดี 5bfc9e1fe353c-ผศ.ไชยพัศร์(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5bfc9e1fe3bd3-211161cp.rar
2561 พฤศจิกายน 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงสานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์ และประกวดนางนพมาศประจำปีการศึกษา 2561 5bfc9dd6a7e05-ลอยกระทง 2561(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5bfc9dd6a9c1b-221161p.rar
2561 พฤศจิกายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศบังคลาเทศ 5bf754415241c-Prof. Hoque และ Mr. Saroj.docx 5bf7544152b52-211161p.rar
2561 พฤศจิกายน 19-21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาในความดูแล ประจำปีการศึกษา 2561 5bf630c1c7ffe-อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา2561.docx 5bf630c1c87e9-19-211161p1.rar 5bf630c1c8a3d-19-211161p2.rar
2561 พฤศจิกายน 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะ portosystemic shunt ในสุนัขและแมว 5bf4abf005aa6-portosystemic shunt.docx 5bf4abf009d1d-151161p.rar
2561 พฤศจิกายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5be8f5b2e534b-ผู้บริหารพบ นศ.2561.docx 5be8f5b2e8d1d-081161p2.rar
2561 พฤศจิกายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 5be4dd2f76031-ป้องกันเรบีส์โซเอทิส.docx 5be4dd2f78ce9-081161p.rar
2561 พฤศจิกายน 3-4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เธอ เขา เรา (สร้างฝาย ห่วงใยป่า ปลูกต้นหญ้า ศึกษาชุมชน)” 5be3a386cca14-สร้างฝาย รักษ์สัตว์น้ำ.docx 5be3a386cd1c7-3-41161p1.rar 5be3a386cd33e-3-41161p2.rar
2561 ตุลาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารจาก Faculty of Agriculture, National University of Laos วิทยาเขตนาบง 5be1373b5745b-ต้อนรับ Nabong Laos 2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5be1373b58262-261061pl.rar
2561 พฤศจิกายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2561 5bdfc616794f6-นำเสนอผลการฝึกงานต่างประเทศ2561.docx 5bdfc6167bee5-011161p1.rar 5bdfc6167c106-011161p2.rar
2561 ตุลาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 5bda661b48eb4-vet Coop2561.docx 5bda661b4cf4e-271061p1.rar 5bda661b4d19a-271061p2.rar
2561 ตุลาคม 20-21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ 5bd808d5a298e-ค่ายร่วมสถานีฟาร์ม2561.docx 5bd808d5a3f43-20_211061p.rar
2561 ตุลาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” 5bd7ae40dd847-จิตอาสาหนองเรือ.docx 5bd7ae40ddee8-281061p.rar
2561 ตุลาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “See U ridge back” 5bd7ae21985af-โครงการฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน(คณบดีแก้ไข).docx 5bd7ae219b828-271061p.rar
2561 ตุลาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก สถาบันกวดวิชา One Up Academy 5bd659f9e9bd5-one up academy 2018.docx 5bd659f9ea2be-251061p1s.rar 5bd659f9ea492-251061p2s.rar
2561 ตุลาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5bd659da86114-ปฐมนิเทศสหกิจฯ 2561.docx 5bd659da8924a-251061p.rar
2561 ตุลาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าทรี อคาเดมี (Delta3 Academy) 5bcd80007437c-เปิดบ้านต้อนรับ Delta3 Academy.docx 5bcd800078557-191061p.rar
2561 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 5bc992e3d4a03-ซินโครตรอน 2561.docx 5bc992e3d50a0-s181061p1.rar 5bc992e3d522c-s181061p2.rar
2561 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านอาหารม้า 5bc992c26f1e3-บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน 2561.docx 5bc992c26f9f9-h181061p1.rar 5bc992c26fbea-h181061p2.rar