http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=738&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=739&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=740&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=741&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ ณ ประเทศจีน โครงการ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562” ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและวิธีการตรวจสอบเงินโอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

>> ขยายเวลารับ Abstract จนถึง 25 มิถุนายน 2558 <<
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมคณะฯ
>>(ยังไม่มีข้อมูล)
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
1.การรับนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา มข. ประจำปีการศึกษา 2558


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
โครงการ “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562”
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ ณ ประเทศจีน
ต้อนรับผู้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานจาก ออสเตรเลีย และ ลาว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการ SWOT Analysis
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ
 
  พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินจากการระดมทุนทรัพย์
โครงการสัตวแพทย์ มข.ร่วมใจสหัสขันธุ์ปลอดภัยไกลหมาว้อ ( Rabies Sleeping Camp )
อบรมความรู้ทางกฎหมายเพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
ติวความถนัดทางสัตวแพทย์
 
  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและวิธีการตรวจสอบเงินโอน
ขอแสดงความยินดีอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงการ “ทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์”
โครงการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ “โปรแกรมจับภาพกับการประยุกต์ใช้งาน”
บุคลากร สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับรางวัล Gold Medal Award จากสวิส
อาจารย์คณะฯ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มข
 
  โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ครั้งที่2
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
 


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th