ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2563 กุมภาพันธ์ 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยใช้ ESPReL Checklist” 5e4cd16730d80-การจัดอบรมโครงการยกระดับความปลอดภัย 13 ก.พ. 63.doc 5e4cd16731847-130263lp1.rar 5e4cd16731a07-130263lp2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 14-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” 5e4cab7ce2ae5-เพื่อนสัตว์ป่า 2563.docx 5e4cab7ce383f-14-160263p.rar
2563 กุมภาพันธ์ 13-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรม Pet variety@KhonKaen ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) 5e4b9154919c2-kice.docx 5e4b9154926fa-13-140263p.rar
2563 กุมภาพันธ์ 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับนักกิจกรรมของคณะ 5e4b532594a2b-นักกิจกรรม 2563.docx 5e4b532595302-วันนักกิจกรรม1.rar 5e4b5325954b9-วันนักกิจกรรม2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมจัดโครงการสัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 6 “เจาะลึกข้อสอบประเมินฯ: ที่นี่มีคำตอบ” 5e49f82c30166-สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร 16 กพ 63.doc 5e49f82c30884-160263p1.rar 5e49f82c30a31-160263p2.rar
2563 กุมภาพันธ์ - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5e49f1e96227d-แสดงความยินดี(ธนิกุล).docx 5e49f1e966042-thanikul63.jpg
2563 มกราคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการด้านการจัดการสุขภาพแพะ-แกะ 5e464d183b774-บริการวิชาการแพะ 2563.docx 5e464d183c42e-290163p.rar
2563 กุมภาพันธ์ 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะ 5e460f6915028-ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2563.docx 5e460f6918742-04_130263p1.rar 5e460f6918996-04_130263p2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์จากโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น 5e4217049f693-ต้อนรับ รร เมธนีดล 63.docx 5e4217049fd5f-060263pm1.rar 5e4217049ff2d-060263pm2.rar
2563 กุมภาพันธ์ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร” 5e420ec1e25e1-อบรมสวัสดิการ 63.docx 5e420ec1e2eaa-0602632ps.rar
2563 กุมภาพันธ์ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาจิตและพัฒนาภูมิทัศน์ ประจำปี 2563 5e3d02cde3acf-อบรมพัฒนาจิต 2563.docx 5e3d02cde5746-060263p1p.rar 5e3d02cde594d-060263p2p.rar
2563 มกราคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) 5e33c9663d98e-ประชาพิจารณ์แผน 4 ปี 2563.doc 5e33c9663e0c0-300163_1p.rar 5e33c9663e270-300163_2p.rar
2563 มกราคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563 5e33a5f20f0a1-ตรวจสุขภาพปี 63.docx 5e33a5f20f732-300163p1.rar 5e33a5f20f8f6-300163p2.rar
2563 มกราคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกันจัดทำขาเทียมในม้าแคระเป็นครั้งแรก 5e33a5d0e95e0-ขาม้าเทียม.docx 5e33a5d0ec65e-14-180163p.rar
2563 มกราคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2562 5e2ff6ef24f75-ศิษย์เก่าดีเด่นและภูมิใจ 2562.docx 5e2ff6ef2555f-250163_2p.rar
2563 มกราคม - ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5e2fcb72f382f-ธิดารัตน์รองอธิการบดี.docx 5e2fcb73010f8-thaidarat.rar
2563 มกราคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีถวายองค์ผ้าป่าโครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา “พี่ให้น้องกองละ 1,000 บาท” พร้อมออกโรงทาน ณ อาคารสิริคุณากร และบริเวณมณฑลพิธีสะพานขาว 5e2ea9ff47321-พี่ให้น้องกองละพัน 2563.doc 5e2ea9ff4aa42-250163p.rar
2563 มกราคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning” 5e2a4d63a3e21-อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning.doc 5e2a4d63a94f2-230163p.rar
2563 มกราคม 15,22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5e2939cc91f2e-อบรมภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา.docx 5e2939cc98d56-15220163p.rar
2563 มกราคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้อัลตร้าซาวด์ในระบบสืบพันธุ์โค” 5e27abfa7babb-อบรมอัลตร้าซาวด์ในโค.docx 5e27abfa7f261-180163p1.rar 5e27abfa7f4f5-180163p2.rar
2563 มกราคม 11-12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” 5e1eb336d98d9-ข่าวกมลาไสยเรบีส์.docx 5e1eb336d9f5e-11120163p1.rar 5e1eb336da111-11120163p2.rar
2563 มกราคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 28 5e1eb3180af26-สัมมนาฟ้าหม่น 28.docx 5e1eb3180b751-1001632sp.rar
2563 มกราคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการนิทรรศการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2” 5e1d1fa991ae3-นิทรรศการ สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครัั้งที่ 2.doc 5e1d1fa99217a-100163p.rar
2563 มกราคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2” ประจำปีการศึกษา 2562 5e1d1f8bcb291-ปฐมนิเทศสหกิจครั้งที่2 ปีการศึกษา 2562.doc 5e1d1f8bcb99b-091063p1.rar 5e1d1f8bcbb5e-091063p2.rar
2563 มกราคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5e1d1f5fea005-แสดงความยินดีกับ รศ..docx 5e1d1f5fef1b4-ranee jatep.rar