ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 พฤษภาคม 16-18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก 5ce358543edf1-โครงการสัมมนาผู้ตรวจติดตามฯ2562.docx 5ce3585443468-16_180562p.rar
2562 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27” 5cdce8e0d4268-ปัจฉิมนิเทศ 2562.docx 5cdce8e0d48c5-150562p1.rar 5cdce8e0d4a75-150562p2.rar
2562 พฤษภาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 5cdce8be7ca8f-นำเสนอสหกิจศึกษา 2562.doc 5cdce8be80126-140562นำเสนอสหกิจศึกษา.rar
2562 พฤษภาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้ง 5cda63729cc54-สถาปนา33ปี 2562.docx 5cda63729ebdd-130562p1.rar 5cda63729ee0a-130562p2.rar
2562 พฤษภาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 5cda16960f75f-กิจกรรมจัดจรรยาบรรณ 2562.docx 5cda1696140b8-100562p.rar
2562 พฤษภาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 5ccbf9ef344e9-นำเสนอวิชาปริญญานิพนธ์ 2561.docx 5ccbf9ef34fe1-020562p1.rar 5ccbf9ef35185-020562p2.rar
2562 เมษายน 19-21 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Table Top, New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 5cca95dacb856-อาจารย์ประวิทย์ออสเตรเลีย.doc 5cca95dad01bb-19_210462p.rar
2562 เมษายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก 5cc917978f085-ต้อนรับสถาบันกวดวิชาพี่เอก30ap.docx 5cc917978f8b7-300462p.rar
2562 มีนาคม-เมษายน 14มี.ค.-26เม.ย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5cc7edc943b03-นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2561.docx 5cc7edc9455c0-1403_260462p.rar
2562 เมษายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะ 5cc7a6c87b45f-มะหมาฯ ครั้งที่ 2.docx 5cc7a6c87f8fa-280462p1.rar 5cc7a6c87fb15-280462p2.rar
2562 เมษายน 20-21 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 5cc290478dbfb-อ.สุวิทย์วิจัยยอดเยี่ยม.docx 5cc290478e9f9-20_210462p.rar
2562 เมษายน 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 5cbfc45c41a55-ร่วมงานวุฒนาราม.doc 5cbfc45c43509-230462p.rar
2562 มีนาคม 21 แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน 5cbd73e057639-นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.docx 5cbd73e05c239-210362np.rar
2562 เมษายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สารธารณรัฐประชาชนจีน 5cb7c64436404-มอบเกียรติบัตร Miss Liu Dadan.docx 5cb7c64439abc-1704622.jpg
2562 เมษายน 1-3 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Dangshan, สาธาณรัฐประชาชนจีน 5cb68efadb4eb-อาจารย์ประวิทย์ไปจีน.doc 5cb68efade798-01_030462p.rar
2562 เมษายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 5caecb0cb7f62-สงกรานต์2562.docx 5caecb0cb8897-100462p1.rar 5caecb0cb8a5c-100462p2.rar
2562 เมษายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy 5cad5c17daa97-ต้อนรับสถาบัน One UP Academy 2562.docx 5cad5c17dd8cc-050462p.rar
2562 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor 5ca2ff2be4193-J knowledge CAMP 2562.docx 5ca2ff2be5262-010462Jp.rar
2562 มีนาคม 30-31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” 5ca2cffb10068-ค่ายเรบีส์กระสัง 2562.docx 5ca2cffb13596-30_310362p.rar
2562 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแก้ปัญหาสถานพักพิงสัตว์สุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา 5ca1c03891016-ตรวจสุขภาพสัตว์ป้าเดือน.docx 5ca1c03891bea-010462p1.rar 5ca1c03891da5-010462p2.rar
2562 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 5ca19b52ad9db-เรบีส์กับอำเภอเขาสวนกวาง.docx 5ca19b52ae044-290362p.rar
2562 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP 5ca19b326728d-CUD CAMP 2562.docx 5ca19b3267931-290362CUD Camp1.rar 5ca19b3267ad7-290362CUD Camp2.rar
2562 มีนาคม 27-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดเลย 5ca17e5b94b0f-โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จ.เลย 27-28 มึ.ค.62.docx 5ca17e5b9847c-27_280362p.rar
2562 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4 5c9dd684951ef-โครงการ ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4.docx 5c9dd68495873-280362ยอดผู้ช่วย.rar
2562 มีนาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5c9dce00de55f-ศิษย์เก่ามอบเครื่องมือทางการแพทย์.docx 5c9dce00df7f3-210362รับมอบเครื่องมือ.rar