ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 สิงหาคม 22-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University (NVLU) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 5d648afad8439-NVLU Tour 2019 ไทย.docx 5d648afadb118-22230862nvlu1.rar 5d648afadb351-22230862nvlu2.rar
2562 สิงหาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 5d5a3ddeb0a8c-วางพานพุ่มวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562.docx 5d5b671e7dcdd-180862p1.rar 5d5b671e7ea65-180862p2.rar
2562 สิงหาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 5d5a06c9f13c4-พิธีไหว้ครู 2562.docx 5d5a06c9f1a9f-150862k1.rar 5d5a06c9f1c56-150862k2.rar
2562 สิงหาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2562 5d5a06a8c168c-ทำบุญสัตว์ทดลอง 2562.docx 5d5a06a8c1d6e-150862t1.rar 5d5a06a8c1f24-150862t2.rar
2562 สิงหาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5d5a0685b23c3-ยินดีที่่ 40 ปี ท่าพระ 15 ส.ค.62.docx 5d5a0685b6a31-091_150862p1.rar 5d5a0685b6c8f-091_150862p2.rar
2562 สิงหาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“พิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปีการศึกษา 2562 5d5217e959135-มอบเสื้อคลินิก 2562.docx 5d5217e95da6e-080862P1.rar 5d5217e95dc80-080862P2.rar
2562 สิงหาคม 2-8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2562 5d4d386702d93-สัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 2562.docx 5d4d386703dc6-02080862p1.rar 5d4d386703fa2-02080862p2.rar
2562 สิงหาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง–พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562” 5d4be7a0d3cf8-ร่วมงานวันแม่ 2562.doc 5d4be7a0d7991-070862p1.rar 5d4be7a0d7bf2-070862p2.rar
2562 สิงหาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Veterinary Friendship 2019 5d4921a47fc91-Veterinary Friendship 2019.docx 5d4921a48037e-040862pv1.rar 5d4921a480543-040862pv2.rar
2562 สิงหาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 5d492183b30a1-วันสัตวแพทย์ไทย 2562.docx 5d492183b3803-040862p1.rar 5d492183b39bb-040862p2.rar
2562 สิงหาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศไต้หวัน ประจำปี 2562 5d49215b3dc0c-National Chung Hsing University 2019.docx 5d49215b3e527-020862p.rar
2562 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ ครั้งที่ 2 5d43ed3374631-ถอดบทเรียนครั้งที่ท 2 ปี 2562.docx 5d43ed3374d69-010862pt1.rar
2562 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 5d43ed1599287-ข่าวทวนสอบ 2562.docx 5d43ed159aa9c-010862tp1.rar 5d43ed159ac72-010862tp2.rar
2562 กรกฎาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 5d42630ae2a7c-ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคร ร.10.doc 5d42630ae38a5-260762p1.rar 5d42630ae3a85-260762p2.rar
2562 กรกฎาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5d415d0693209-สัมมนาสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 62.docx 5d415d069388c-280762p1.rar 5d415d0693a17-280762p2.rar
2562 กรกฎาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงานภายในคณะ 5d415ce6c95b1-ถอดบทเรียนพี่อุดรพี่นิตการเงิน.docx 5d415ce6cbf39-250762p1.rar 5d415ce6cc1a8-250762p2.rar
2562 กรกฎาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 5d396742234fb-นักศึกษาจาก SWU2019(dean approved).docx 5d39674226e49-220762p1.rar 5d3967422709f-220762p2.rar
2562 กรกฎาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “หมอฟ้าหม่นมอดินแดง รุ่นที่ 33” และพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 5d351d4b37283-ปฐมนิเทศ2562(dean approved).docx 5d351d4b37979-190762p1.rar 5d351d4b37b21-190762p2.rar
2562 กรกฎาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 5d351d23be989-ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิต2562(dean approved).docx 5d351d23bf0e3-180762p1.rar 5d351d23bf29c-180762p2.rar
2562 กรกฎาคม 16-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ ปี พ.ศ. 2563-2566 5d351cf1f09e4-แผน 2563-2566.docx 5d351cf1f3770-16170762p1.rar 5d351cf1f39c1-16170762p2.rar
2562 กรกฎาคม 14-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “ค่ายเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2562 5d3163ceb1112-ค่ายfreshy camp ครั้งที่ 13(dean approved).docx 5d3163ceb21f8-14-170762p1.rar 5d3163ceb23d7-14-170762p2.rar
2562 กรกฎาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษาสัตวแพทย์แลกเปลี่ยนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ 5d2fd24daf49d-นศ.จาก Massey Univesity, New Zealand.docx 5d2fd24db3413-100762p.rar
2562 กรกฎาคม 12-13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรม"การผลิตยาสมุนไพรสำหรับสัตว์เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน" 5d2c3f27c445e-อาจารย์จรีรัตน์อบรมสมุนไพร 2562.docx 5d2c3f27c4fc5-12-130762p.rar
2562 กรกฎาคม 11-12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 5d2c1b1592e46-ทำหมันสุนัขและแมวนครชัยบุรินมทร์ 2562.docx 5d2c1b15934be-11-120762p1.rar 5d2c1b1593662-11-120762p2.rar
2562 กรกฎาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ประจำปีการศึกษา 2561 5d27ee1a5f62e-โครงการทวนสอบฯ.docx 5d27ee1a633f1-030762p1.rar 5d27ee1a6365a-030762p2.rar