http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=775&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=776&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=777&catid=7&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=778&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=779&catid=6&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี บุคลากรคณะสัตวแพทย์ มข. ตามเสด็จในโครงการ พอ.สว. โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์” พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์ ด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา
1.ปฏิทินการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558
2.รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา2558


นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
  โครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์”
คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น
คณะผู้บริหารร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 2015
 
  พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4
โครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมรักษาป่าอีสาน ประจำปี 2558
กิจกรรมปลูกต้นไม้สายรหัส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 29
กิจกรรม ”ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 9”
 
  บุคลากรคณะสัตวแพทย์ มข. ตามเสด็จในโครงการ พอ.สว.
ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาฯ ร่วมกับชุมชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
กำหนดการทำบุญถวายเทียนพรรษา และปล่อยปลา เนื่องในวันเข้าพรรษา 29 ก.ค.58
เอกสารโครงการจัดการความรู้ KM ด้านคลังและพัสดุ
 
  แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคนใหม่
คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานการผลิตสัตว์ปีก เพื่อการส่งออก ครั้งที่2
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557“คืนสู่เหย้า เฮาฮัก มข.”
ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th