ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2559 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานมุทิตาจิตคณะ 5940d17c3d6f0-มุฑิตา2559.docx 5940d17c3dd53-211259.rar
2559 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5940cfcc96344-12ธันวาคม.docx 5940cfcc969ba-201259.rar
2559 พฤศจิกายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางร่วมพิธีไหว้พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5940cebfe7256-ร่วมเคารพพระบรมศพ.docx 5940cebfe788e-291159_2.rar
2559 พฤศจิกายน 14-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ 5940ce216497f-CVASU MOU.docx 5940ce2165023-291159.rar
2559 พฤศจิกายน 6-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์แพทย์ ประจำปี 2559 5940cdcab4301-Healht Science Game 2016.docx 5940cdcab4c78-271159.rar
2559 พฤศจิกายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 5940cd0d831aa-EdPEx .doc 5940cd0d837fa-211159.rar
2559 พฤศจิกายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5940cc3262fd2-ทำหมันดอนบม.docx 5940cc3263625-211159.rar
2559 พฤศจิกายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นชุมนุม VET Photo 5940cbd04eecd-โครงการอบรมถ่ายภาพเบื้องต้น.docx 5940cbd04f503-081159_2.rar
2559 พฤศจิกายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 5940cb0293d5c-นักเรียนสาธิตเยี่ยมชมคณะ.docx 5940cb02943c6-081159.rar
2559 พฤศจิกายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา 5940ca4f1bceb-RUA 2016.docx 5940ca4f1c367-071159_2.rar
2559 พฤศจิกายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ โรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2559 5940c997459b1-รพ.สัตว์ทำบุญ 59.docx 5940c997460a5-071159.rar
2559 กันยายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 5940c90a17d81-รพ.สัตว์ออกโครงการ.docx 5940c90a18414-270959.rar
2559 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5940c8643588d-น้อมเกล้าถวายความอาลัย.docx 5940c8643629c-261059.rar
2559 ตุลาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 5940c80968471-สหกิจศึกษา 2559.docx 5940c80968b3e-211059.rar
2559 ตุลาคม 14-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 5940c79a984bc-ค่ายร่วมสถานีฟาร์ม 2559.docx 5940c79a98b22-211059.rar
2559 ตุลาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ “รักใสๆ หัวใจอนุรักษ์” 5940c6de2ad81-โครงการรักใสๆฯ.docx 5940c6de2b745-101059.rar
2559 ตุลาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5940c591996a0-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอธิบดีกรม.docx 5940c59199d1c-091059.rar
2559 กันยายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ผู้บริหารพบบุคลากร”และ “มุทาจิตผู้เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2559 5940c5387ea98-ผู้บริหารพบบุคลากร 2559.docx 5940c5387f0b2-071059_2.rar
2559 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงาน “สู่เส้นชัย...วัยเกษียณความพากเพียร...ที่ภาคภูมิ” ประจำปี 2559 5940c3d856770-คณะร่วมงานเกษียณ 59.docx 5940c3d856df7-071059.zip
2559 ตุลาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม 5940c2eb3f2d7-Nong Lam.docx 5940c2eb3f92e-061059.zip
2559 กันยายน 1 Faculty of Veterinary Medicine, KKU. welcomed Bangladesh students 5940c1d9924dd-Chittagong students.docx 5940c1d992b1b-051059.zip
2559 กันยายน 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 5940c0089c02b-จรรยาบรรณ 59.docx 5940c0089c675-041059_2.zip
2559 กันยายน 1-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับศิษย์เก่า จาก Hanoi National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม 5940bf81e50ef-Mr.Truong.docx 5940bf81e575c-041059.zip
2559 กันยายน 29-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558” ครั้งที่ 1 5940be9b5bc25-QA_2016.docx 5940be9b5c43a-031059.zip
2559 กันยายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 5940a4121204c-freshy-night.docx 5940a412147e1-031059.rar
Page 32 of 32