ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 5f58770f03a6c-โครงการบริจาคโลหิตกับซีพี 2563.docx 5f58770f09451-030963บริจาคโลหิต 63.rar
2563 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA” 5f56d8bb590e1-อบรม AUN-QA 3 กย 63.docx 5f56d8bb597c0-030963aunp.rar
2563 กันยายน 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 5f56d8900ec76-ข่าวยินดี รศ.suwitOupasai.docx 5f56d89010da5-020963suwit.rar
2563 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 5f509a4edd99a-รับทราบผลการตรวจสอบภายใน 2563.docx 5f509a4ede1fd-030963tp.rar
2563 สิงหาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลสัตว์ 5f4c95eea82f4-TASAH 2563.docx 5f4c95eea91de-290863p.rar 5f4c95eea939a-290863p2.rar
2563 สิงหาคม 29-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนัขแห่งชาติ (National Dog Day) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5f4c795d5064f-วันสุนัขโลก 2563.docx 5f4c795d51164-29_300863p1.rar 5f4c795d512ed-29_300863p2.rar
2563 สิงหาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงระดมความคิดเห็นจากศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563 5f4c551d818a7-ระดมความคิดเห็นศิษย์เก่า 2563.docx 5f4c551d81f66-270863rp.rar
2563 สิงหาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์ของเก่าคณะมอบรางวัล “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ น.สพ.ดร.เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล” ประจำปี 2563 5f4c54f35bd14-รางวัลศาสตราจารย์เชิดชัย 2563.docx 5f4c54f35c39e-310863cd.jpg
2563 สิงหาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะมอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2563 5f4c54c09f978-ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ 2563.docx 5f4c54c0a0049-3108631s.jpg
2563 สิงหาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2563 5f4c548e87b4e-ทำบุญสัตว์ทดลอง 2563.docx 5f4c548e8eb5a-270863tp1.rar 5f4c548e8ed92-270863tp2.rar
2563 สิงหาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควันและตู้กรองอากาศสะอาด 5f48b2a371fd4-ความปลอดภัยในการใช้งานตู้นิรภัย 2563.docx 5f48b2a3727b8-280863p.rar 5f48b2a372955-280863p2.rar
2563 สิงหาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 5f48ae4e87083-พิธีไหว้ครู 2563.docx 5f48ae4e87811-270863vkp1.rar 5f48ae4e879c4-270863vkp2.rar
2563 สิงหาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเนคไทและเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 5f44bbca40e8a-มอบไทด์ 63.docx 5f44bbca418db-200863p1.rar 5f44bbca41a92-200863p2.rar
2563 สิงหาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ราตรีน้องใหม่ รุ่นที่ 34” 5f44b309c0ab0-ราตรีน้องใหม่ 34 - 63.docx 5f44b309c1379-220863np.rar
2563 สิงหาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 5f44adcf86696-เปิดโลกกิจกรรม 63.docx 5f44adcf87a8c-220863p.rar
2563 สิงหาคม 17-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 5f3f1979ab17b-สพพระราชทาน.docx 5f3f1979ae188-17_200863p.rar
2563 สิงหาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2563 5f39f74bb5958-ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563.docx 5f39f74bb616a-140863p1.rar 5f39f74bb6342-140863p2.rar
2563 สิงหาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด “พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2563 5f39f301379d0-พิธีมอบเสื้อคลินิก 2563.docx 5f39f3013e43e-130863p1.rar 5f39f3013e659-130863p2.rar
2563 สิงหาคม 3-7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563 5f35dbfc0ec34-โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยงปี 2563.docx 5f35dbfc146e5-03_070863p.rar
2563 สิงหาคม 6 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรบริการวิชาการด้านสมุนไพร 5f2d194c5b56f-อ.จรีรัตน์อบรมสมุนไพร6 สิงหาคม2563.docx 5f2d194c5d78b-060863pj.rar
2563 สิงหาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 5f2ca975ddc10-ทวนสอบรายวิชา 2562.docx 5f2ca975e181b-060863p.rar
2563 สิงหาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Power BI (Business Intelligence) ให้แก่ผู้บริหารคณะ 5f2b53e79765b-อบรม Power BI.docx 5f2b53e79a6c7-040863p1.rar 5f2b53e79a93b-040863p2.rar
2563 ก.ค.-ส.ค. 31ก.ค.-2ส.ค. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Freshmen First Meet Festival” ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 5f2a5bfee6886-ค่าย freshmen firsh meet festival ครั้งที่ 14.docx 5f2a5bfeeaf9a-ffmf14.rar
2563 กรกฏาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารในหัวข้อ “การใช้เทคนิคลีน (Lean) ในการพัฒนาองค์กร” 5f27610421683-ข่าว Lean.docx 5f27610421d10-310763p1l.rar 5f27610421ea6-310763p2l.rar
2563 กรกฏาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการด้านม้า ในหัวข้อ “โรคกาฬโรคแอฟริกันในม้า (African Horse sickness)” 5f2760e22efd7-African Horse Sickness.docx 5f2760e233b3c-310763p1h.rar 5f2760e233d49-310763p2h.rar