ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 เมษายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (CAST-SWU ) สารธารณรัฐประชาชนจีน 5cb7c64436404-มอบเกียรติบัตร Miss Liu Dadan.docx 5cb7c64439abc-1704622.jpg
2562 เมษายน 1-3 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการสัตวแพทย์กีฬาขี่ม้า รายการ FEI CEI 1* & 2* Dangshan, สาธาณรัฐประชาชนจีน 5cb68efadb4eb-อาจารย์ประวิทย์ไปจีน.doc 5cb68efade798-01_030462p.rar
2562 เมษายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 5caecb0cb7f62-สงกรานต์2562.docx 5caecb0cb8897-100462p1.rar 5caecb0cb8a5c-100462p2.rar
2562 เมษายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่จากสถาบันกวดวิชา One Up Academy 5cad5c17daa97-ต้อนรับสถาบัน One UP Academy 2562.docx 5cad5c17dd8cc-050462p.rar
2562 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา J Knowledge Tutor 5ca2ff2be4193-J knowledge CAMP 2562.docx 5ca2ff2be5262-010462Jp.rar
2562 มีนาคม 30-31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กระสังปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” 5ca2cffb10068-ค่ายเรบีส์กระสัง 2562.docx 5ca2cffb13596-30_310362p.rar
2562 เมษายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแก้ปัญหาสถานพักพิงสัตว์สุนัขจรจัดในพื้นที่เทศบาลตำบลศิลา 5ca1c03891016-ตรวจสุขภาพสัตว์ป้าเดือน.docx 5ca1c03891bea-010462p1.rar 5ca1c03891da5-010462p2.rar
2562 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 5ca19b52ad9db-เรบีส์กับอำเภอเขาสวนกวาง.docx 5ca19b52ae044-290362p.rar
2562 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP 5ca19b326728d-CUD CAMP 2562.docx 5ca19b3267931-290362CUD Camp1.rar 5ca19b3267ad7-290362CUD Camp2.rar
2562 มีนาคม 27-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดเลย 5ca17e5b94b0f-โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน จ.เลย 27-28 มึ.ค.62.docx 5ca17e5b9847c-27_280362p.rar
2562 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4 5c9dd684951ef-โครงการ ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ ครั้งที่ 4.docx 5c9dd68495873-280362ยอดผู้ช่วย.rar
2562 มีนาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเครื่องมือทางการแพทย์จากศิษย์เก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 5c9dce00de55f-ศิษย์เก่ามอบเครื่องมือทางการแพทย์.docx 5c9dce00df7f3-210362รับมอบเครื่องมือ.rar
2562 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา” 5c9d9ffd6bc5d-พัฒนาการออกข้อสอบ2562.doc 5c9d9ffd6f740-280362p.rar
2562 มีนาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สรุปผลคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx200 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2561” 5c9c7e8a34e25-ทวนผล EDPEX200.doc 5c9c7e8a36670-270362p.rar
2562 มีนาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำรูปพรรณม้า หนังสือประจำตัวม้า และการฝังไมโครชิพ 5c9c2a875b779-พรีเวิร์คชอพ.docx 5c9c2a875fe42-200362p.rar
2562 มีนาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 5c99a6cbc7b44-งานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง 62.docx 5c99a6cbc8184-210362p1.rar 5c99a6cbc830e-210362p2.rar
2562 มีนาคม 21-22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 20 5c99a6a9d971e-ข่าว-Kvac-20.docx 5c99a6a9dcd96-kvac2019p1.rar 5c99a6a9dd06f-kvac2019p2.rar
2562 มีนาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ชุมชน 5c906697894a2-คัดกรองสุนัขและแมวเศิลา2562.docx 5c90669789e5e-180362p.rar
2562 มีนาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ "มหกรรมรวมพลังภาคีเครือข่าย สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5c90667779bd3-เรบีส์ท่าพระ2562.docx 5c9066777de1a-140362p.rar
2262 มีนาคม 13-15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนพื้นที่จังหวัดเลย 5c8f1f9d0c3ac-อบรมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดเลย2562.docx 5c8f1f9d0d140-13_150362p.rar
2562 มีนาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 5c8b205321fe4-ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร สพบ.2563.doc 5c8b2053229f2-130362p1.rar 5c8b205322c12-130362p2.rar
2562 มีนาคม 1-2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมด้านการป้องกันและควบคุมโรคแท้งติดต่อในแพะและแกะ 5c8b127937310-อบรมแพะ.docx 5c8b12793b0f4-01_020362p.rar
2562 กุมภาพันธ์ 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสัมมนาวิชาการ “เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงตัวอ่อน 2019” 5c7f262fd53c9-280262.docx 5c7f262fd8251-280262p1.rar 5c7f262fd84e4-280262p2.rar
2562 มีนาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 5c7dfd1230fea-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2019.docx 5c7dfd1231824-040362p.rar
2562 มีนาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่า ประจำปี 2562 5c7df34deeaab-ผ้าป่าคณะ 2562.docx 5c7df34def3ba-020362p.rar