ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 ตุลาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประจำปี 2562 5daeb54900347-One Up Academy 2019.docx 5daeb54902a3c-221062p.rar
2562 ตุลาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” 5dad72edaf293-ช่วยงานวัดผาเกิ้ง หนองเรือ.docx 5dad72edaf910-201062p1.rar 5dad72edafab3-201062p2.rar
2562 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP 5dad72cc7ca23-CUD Camp 2562.docx 5dad72cc7d093-181062p1.rar 5dad72cc7d243-181062p2.rar
2562 ตุลาคม 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 5dad72a8d4969-ร่วมกับกรมปศุสัตว์ช่วยเหลือหลังน้ำท่วม.docx 5dad72a8d7b00-18191062p1.rar 5dad72a8d7d4f-18191062p2.rar
2562 ตุลาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสาย สนับสนุนและนักศึกษา 5da97d66a9129-FVM-KKU English program 2019.docx 5da97d66a9d04-171062p1.rar 5da97d66a9eaa-171062p2.rar
2562 ตุลาคม 10และ15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 5da963f6c8ce3-บัณฑิตศึกษากิจกรรม.docx 5da963f6c9574-10151062p.rar
2562 ตุลาคม 12-14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562 5da95c5eac1ac-ค่ายร่วม 2562 วังสะพุง.docx 5da95c5eaf830-12141062p1.rar 5da95c5eafa74-12141062p2.rar
2562 กันยายน 19-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนการใช้สมุนไพรในสัตว์ 5da68ccfaf36c-อ.ไพรัตน์อบรมสมุนไพรในสัตว์.doc 5da68ccfb2ff4-19200962p.rar
2562 ตุลาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน สัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ“ ประจำปีการศึกษา 2561 5da543fb846ee-นำเสนอผลการฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561.docx 5da543fb8a270-031062p.rar
2562 ตุลาคม - ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 5d9e9134c74ff-อาจารย์ธิดารัตน์ด้านวิจัย 2562.docx 5d9e9134c7d2f-td.jpg
2562 ตุลาคม 5-6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !” ประจำปีการศึกษา 2562 5d9afdf4bad91-ชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ 2562.docx 5d9afdf4bb78b-05061062p.rar
2562 ตุลาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5d9afdd4dc44e-บุคลากรจรรยาบรรณดีเด่น 2562.docx 5d9afdd4dcb83-02_จรรยาบรรณดีเด่น.rar
2562 ตุลาคม - อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 5d9af7531afe5-ร่วมยินดีอาจารย์สายใจจบ ป.เอก.docx 5d9af7531c104-saijai.jpg
2562 กันยายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562 5d919b87dd2a8-ออกหน่วยให้บริการ Rabies 28 กย.62 ชุมชนโนนม่วง.docx 5d919b87dde9e-280962p1.rar 5d919b87de0ae-280962p2.rar
2562 กันยายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 5d917e13ce7fd-วันสถานประกอบการพบนักศึกษาสหกิจ 2562.doc 5d917e13cf0a6-280962pa1.rar 5d917e13cf285-280962pa2.rar
2562 กันยายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 5d91756387d08-ช่วยสัตว์น้ำท่วมอุบล ครั้งที่ 2.docx 5d917563883a3-260962p.rar
2562 กันยายน 26-27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 5d91754224740-ตรวจประเมินหลักสูตร 2562.docx 5d91754228fd1-26270962p1.rar 5d917542291c5-26270962p2.rar
2562 กันยายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพสุนัข ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น 5d8c78e62b719-ออกบูธตลาดต้นตาล 20 กย.62.docx 5d8c78e62f19f-200962p.rar
2562 กันยายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 5d8ae0d6baf54-วันมหิดล 2562.docx 5d8ae0d6bb733-240962p.rar
2562 กันยายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 5d89c2158a3c1-ช่วยเหลือสัตว์น้ำท่วมที่อุบล2562.docx 5d89c2158dd36-190962p1.rar 5d89c2158df98-190962p2.rar
2562 กันยายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 5d819a2119fc0-พบนักศึกษาต่างชาติ 2562.docx 5d819a211d2ff-160962p.rar
2562 กันยายน 8และ15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข 5d7f0847f267a-การทำงานด้วยความสุข 2562.docx 5d7f0847f2d94-8&150962p1.rar 5d7f0847f2f19-8&150962p2.rar
2562 กันยายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 5d7f067a9b78f-พิธีปฐมนิเทศสหกิจ ครั้งที่ 1.docx 5d7f067aa0bbf-120962p.rar
2562 กันยายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562 5d79e95e61bd8-ต้อนรับ นศ.จาก CVASU 2019thai.docx 5d79e95e62992-110962cvap.rar
2562 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดขอนแก่น 5d78946cbce0d-บริจาคเลือด CP 2562.docx 5d78946cbd521-060962p.rar