ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 พฤศจิกายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีคนใหม่ 5fa8e31632f40-ร่วมแสดความยินดีกับ ผอ.สนง.อธิการบดีใหม่.docx 5fa8e31633fce-061163p.rar
2563 พฤศจิกายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทางสัตวแพทย์ (Education transformation in Veterinary Medicine)” 5fa8b7e747020-VM-KKU Meeting ครั้งที่ 2.doc 5fa8b7e74ba85-vmkku meeting2.rar
2563 ตุลาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2563 5fa0cc905bba0-KM พัสดุการเงิน_29102563.doc 5fa0cc905e59a-291063kmการเงิน.rar
2563 ตุลาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าพบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัลหารือโครงการวิจัย VR (Virtual Reality) เพื่อการเรียนการสอนทางด้านกายวิภาคศาสตร์ 5f9fc562eee74-โครงการวิจัย VR.docx 5f9fc562efbd3-301063โครงการวิจัย VR1.rar 5f9fc562efdde-301063โครงการวิจัย VR2.rar
2563 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน”อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 5f9fa5624bff3-ลอยกระทง 2563.docx 5f9fa5624ce14-311063ลอยกระทง.rar
2563 ตุลาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการบูรณาการหลักสูตรสองปริญญา 5f9f822a073e6-หารือบูรณาการหลักสูตร.docx 5f9f822a0bc66-291063บูรณาการหลักสูตร.rar
2563 ตุลาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” 5f96786001a60-ปลูกต้นไม้ (22 ตค.63).docx 5f96786002320-221063p.rar 5f9678600264f-221063p2.rar
2563 ตุลาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Trainee meet trainer” ประจำปีการศึกษา 2563 5f8d2c9d109da-Trainee meet the trainer 2563.docx 5f8d2c9d15d7f-171063p.rar
2563 ตุลาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “Big Data” 5f895249ed3ad-โครงการ BIG DATA 15 ต.ค.63.docx 5f895249f256a-151063p.rar
2563 ตุลาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีการศึกษา 2563 5f83fb2de4df6-มข.ร่วมใจ-63.docx 5f83fb2de5774-101063p.rar 5f83fb2de58f9-101063p2.rar
2563 กันยายน-ตุลาคม 29-7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะ และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รวมทั้งสำรวจความต้องการ/ความคาดหวังของนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของคณะ 5f8001bcd92c1-ปชส คณะ รร ขอนแก่นวิทย์ สาธิตมอ สาธิต ศศ 2563.docx 5f8001bcdf04a-2909_071063p.rar 5f8001bcdf2b8-2909_071063p2.rar
2563 ตุลาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5f7bc98a34ed4-การสนทนากลุ่มร่วมกับนักศึกษาบัณพิตศึกษา 2563.docx 5f7bc98a38170-021063p.rar
2563 ตุลาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารด้านการพัฒนานวัตกรรม 5f769a076a9f4-แนวทางการพัฒนานวัตกรรม.docx 5f769a076d74c-011063p.rar
2563 กันยายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำคณะและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 5f73e0d3597b4-ปชส คณะ รร แก่นนคร 2563(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5f73e0d35d10a-290963p.rar
2563 กันยายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ำนมโค และการแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย อดีตคณบดี 5f72afb7affd8-สัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตน้ำนมโคพี่อ๋อย.docx 5f72afb7b0ad5-260963p.rar
2563 กันยายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือในการพัฒนา VR เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตบัณฑิต 5f729e708038e-MOU กับบลูโอเชียน 2563.docx 5f729e7084d01-250963p.rar
2563 กันยายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “สานสายใยผูกพัน...สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 5f6d7da89f1c7-งานมุทิตาจิต63.docx 5f6d7da8a41f3-240963p.rar 5f6d7da8a43eb-240963p2.rar
2563 กันยายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2563 5f6992509cfbd-วันสถานประกอบพบและสัมภาษณ์นักศึกษา 2563.doc 5f699250a23b1-190963p.rar
2563 สิงหาคม-กันยายน 31-1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการใช้สมุนไพรในสัตว์ 5f64526f48949-สมุนไพรอาจารย์จรีรัตน์ 31 สิงหาและ 1 กันยา.docx 5f64526f497fb-010963p.rar 5f64526f499f3-010963p2.rar
2563 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 5f643a898bd58-โครงการปฐมนิเทศสหกิจ 2563.docx 5f643a898d01a-170963ps.rar
2563 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2563 5f6418b8b99c5-อบรมอัคคีภัย(17 กย.63).docx 5f6418b8bed88-170963p.rar 5f6418b8bf00b-170963p2.rar
2563 กันยายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดอุดรธานี 5f61bd7e1a400-คณะร่วมปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด.docx 5f61bd7e1fb19-160963p.rar
2563 กันยายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายทักษะชีวิตสู่ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 5f6043b9977e9-อบรม Soft Skills 12 กันยายน 2563.docx 5f6043b997e71-120963p.rar
2563 กันยายน 12-13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมการใช้โปรแกรมหมอหมูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มสุกร 5f60439c2beb2-อบรมหมอหมู 12-13 กันยายน 2563.docx 5f60439c31967-12130963p1.rar 5f60439c31bcf-12130963p2.rar
2563 กันยายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจําปี 2563 5f5ac7a2ce36d-ร่วมโครงการ KKU CSV 9 กย.2563.docx 5f5ac7a2d0c2f-090963p1.rar 5f5ac7a2d0e60-090963p2.rar