ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 กุมภาพันธ์ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน“ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 27 5c5a59538687e-ข่าวงานบายเนียร์ 2562.docx 5c5a59538a94c-030262p1.rar 5c5a59538ab75-030262p2.rar
2562 มกราคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว 5c53b45df1121-ทำหมันฟรี(อ.ธนิกุล).docx 5c53b45df331d-240162p.rar
2562 มกราคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา” 5c511dd093236-เติมยิ้มอิ่มสุข 62.docx 5c511dd093bd4-0162p1.rar 5c511dd093dc9-0162p2.rar
2562 มกราคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561 5c510b62858c5-ข่าวศิษย์เก่าดีเด่น61.docx 5c510b6288394-250162p1.rar 5c510b62885b8-250162p2.rar
2562 มกราคม 17-18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 5c469aa3a03ef-ตลาดนัดหลักสูตร 2562.docx 5c469aa3a0c86-17_180162p1.rar 5c469aa3a0e3e-17_180162p2.rar
2562 มกราคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 5c40228cb6608-grad62.docx 5c40228cb798e-150162p3.rar
2562 มกราคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงและการใช้ยาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 5c3fd6ae54dfd-โครงการอาจารย์คณิต2562.docx 5c3fd6ae570d5-150162p1.rar 5c3fd6ae57353-150162p2.rar
2562 มกราคม 4-6 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ Longines China Tour The Hong Kong Jockey Club Cup Guangzhou Final 2019 5c3da10dbbc3b-อาจารย์ประวิทย์จีน.doc 5c3da10dbc31e-04_060162p.rar
2562 มกราคม 8-10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 5c3d454f5d94c-โรคอหิวาแอฟริกา2562.docx 5c3d454f5fab5-8_100162p.rar
2562 มกราคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562” 5c3c264f42aa0-“เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562”.docx 5c3c264f4397d-100162p_nltest.rar
2562 มกราคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 5c37e5e257e57-สหกรณ์โคนม 2561.doc 5c37e5e25c4fa-090162p.rar
2562 มกราคม 3-6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16” 5c32ffd211578-vet camp 2562.docx 5c32ffd211bd2-03_060162p.rar 5c33f28c16fc9-03_060162p2.rar
2562 มกราคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 5c32ffa732c91-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2562.doc 5c32ffa7337fb-030162p.rar
2561 ธันวาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 5c32ff4f59bb7-ปีใหม่ 2562.docx 5c32ff4f5b4b8-271261p1.rar 5c32ff4f5b6f2-271261p2.rar
2561 ธันวาคม 26-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 28 5c2ed2ff0e611-vet game 2561.docx 5c2ed2ff1194c-26_281261p1.rar 5c2ed2ff11b91-26_281261p2.rar
2561 ธันวาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เยี่ยมโครงการฝึกภาคสนามร่วม (Community Medicine) ปีการศึกษา 2561 5c2082bf6b182-เยี่ยมคอมเม็ด2561.docx 5c2082bf6b853-231261p1.rar 5c2082bf6b9e0-231261p2.rar
2561 ธันวาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2561 5c20818574865-บุคลากรดีเด่น2561.docx 5c20818574eed-201261p11.rar 5c20818575100-201261p12.rar
2561 ธันวาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2561 5c20815a0482a-ผู้บริหารพบบุคลากร2561.docx 5c20815a05749-201261p1.rar
2561 ธันวาคม 19-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับศิษย์เก่าร่วมให้บริการวิชาการในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ 5c203c6291963-ทำหมันอำนาจเจริญ.docx 5c203c6292093-201261p6.rar
2561 ธันวาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย 5c203864dc447-Airlangga Indonesia 2018.docx 5c203864dcac6-201261p5.rar
2561 ธันวาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน 5c20383ce86bc-บริการวิชาการ 61.docx 5c20383cebadb-201261p4.rar
2561 ธันวาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี ของการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5c1c85921b8f7-ร่วมงานคณะเกษตร61.docx 5c1c85921c2b5-201261p3.rar
2561 ธันวาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) 5c18a50d268d2-Gadjah Mada, Indonesia 2.docx 5c18a50d28e39-181261p.rar
2561 ธันวาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา 5c17127f0318a-อบรมโลหิต61.docx 5c17127f07ed3-151261p1.rar 5c17127f0822f-151261p2.rar
2561 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5c12fe22c22cf-ทำหมันของ อ.ธนิกุล.docx 5c12fe22c48e0-131261p.rar