ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2564 มกราคม 28 คณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบ 5 ปี 6017abcbed2e1-สถาปนาสภาพนักงาน.docx 6017abcbedab3-280164p3.rar
2564 มกราคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Power BI เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ครั้งที่ 2 6013d02b70d0c-ข่าวอบรม Power BI#2.docx 6013d02b713b9-280163 powerbip.rar 6013d02b71576-280163 powerbip2.rar
2564 มกราคม 25 คณบดีร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 6013cffe77f03-วันที่ 25 ม.ค.64 ร่วมงานวันสถาปนา มข..docx 6013cffe785e7-250164p.rar
2564 มกราคม 22 คณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 6013cfbe4bb78-วันที่ 22 ม.ค.64 ตัวแทนคณบดีร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม บร.docx 6013cfbe4c8b1-220164p.rar
2563 ธันวาคม 30 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี ของการสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5febfece6c398-ร่วมงานสถาปนาศูนย์หัวใจ 2563.docx 5febfece6d15d-301263P.rar
2563 ธันวาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 5fe93ac712ee4-คณะเปิดบ้านต้อนรับ รร สาธิต ศศ 2563.docx 5fe93ac7143c7-251263p.rar 5fe93ac714596-251263p2.rar
2563 ธันวาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปรับแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารพบบุคลากร และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 5fe59e660a982-ปรับแผน 64 และผู้บริหารพบบุคลากร 2563.docx 5fe59e660aed4-241263p.rar 5fe59e660b055-241263p2.rar
2563 ธันวาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาด้านการบริหารการเงินและทรัพย์สินภายใต้การเปลี่ยนแปลง 5fe59e3c9b124-Catch the trend Blend future2563.docx 5fe59e3c9b817-221563อบรมการเงิน.rar
2563 ธันวาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2563 5fe59505adebe-สพอ 63.docx 5fe59505af145-151263p.rar
2563 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2563 5fd85466c36c8-งานมุทิตาสถาบันและแสดงความยินดี ประจำปี 2563.docx 5fd85466c3f1f-121263p.rar 5fd85466c40e1-121263p2.rar
2563 ธันวาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารคณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 หัวข้อ “การบริหารคณะตามเกณฑ์การบริหารเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 5fcecf8e8da0a-EdPEx 07122020.docx 5fcecf8e8f6f7-071263p.rar
2563 ธันวาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN QA)” 5fcd7b9de5e2c-การจัดโครงการ AUN QA ครั้งที่ 2.doc 5fcd7b9de97d6-031263p.rar
2563 ธันวาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 5fc70148e074d-ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 2563.docx 5fc70148e1001-011263p1.rar 5fc70148e11d2-011263p1_2.rar
2563 ธันวาคม 1 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 5fc6f2598144b-วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัช.docx 5fc6f25985c93-011263p.rar
2563 พฤศจิกายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 5fc4870e5a763-ร่วมงานสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย 42 ปี 2563.docx 5fc4870e605d5-301163p.rar 5fc4870e60807-301163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 27 คณบดีร่วมทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี ของการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 5fc0ac7f2e85a-สถาปนาคณะสาสุข 42 ปี 2563e.docx 5fc0a9eb1a2d4-271163p.rar 5fc0a9eb1a4a5-271163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 5fc0a1513537a-การอบรมควอไทล์ 1.docx 5fc0a15135a04-S__6627353.jpg
2563 พฤศจิกายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 5fc0a12d446d9-เปิดบ้านต้อนรับ รร อัสสัมชัญ อุบลราชธานี.docx 5fc0a12d44e8b-241163ap.rar
2563 พฤศจิกายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ 5fbdb154ba171-ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสกล.docx 5fbdb154bd79a-241163P.rar
2563 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอสรุปผลการปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist 5fbb7415a9b74-สรุปผลยกระดับห้องปฏิบัติการ.docx 5fbb7415aa687-161163l.rar
2563 พฤศจิกายน 16-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ตำบลบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 5fbb623d83402-สัตวแพทย์พระราชทาน น่าน.docx 5fbb623d88f9e-16_191163p.rar 5fbb623d8919e-16_191163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างข้อสอบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม KKU Exam and KKU E-learning” 5fb4cd24a9e57-การจัดอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ (18-11-63).doc 5fb4cd24aace6-181163p.rar 5fb4cd24aaea4-181163p2.rar
2563 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง 5fb49708d7642-ออกหน่วยธนาคารเลือด 16 พย.63.docx 5fb49708d83aa-161163p.rar
2563 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 5fb1d9a2d4083-ตรวจประเมิน EdPEx2562.doc 5fb1d9a2d46c8-131163EdpEX62.rar
2563 พฤศจิกายน 5 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มอบเงินจากโครงการ “ดนตรีปันสุข”เข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ โรงพยาบาลสัตว์ 5faa2d37ae2f9-ดนตรีปันสุข นศ.คณะศิลปกรรม.docx 5faa2d37af80d-051163dp.rar