http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=837&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=838&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=839&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=840&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

การบรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สัตวแพทยสภาสัญจร โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 โครงการ Open Learning ของเครือบริษัท เบทาโกร
ประชาสัมพันธ์ ด่วน


>
การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Matching Fund)
> ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดสัญลักษณ์ วาระครบรอบ 30 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.
> ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
> ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
>รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประจำปีการศึกษา 2558
>
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558
>.ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ


สายตรงคณบดี
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
Facebook คณะสัตวแพทย์ 
แผนผังจุดให้บริการเครือข่าย
ไร้สาย (WiFi)

บัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทย์
 ปี การศึกษาสัตวแพทย์ไทย
ผลงานวิจัย คณะสัตวแพทย์
เชิญร่วมบริจาค
กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพท
   -ยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์
     สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์       (สัตววิทยารักษ์)

กองทุนสงเคราะห์สัตว์
แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้
ใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ

แบบประเมินสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและตัดสินใจ

  โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2
พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยกับศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดการแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) โครงการห้องสมุด 24 ชั่วโมง
โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 
  โครงการ Open Learning ของเครือบริษัท เบทาโกร
สัตวแพทยสภาสัญจร
ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 13
คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม มข. ครั้งที่ 33
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26
โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 
  การบรรยายหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมเป็นกรรมการในกีฬาขี่ม้ามาราธอน
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สพ.ญ วิภาศิริ (ขนันไทย)อมรวิทยาเวช
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” ประจำปี 2559
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดค่ายสมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.อาสารักษ์สัตว์ ครั้งที่ 1
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนายอินทร์ อะวอร์ด ครั้งที่ 16
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

::กำลังรวบรวมข้อมูล


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th