ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 กุมภาพันธ์ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปี 2562 5c78a0816a219-อบรมถ่ายภาพ 2562.docx 5c78a0816a921-230262p1.rar 5c78a0816aade-230262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 8และ15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการใช้สมุนไพรในสัตว์ ประจำปี 2562 5c78a05cb7438-อบรมสมุนไพรสัตวแพทย์สาธารณสุข 2562.docx 5c78a05cb93b4-8&150262p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5 5c74d86bdc848-สัตวแพทยสภาสัญจร 22 กุมภาพันธ์ 62.docx 5c74d86bdfbe2-220262p1.rar 5c74d86bdfda8-220262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 16-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” 5c6fb214649c6-ค่ายสัตว์ป่า 2562.docx 5c6fb214667bb-16_170262p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 5c6a5a999155c-ตรวจสุขภาพประจำปี 2562.docx 5c6a5a99920c3-150262p1.rar 5c6a5a9992286-150262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 13-15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ณ จังหวัดชัยภูมิ 5c6a3d979be7d-สัตวแพทย์พระราชทาน ชัยภูมิ.docx 5c6a3d979fe8f-13_150262p1.rar 5c6a3d97a00b9-13_150262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “เขียนคู่มือการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น” 5c66302a7d49b-อบรมการเขียนคู่มือ14 กพ62.docx 5c66302a802a1-140262p1.rar 5c66302a804b8-140262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561” 5c63dad056f1b-ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561.docx 5c63dad0577ab-ปฐมนิเทศสหกิจ2562p1.rar 5c63dad057944-ปฐมนิเทศสหกิจ2562p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 5c63d22da03cc-ทำหมันกุดน้ำใส.doc 5c63d22da0a57-070262ออกหน่วยกุดน้ำใส.rar
2562 กุมภาพันธ์ 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการใช้ Google Form 5c63d20d1dba4-อบรมการใช้ Google Form.docx 5c63d20d1f38e-070262p1.rar 5c63d20d1f5fd-070262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” 5c5b7f4860502-โครงการ มข.อุทิศเพื่อสังคม 2562.docx 5c5b7f4863adf-050262p1.rar 5c5b7f4863d2b-050262p2.rar
2562 กุมภาพันธ์ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน“ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 27 5c5a59538687e-ข่าวงานบายเนียร์ 2562.docx 5c5a59538a94c-030262p1.rar 5c5a59538ab75-030262p2.rar
2562 มกราคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว 5c53b45df1121-ทำหมันฟรี(อ.ธนิกุล).docx 5c53b45df331d-240162p.rar
2562 มกราคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“เติมยิ้มอิ่มสุขเพื่อเพื่อนสี่ขา” 5c511dd093236-เติมยิ้มอิ่มสุข 62.docx 5c511dd093bd4-0162p1.rar 5c511dd093dc9-0162p2.rar
2562 มกราคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561 5c510b62858c5-ข่าวศิษย์เก่าดีเด่น61.docx 5c510b6288394-250162p1.rar 5c510b62885b8-250162p2.rar
2562 มกราคม 17-18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 5c469aa3a03ef-ตลาดนัดหลักสูตร 2562.docx 5c469aa3a0c86-17_180162p1.rar 5c469aa3a0e3e-17_180162p2.rar
2562 มกราคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาบัณฑิตศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 5c40228cb6608-grad62.docx 5c40228cb798e-150162p3.rar
2562 มกราคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงและการใช้ยาให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน 5c3fd6ae54dfd-โครงการอาจารย์คณิต2562.docx 5c3fd6ae570d5-150162p1.rar 5c3fd6ae57353-150162p2.rar
2562 มกราคม 4-6 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ Longines China Tour The Hong Kong Jockey Club Cup Guangzhou Final 2019 5c3da10dbbc3b-อาจารย์ประวิทย์จีน.doc 5c3da10dbc31e-04_060162p.rar
2562 มกราคม 8-10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 5c3d454f5d94c-โรคอหิวาแอฟริกา2562.docx 5c3d454f5fab5-8_100162p.rar
2562 มกราคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562” 5c3c264f42aa0-“เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562”.docx 5c3c264f4397d-100162p_nltest.rar
2562 มกราคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำบุญและแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 5c37e5e257e57-สหกรณ์โคนม 2561.doc 5c37e5e25c4fa-090162p.rar
2562 มกราคม 3-6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ ครั้งที่ 16” 5c32ffd211578-vet camp 2562.docx 5c32ffd211bd2-03_060162p.rar 5c33f28c16fc9-03_060162p2.rar
2562 มกราคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “สานฝันสู่มหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1 5c32ffa732c91-ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2562.doc 5c32ffa7337fb-030162p.rar
2561 ธันวาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรและงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 5c32ff4f59bb7-ปีใหม่ 2562.docx 5c32ff4f5b4b8-271261p1.rar 5c32ff4f5b6f2-271261p2.rar