ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 กรกฎาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสัตว์ 5d2433276f910-ออกหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่2562.docx 5d24332773d77-040762p.rar
2562 กรกฎาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย 5d1afd9c95120-นศ.จาก Airlangga, Indonesia2562.docx 5d1afd9c95787-010762p.rar
2562 มิถุนายน 19-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 15 5d1afd71ef461-ข่าวค่ายบู62.docx 5d1afd71efe07-280662p1.rar 5d1afd71effc0-280662p2.rar
2562 มิถุนายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคณะ 5d0c79d7684c2-อบรมพื้นฐานEdPEx.doc 5d0c79d76cb6e-180662p1.rar 5d0c79d76cd84-180662p2.rar
2562 มิถุนายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 5d0074219256f-ข่าวแสดงความยินดีกับ ผศรศ..docx 5d00742196d50-1560309183802.jpg
2562 มิถุนายน 3-7 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือ กับ Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5cff458344ae6-ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข ไป SWU 2019.docx 5cff458345a6a-03_070662p.rar
2562 มิถุนายน 7 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 5cff174c2f846-อาจารย์ราณีไปญี่ปุ่น2562.docx 5cff174c336fe-070662p1.rar 5cff174c338f8-070662p2.rar
2562 มิถุนายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 5cf8a9de8e00b-ปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก2562.docx 5cf8a9de92278-050662p.rar
2562 พฤษภาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 5cf5fac586c8e-คณะร่วมงานชื่นชมยินดี ปี 62.docx 5cf5fac589bad-310562p1.rar 5cf5fac589d9d-310562p2.rar
2562 พฤษภาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5cf0bfee04cbc-โครงการพัฒนาอาจาย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา.doc 5cf0bfee0633b-300562p1.rar 5cf0bfee06538-300562p2.rar
2562 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกรวยจราจรให้แก่กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 5cec81007864b-มอบกรวยจราจร 2562.docx 5cec81007b60b-240562p.rar
2562 พฤษภาคม 16-18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจติดตามภายในสำหรับผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก 5ce358543edf1-โครงการสัมมนาผู้ตรวจติดตามฯ2562.docx 5ce3585443468-16_180562p.rar
2562 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทย์ มข. รุ่นที่ 27” 5cdce8e0d4268-ปัจฉิมนิเทศ 2562.docx 5cdce8e0d48c5-150562p1.rar 5cdce8e0d4a75-150562p2.rar
2562 พฤษภาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 5cdce8be7ca8f-นำเสนอสหกิจศึกษา 2562.doc 5cdce8be80126-140562นำเสนอสหกิจศึกษา.rar
2562 พฤษภาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ของการก่อตั้ง 5cda63729cc54-สถาปนา33ปี 2562.docx 5cda63729ebdd-130562p1.rar 5cda63729ee0a-130562p2.rar
2562 พฤษภาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 5cda16960f75f-กิจกรรมจัดจรรยาบรรณ 2562.docx 5cda1696140b8-100562p.rar
2562 พฤษภาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปริญญานิพนธ์ทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 5ccbf9ef344e9-นำเสนอวิชาปริญญานิพนธ์ 2561.docx 5ccbf9ef34fe1-020562p1.rar 5ccbf9ef35185-020562p2.rar
2562 เมษายน 19-21 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Table Top, New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 5cca95dacb856-อาจารย์ประวิทย์ออสเตรเลีย.doc 5cca95dad01bb-19_210462p.rar
2562 เมษายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาพี่เอก 5cc917978f085-ต้อนรับสถาบันกวดวิชาพี่เอก30ap.docx 5cc917978f8b7-300462p.rar
2562 มีนาคม-เมษายน 14มี.ค.-26เม.ย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5cc7edc943b03-นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2561.docx 5cc7edc9455c0-1403_260462p.rar
2562 เมษายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) ครั้งที่ 2 เนื่องในวาระครบรอบ 33 ปี ของการสถาปนาคณะ 5cc7a6c87b45f-มะหมาฯ ครั้งที่ 2.docx 5cc7a6c87f8fa-280462p1.rar 5cc7a6c87fb15-280462p2.rar
2562 เมษายน 20-21 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานวิจัย ณ สหพันธรัฐรัสเซีย 5cc290478dbfb-อ.สุวิทย์วิจัยยอดเยี่ยม.docx 5cc290478e9f9-20_210462p.rar
2562 เมษายน 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น 5cbfc45c41a55-ร่วมงานวุฒนาราม.doc 5cbfc45c43509-230462p.rar
2562 มีนาคม 21 แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน 5cbd73e057639-นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.docx 5cbd73e05c239-210362np.rar
2562 เมษายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สารธารณรัฐประชาชนจีน 5cb7c64436404-มอบเกียรติบัตร Miss Liu Dadan.docx 5cb7c64439abc-1704622.jpg