http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=527&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=528&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=529&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=530&catid=4&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 พิธีลงนามคำรับรองข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา         	 คณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “งานวันเรารักสัตว์เลี้ยง” เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์โครงการ

-.โครงการสัมมนาเรื่องโรคคุชชิงในสุนัข (Canine Cushing’s disease) และโรคเบาหวานในแมว (Feline Diabetes)

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
  บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “งานวันเรารักสัตว์เลี้ยง” เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
คณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย
พิธีลงนามคำรับรองข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
ผู้บริหารคณะฯร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
 
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 10
พิธีปัจฉิมนิเทศ ว่าที่บัณฑิต รุ่นที่ 22
โครงการนำเสนอผลการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์รับกิตติบัตินักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ในงาน “วันนักกิจกรรม”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษ
 
  บุคลากรรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
บุคลากรลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศและลาศึกษาต่อ
โครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557
บุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในคณะฯ เรื่อง"โปรแกรมแต่งภาพแบบมืออาชีพ"
บุคลากรคณะสัตวแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร มข.
 
  ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน พี่ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th