ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2564
เดือน
ธันวาคม
วันที่
27
พาดหัวข่าว
ผู้บริหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับคณสัตวแพทยศาสตร์ มข.
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๕-๐๒-๒๑ ๐๕:๒๓:๔๘
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2