ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา” 5c9d9ffd6bc5d-พัฒนาการออกข้อสอบ2562.doc 5c9d9ffd6f740-280362p.rar
2562 มีนาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561” 5c9c7e8a34e25-ทวนผล EDPEX200.doc 5c9c7e8a36670-270362p.rar
2562 มีนาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ 5c9c2a875b779-พรีเวิร์คชอพ.docx 5c9c2a875fe42-200362p.rar
2562 มีนาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 5c99a6cbc7b44-งานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง 62.docx 5c99a6cbc8184-210362p1.rar 5c99a6cbc830e-210362p2.rar
2562 มีนาคม 21-22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 20 5c99a6a9d971e-ข่าว-Kvac-20.docx 5c99a6a9dcd96-kvac2019p1.rar 5c99a6a9dd06f-kvac2019p2.rar
2562 มีนาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ชุมชน 5c906697894a2-คัดกรองสุนัขและแมวเศิลา2562.docx 5c90669789e5e-180362p.rar
2562 มีนาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ "มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5c90667779bd3-เรบีส์ท่าพระ2562.docx 5c9066777de1a-140362p.rar
2262 มีนาคม 13-15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดเลย 5c8f1f9d0c3ac-อบรมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดเลย2562.docx 5c8f1f9d0d140-13_150362p.rar
2562 มีนาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 5c8b205321fe4-ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร สพบ.2563.doc 5c8b2053229f2-130362p1.rar 5c8b205322c12-130362p2.rar
2562 มีนาคม 1-2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคแท้งติดต่อในแพะและแกะ 5c8b127937310-อบรมแพะ.docx 5c8b12793b0f4-01_020362p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 2019” 5c7f262fd53c9-280262.docx 5c7f262fd8251-280262p1.rar 5c7f262fd84e4-280262p2.rar
2562 มีนาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 5c7dfd1230fea-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2019.docx 5c7dfd1231824-040362p.rar
2562 มีนาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2562 5c7df34deeaab-ผ้าป่าคณะ 2562.docx 5c7df34def3ba-020362p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 17-24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพโครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (กีฬาศูนย์แพทย์) ประจำปีการศึกษา 2561 5c78f419f2b8f-กีฬาศูนย์แพทย์.docx 5c78f419f3f70-17_240262p1.rar 5c78f419f41b1-17_240262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปี 2562 5c78a0816a219-อบรมถ่ายภาพ 2562.docx 5c78a0816a921-230262p1.rar 5c78a0816aade-230262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 8และ15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการใช้สมุนไพรในสัตว์ ประจำปี 2562 5c78a05cb7438-อบรมสมุนไพรสัตวแพทย์สาธารณสุข 2562.docx 5c78a05cb93b4-8&150262p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5 5c74d86bdc848-สัตวแพทยสภาสัญจร 22 กุมภาพันธ์ 62.docx 5c74d86bdfbe2-220262p1.rar 5c74d86bdfda8-220262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 16-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” 5c6fb214649c6-ค่ายสัตว์ป่า 2562.docx 5c6fb214667bb-16_170262p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 5c6a5a999155c-ตรวจสุขภาพประจำปี 2562.docx 5c6a5a99920c3-150262p1.rar 5c6a5a9992286-150262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 13-15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ จังหวัดชัยภูมิ 5c6a3d979be7d-สัตวแพทย์พระราชทาน ชัยภูมิ.docx 5c6a3d979fe8f-13_150262p1.rar 5c6a3d97a00b9-13_150262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น” 5c66302a7d49b-อบรมการเขียนคู่มือ14 กพ62.docx 5c66302a802a1-140262p1.rar 5c66302a804b8-140262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561” 5c63dad056f1b-ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561.docx 5c63dad0577ab-ปฐมนิเทศสหกิจ2562p1.rar 5c63dad057944-ปฐมนิเทศสหกิจ2562p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 5c63d22da03cc-ทำหมันกุดน้ำใส.doc 5c63d22da0a57-070262ออกหน่วยกุดน้ำใส.rar
2562 กุมภาพันธ์ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการใช้ Google Form 5c63d20d1dba4-อบรมการใช้ Google Form.docx 5c63d20d1f38e-070262p1.rar 5c63d20d1f5fd-070262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” 5c5b7f4860502-โครงการ มข.อุทิศเพื่อสังคม 2562.docx 5c5b7f4863adf-050262p1.rar 5c5b7f4863d2b-050262p2.rar