http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=755&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=756&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=757&catid=5&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=758&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร) คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University, China (SWU) ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ ด่วน

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
1.การรับนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา มข. ประจำปีการศึกษา 2558
2.ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558
3.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2558


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University, China (SWU) ประจำปี 2558
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (สัญจร)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงาน Field Day
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ อบรมเยาวชน
คณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ครบรอบ 37 ปี
 
  กิจกรรม ”ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 9”
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมให้กำลังใจแก่ตัวแทนนักศึกษาสัตวแพทย์
พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 23
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบเงินจากการระดมทุนทรัพย์
โครงการสัตวแพทย์ มข.ร่วมใจสหัสขันธุ์ปลอดภัยไกลหมาว้อ ( Rabies Sleeping Camp )
 
  กำหนดการทำบุญถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา เนื่องในวันเข้าพรรษา 29 ก.ค.58
เอกสารโครงการจัดการความรู้ KM ด้านคลังและพัสดุ
โครงการอบรมพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ AEC
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและวิธีการตรวจสอบเงินโอน
ขอแสดงความยินดีอาจารย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
โครงการ “ทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสัตวแพทยศาสตร์”
 
  คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ครั้งที่2
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th