ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2564 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และทบทวนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (กิจกรรมที่ 2) 615a4db9ab58e-ข่าว2.docx 615a4db9abbe6-300964p3.rar 615a4db9abd9f-300964P4.rar
2564 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และทบทวนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (กิจกรรมที่ 1) 615a4d88a740a-ข่าว.docx 615a4d88a8e55-300964p1.rar 615a4d88a9033-300964p2.rar
2564 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ร้อยรักรวมใจ...สานสายใยมุฑิตา” 6147f76dac0d2-ข่าวงานเกษียณ64.docx 6147f76db0624-170964P1.rar 6147f76db084d-170964P2.rar
2564 สิงหาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าศึกษาดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. 61289d9fb96e0-ศึกษาดูงานวิศว.docx 61289d9fba6f4-640825p.rar
2564 สิงหาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 61285d6b2ab40-ข่าวพิธีไหว้ครู 64.docx 61285d6b2b162-640826pk1.rar 61285d6b2b30d-640826pk2.rar
2564 สิงหาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2564 61285d3f4877e-บริจาคโลหิต 2564.docx 61285d3f4b5bd-640826pb1.rar 61285d3f4b7e6-640826pb2.rar
2564 สิงหาคม 20 คณบดีออกพื้นที่เชิงรุกสำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อชุมชนตำบลป่าปอ 6124928bba746-ข่าวคณะ 20 บ่าย.docx 6124928bbadf8-640820p2.rar
2564 สิงหาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่าย 61249265d8df9-ข่าวคณะ 20 เช้า.docx 61249265dc813-640820p1.rar
2564 สิงหาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตั้งและการใช้งานเว็บไซต์ใหม่ 6119b894cc1f4-ข่าว.docx 6119b894d1d4f-130864p.rar
2564 กรกฎาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 60ef8117919f3-ข่าว จัดพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์.docx 60ef8117954dd-070764p.rar
2564 มิถุนายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับรักษาการแทนคณบดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 60d2a6c917bed-ข่าวยินดีเป็น ผอ.สำนักบริการวิชาการ(ชูชาติแก้ไข).docx 60d2a6c91bffe-deanchu.jpg
2564 มิถุนายน 7 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบบริจาคเครื่องโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อใช้ในกิจการโรงแรมสุนัขและแมว จำนวน 2 เครื่อง 60c07086af4f5-รับมอบเครื่องบริจาค โอโซน.docx 60c07086b1b2e-070664p.rar
2564 มิถุนายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดี 60bf2db286a45-เนื้อข่าวแสดงวิสัยทัศน์64.docx 60bf2db287288-640608p1.rar 60bf2db28744b-640608p2.rar
2564 พฤษภาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเงินสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วย COVID-19 ในวาระครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 609df6d5f3325-ข่าว 35ปี.docx 609df6d6048f2-130564p.rar
2564 เมษายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 607e23dee8bd0-เนื้อข่าวแสดงความยินดีได้ตำแหน่งทางวิชาการ.docx 607e23dee92e1-04642.jpg
2564 เมษายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโรงทาน งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2564 607e239b645ea-เนื้อข่าวออกโรงทานงานบุญเดือน5.docx 607e239b6848e-080464p.rar
2564 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. โครงการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปี พ.ศ.2564 หัวข้อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุมคามขององค์กร 606a598cbbd5d-1.SWOT-01.04.2564.doc 606a598cbf505-010464p1.rar 606a598cbf7a3-010464p2.rar
2564 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ SAR EdPEx Coaching ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 606672f124383-โครงการEdPEx Coaching 2563.docx 606672f1273d1-640329p.rar
2564 มีนาคม 4 โครงการ การจัดการความรู้ (KM) ด้านสารบรรณ หัวข้อ “การโต้ตอบหนังสือราชการ” 60543d2910411-KM สารบรรณ.doc 60543d2912f62-040364p.rar
2564 มีนาคม 13 โครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”และ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปีการศึกษา 2563 6051754e92edc-ข่าว มข.เรียนรู้อนุรักษ+อบรมถ่ายภาพ.docx 6051754e936ac-130364p.rar
2564 มีนาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 604b12f30d922-ข่าวแสดงความยินดี64-ผอ..docx 604b12f30f620-120364แสดงความยินดี.rar
2564 กุมภาพันธ์ 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเป็นพิธีกร และการดำเนินการประชุม” 603d94b8e2d53-เทคนิคการเป็นพิธีกร.docx 603d94b8e37d1-250264p.rar
2564 กุมภาพันธ์ 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 60345aecd46ec-ทิศทางด้านดิจิทัลของ มข.docx 60345aecd7009-190264p.rar 60345aecd7284-190264p2.rar
2564 กุมภาพันธ์ 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้วย KKU e-learning และ KKU Exam” 60330ba9ee3a0-ดิจิทัล.docx 60330ba9f329b-180264p.rar
2564 กุมภาพันธ์ 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 602c712ee811c-เนื้อข่าว ตรวจสุขภาพปี 64.docx 602c712eecf77-110264p.rar 602c712eed1d0-110264p2.rar