ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 5d43ed1599287-ข่าวทวนสอบ 2562.docx 5d43ed159aa9c-010862tp1.rar 5d43ed159ac72-010862tp2.rar
2562 กรกฎาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 5d42630ae2a7c-ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคร ร.10.doc 5d42630ae38a5-260762p1.rar 5d42630ae3a85-260762p2.rar
2562 กรกฎาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5d415d0693209-สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 62.docx 5d415d069388c-280762p1.rar 5d415d0693a17-280762p2.rar
2562 กรกฎาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ 5d415ce6c95b1-ถอดบทเรียนพี่อุดรพี่นิตการเงิน.docx 5d415ce6cbf39-250762p1.rar 5d415ce6cc1a8-250762p2.rar
2562 กรกฎาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 5d396742234fb-นักศึกษาจาก SWU2019(dean approved).docx 5d39674226e49-220762p1.rar 5d3967422709f-220762p2.rar
2562 กรกฎาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 5d351d4b37283-ปฐมนิเทศ2562(dean approved).docx 5d351d4b37979-190762p1.rar 5d351d4b37b21-190762p2.rar
2562 กรกฎาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5d351d23be989-ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิต2562(dean approved).docx 5d351d23bf0e3-180762p1.rar 5d351d23bf29c-180762p2.rar
2562 กรกฎาคม 16-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566 5d351cf1f09e4-แผน 2563-2566.docx 5d351cf1f3770-16170762p1.rar 5d351cf1f39c1-16170762p2.rar
2562 กรกฎาคม 14-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562 5d3163ceb1112-ค่ายfreshy camp ครั้งที่ 13(dean approved).docx 5d3163ceb21f8-14-170762p1.rar 5d3163ceb23d7-14-170762p2.rar
2562 กรกฎาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 5d2fd24daf49d-นศ.จาก Massey Univesity, New Zealand.docx 5d2fd24db3413-100762p.rar
2562 กรกฎาคม 12-13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม"การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน" 5d2c3f27c445e-อาจารย์จรีรัตน์อบรมสมุนไพร 2562.docx 5d2c3f27c4fc5-12-130762p.rar
2562 กรกฎาคม 11-12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 5d2c1b1592e46-ทำหมันสุนัขและแมวนครชัยบุรินมทร์ 2562.docx 5d2c1b15934be-11-120762p1.rar 5d2c1b1593662-11-120762p2.rar
2562 กรกฎาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 5d27ee1a5f62e-โครงการทวนสอบฯ.docx 5d27ee1a633f1-030762p1.rar 5d27ee1a6365a-030762p2.rar
2562 กรกฎาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา ประจำปี 2562 5d243dfdadf45-ถวายเทียนพรรษา 2562.docx 5d243dfdae74f-080762p.rar
2562 กรกฎาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ 5d2433276f910-ออกหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่2562.docx 5d24332773d77-040762p.rar
2562 กรกฎาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย 5d1afd9c95120-นศ.จาก Airlangga, Indonesia2562.docx 5d1afd9c95787-010762p.rar
2562 มิถุนายน 19-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15 5d1afd71ef461-ข่าวค่ายบู62.docx 5d1afd71efe07-280662p1.rar 5d1afd71effc0-280662p2.rar
2562 มิถุนายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคณะ 5d0c79d7684c2-อบรมพื้นฐานEdPEx.doc 5d0c79d76cb6e-180662p1.rar 5d0c79d76cd84-180662p2.rar
2562 มิถุนายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5d0074219256f-ข่าวแสดงความยินดีกับ ผศรศ..docx 5d00742196d50-1560309183802.jpg
2562 มิถุนายน 3-7 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5cff458344ae6-ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข ไป SWU 2019.docx 5cff458345a6a-03_070662p.rar
2562 มิถุนายน 7 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 5cff174c2f846-อาจารย์ราณีไปญี่ปุ่น2562.docx 5cff174c336fe-070662p1.rar 5cff174c338f8-070662p2.rar
2562 มิถุนายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 5cf8a9de8e00b-ปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก2562.docx 5cf8a9de92278-050662p.rar
2562 พฤษภาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 5cf5fac586c8e-คณะร่วมงานชื่นชมยินดี ปี 62.docx 5cf5fac589bad-310562p1.rar 5cf5fac589d9d-310562p2.rar
2562 พฤษภาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5cf0bfee04cbc-โครงการพัฒนาอาจาย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา.doc 5cf0bfee0633b-300562p1.rar 5cf0bfee06538-300562p2.rar
2562 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 5cec81007864b-มอบกรวยจราจร 2562.docx 5cec81007b60b-240562p.rar