ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 ตุลาคม 5-6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Cause we are VET, so we get WET !” ประจำปีการศึกษา 2562 5d9afdf4bad91-ชุมนุมรักษ์สัตว์น้ำ 2562.docx 5d9afdf4bb78b-05061062p.rar
2562 ตุลาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบรางวัลผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5d9afdd4dc44e-บุคลากรจรรยาบรรณดีเด่น 2562.docx 5d9afdd4dcb83-02_จรรยาบรรณดีเด่น.rar
2562 ตุลาคม - อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 5d9af7531afe5-ร่วมยินดีอาจารย์สายใจจบ ป.เอก.docx 5d9af7531c104-saijai.jpg
2562 กันยายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนบ้านโนนม่วง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ประจำปี 2562 5d919b87dd2a8-ออกหน่วยให้บริการ Rabies 28 กย.62 ชุมชนโนนม่วง.docx 5d919b87dde9e-280962p1.rar 5d919b87de0ae-280962p2.rar
2562 กันยายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “วันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 5d917e13ce7fd-วันสถานประกอบการพบนักศึกษาสหกิจ 2562.doc 5d917e13cf0a6-280962pa1.rar 5d917e13cf285-280962pa2.rar
2562 กันยายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 5d91756387d08-ช่วยสัตว์น้ำท่วมอุบล ครั้งที่ 2.docx 5d917563883a3-260962p.rar
2562 กันยายน 26-27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 5d91754224740-ตรวจประเมินหลักสูตร 2562.docx 5d91754228fd1-26270962p1.rar 5d917542291c5-26270962p2.rar
2562 กันยายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพสุนัข ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น 5d8c78e62b719-ออกบูธตลาดต้นตาล 20 กย.62.docx 5d8c78e62f19f-200962p.rar
2562 กันยายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 5d8ae0d6baf54-วันมหิดล 2562.docx 5d8ae0d6bb733-240962p.rar
2562 กันยายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 5d89c2158a3c1-ช่วยเหลือสัตว์น้ำท่วมที่อุบล2562.docx 5d89c2158dd36-190962p1.rar 5d89c2158df98-190962p2.rar
2562 กันยายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 5d819a2119fc0-พบนักศึกษาต่างชาติ 2562.docx 5d819a211d2ff-160962p.rar
2562 กันยายน 8และ15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานด้วยความสุข 5d7f0847f267a-การทำงานด้วยความสุข 2562.docx 5d7f0847f2d94-8&150962p1.rar 5d7f0847f2f19-8&150962p2.rar
2562 กันยายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 5d7f067a9b78f-พิธีปฐมนิเทศสหกิจ ครั้งที่ 1.docx 5d7f067aa0bbf-120962p.rar
2562 กันยายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2562 5d79e95e61bd8-ต้อนรับ นศ.จาก CVASU 2019thai.docx 5d79e95e62992-110962cvap.rar
2562 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดขอนแก่น 5d78946cbce0d-บริจาคเลือด CP 2562.docx 5d78946cbd521-060962p.rar
2562 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสัตว์เลี้ยงในชุมชนอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 5d77458de6a95-แจกของน้ำท่วมบ้านไผ่2562.docx 5d77458de9b71-050962ntp1.rar 5d77458de9da9-050962ntp2.rar
2562 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 5d71fc2f6d7a3-งานมุทิตาจิตผู้เกษียณ 2562.docx 5d71fc2f6e835-050962pe1.rar 5d71fc2f6ea37-050962pe2.rar
2562 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ KKU CSV มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างคุณค่าแก่สังคม 5d71c05a4eeb8-KKU CSV 2562.docx 5d71c05a54a74-050962pa1.rar 5d71c05a54c95-050962pa2.rar
2562 กันยายน 3 คณะสัตวแพทยศาตร์ มข. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี 5d6f6f5f4eae2-พอ.สว.3 กย.2562.docx 5d6f6f5f53571-030962p.rar
2562 กันยายน 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 5d6de03832b45-สัตว์ปลอดโรคฯ อุดรธานี 2562.docx 5d6de038334fb-020962p.rar
2562 กันยายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนใกล้เคียง 5d6cdc23480f5-ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2562.docx 5d6cdc2348abd-010962p.rar
2562 สิงหาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท ฮิลส์ เพ็ท นูทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนาความรู้ด้านโภชนาการในสัตว์เล็ก 5d68e7ed9e39a-โภชนาการในสัตว์เล็ก 2562.docx 5d68e7ed9f0c6-290862pp1.rar
2562 สิงหาคม 29-30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อ E-learning เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา” 5d68c4c821534-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ E-learning 2562(dean approved).docx 5d68c4c821c1d-290862elp1.rar 5d68c4c821dd5-290862elp2.rar
2562 สิงหาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2562 5d68c4a6e6c32-อบรมอัคคีภัย(29 สค.62)(dean approved).docx 5d68c4a6ea812-290862fp1.rar 5d68c4a6eaa88-290862fp2.rar
2562 สิงหาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเน็คไทด์และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 5d64a9513cd61-มอบเนคไทด์ สัญญลักษณ์ และบายศรี 2562.docx 5d64a9513d9e8-220862p1.rar 5d64a9513dc14-220862p2.rar