http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=641&catid=6&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=643&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=644&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=645&catid=4&Itemid=17 http://vet.kku.ac.th/main/index.php?option=com_content&view=article&id=646&catid=7&Itemid=17

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

<p><br mce_bogus="1"></p> See details

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ น้ำยาหยอดหูน้ำมันหอมระเหยคว้ารางวัล Bronze Prize ในเวทีระดับนานาชาติ คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ&quot;วันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล” ฝ่ายสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบคำสั่งประกาศให้กับบุคลากรคณะฯ

ประชาสัมพันธ์
PowerPoint งานวิจัยประชุมยุทธศาสตร์โคนม-ขอนแก่น (25 กันยายน 2557)
>อ ฉลอง - อาหารกับสุขภาพโคนม
>อไชยณรงค์ - Optimizing Reproductive Efficiency in Dairy Cows
>อ ธีรกุล -BVDV ยุทธศาสตร์โคนม 25 กย.2557
>อ วัชรี -Vet ผลิตภัณฑ์สำหรับจุ่มฆ่าเชื้อบริเวณเต้านมสัตว์เพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบ
>อ วิโรจน์ - ก้าวหน้าอาหารโคนม 57
>อ สุณีรัตน์ - ความสมบูรณ์พันธุ์โคนมขอนแก่น 

นที่ 6-7 ธันวาคม 2555

09.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพน้ำเชื้อและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสืบพันธุ์สัตว์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ"วันนัดพบสมัครงานสัตวแพทย์-สัตวบาล”
คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่
น้ำยาหยอดหูน้ำมันหอมระเหยคว้ารางวัล Bronze Prize ในเวทีระดับนานาชาติ
International Conference for "Research for Social Devotion"
ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการกิจกรรมเชียร์ร่วม สานสัมพันธ์ทันตะ-ถาปัตย์- สัตวแพทย์ฯ
โครงการน้องหมอลั้ลลา คืนปลาแม่น้ำโขง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเงินช่วยเหลือทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2557
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 28
โครงการ นิเทศนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 
  ฝ่ายสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบคำสั่งประกาศให้กับบุคลากรคณะฯ
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสำเร็จการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2557
บุคลากรสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่ต่างประเทศ
อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สร้างความเข้มแข็งการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนสู่ประชาคมอาเซียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
  ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง(บ.แหลมทองสหการ จก.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง"รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักวิชาการสัตวแพทย์
แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์ มข. คนใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน พี่ศิษย์เก่าเล่าประสบการณ์
 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักทะเบียนและประมวลผล
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
 สำนักวิทยบริการ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาคณาจารย์ มข.
 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
 ภาควิชาเภสัชและพิษวิทยา
 ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์
 ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
 ภาควิชาสรีรวิทยา
 ภาควิชาอายุรศาสตร์
 ห้องสมุด

 เว็บรุ่น 1
 เว็บรุ่น 8
 เว็บรุ่น 11
 เว็บรุ่น 12
 เว็บรุ่น 15


 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมเทคโนโลยี สารสนเทศ
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล
 E-Mail ระบบใหม่
 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 กรรมการบำเพ็ญประโยชน์
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ
 สัตวแพทย์ ม.มหิดล
 สัตวแพทย์ ม.จุฬาฯ
 สัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่
 สัตวแพทย์ ม.มหานคร
 เทคนิคการแพทย์ เกษตรฯ
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th