ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 ธันวาคม 27-29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 (Vet Games 29th) 5e12d04dd0f4a-แข่งกีฬา vet 29(2562).docx 5e12d04dd68b1-27291262p1.rar 5e12d04dd6acd-27291262p2.rar
2562 ธันวาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการกีฬาสีประจำปี และงานชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรคณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 5e0db4b791b13-งานปีใหม่และกีฬาสี 63.docx 5e0db4b7921b6-261012p1k.rar 5e0db4b792363-261262p2k.rar
2562 ธันวาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 5e0db495af3e1-ผู้บริหารพบบุคลากร 2562.docx 5e0db495b3e38-261262p1a.rar 5e0db495b407b-261262p2a.rar
2562 ธันวาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมจาก Thailand International Cooperation Agency (TICA) และสถาบันสุขภาพอาเซียน 5df84f3526c5f-ต้อนรับตัวแทนจาก TICA 2562.doc 5df84f352a0ea-111262tica.rar
2562 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) กับ Faculty of Veterinary Medicine, Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย 5df74a8fca8b3-MOU กับ FVM-UGM 2019.docx 5df74a8fcaf59-131262pm1.rar 5df74a8fcb0cb-131262pm2.rar
2562 ธันวาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการสัมมนาวิชาการและหารือความร่วมมือในการวิจัย 5df74a6d8d1d6-โครงการสัมมนาสัดแพดกับเทคนิคการแพด.doc 5df74a6d8dc96-111262p1.rar 5df74a6d8de82-111262p2.rar
2562 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายมัธยมศึกษา 5df7314e7d4c0-นักเรียนสาธิตดูงานที่คณะ 2562.doc 5df7314e7dba0-131262p.rar
2562 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนา “การสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์” 5df7312f1ee13-การสัมมนาการสร้างความเข้มแข็งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2562.doc 5df7312f1f5fa-121262p.rar
2562 ธันวาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบัณฑิตมุทิตาสถาบัน และการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 5dedebcb351f1-งานมุทิตาสถาบันและแสดงความยินดี ประจำปี 2562.docx 5dedebcb358c8-021262p1.rar 5dedebcb35a66-021262p2.rar
2562 ธันวาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการทำวิทยานิพนธ์ 5dedebab613fc-แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 2562.docx 5dedebab65e0f-011262p1.rar 5dedebab66041-011262p2.rar
2562 พฤศจิกายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562 5de0810252ea4-สพอ 62 บรบือ มหาสารคาม.docx 5de08102536cc-271162p.rar
2562 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์ 5ddb3af5b2815-ต้อนรับปศุสัตว์ศรีสะเกษ.docx 5ddb3af5b319a-131162p.rar
2562 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพและทำหมันสัตว์เลี้ยง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 5dd4d89793a59-สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 2562 ร้อยเอ็ด.docx 5dd4d89795ed2-161162p.rar
2562 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 5dd3661d446a9-คณะต้อนรับ EdPExKKU_18112019.doc 5dd3661d469bd-181162pe1.rar 5dd3661d46be0-181162pe2.rar
2562 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ 5dd2339632bb2-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2019 รอบ2.docx 5dd233963820b-181162p.rar
2562 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs (Objective Key Results)” 5dcd033a3150f-บรรยายพิเศษ OKRs_13112019(คณบดีแก้ไข).doc 5dcd033a32295-131162p1.rar 5dcd033a324ae-131162p2.rar
2562 พฤศจิกายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 5dccc1cb8adae-ขบวนแห่นักศึกษาสีฐานเฟสติวัล 2562.doc 5dccc1cb8ba24-111162p.rar
2562 พฤศจิกายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมา บูชานาค 5dcbb7bd73cd1-ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง 2562.docx 5dcbb7bd75f97-091162p1.rar 5dcbb7bd761b9-091162p2.rar
2562 พฤศจิกายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 5dc51f548a4ae-ผู้บริหารพบนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2562.docx 5dc51f548ac06-071162p.rar
2562 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง 5dc13f4389f32-ข่าว-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง.docx 5dc13f438abd9-311062ph.rar
2562 พฤศจิกายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม Endnote ประจำปีการศึกษา 2562 5dc0eb84244d4-อบรมการใช้โปรแกรม Endnote 2562.docx 5dc0eb84277f5-011162p.rar
2562 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 5dbbf658519af-ข่าวตรวจประเมิน EdPEx_31102019.doc 5dbbf65852ecb-311062p1.rar 5dbbf65853107-311062p2.rar
2562 ตุลาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ” 5db7aca2ed926-ศ.ดร.มนต์ชัย บรรยาย.docx 5db7aca2edf80-251062p.rar
2562 ตุลาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ราตรีน้องใหม่ (หมอฟ้าหม่นมอดินแดง) รุ่นที่ 33” 5db79d14d1989-ราตรีน้องใหม่ รุ่นที่ 33.docx 5db79d14d4017-191062p1.rar 5db79d14d4229-191062p2.rar
2562 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอัลตราซาวน์ 5db15093a76e7-บริษัทเมริจฯ 2562.docx 5db15093ac599-211062p1.rar 5db15093ac7d6-211062p2.rar