ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับสถาบันกวดวิชา พี่เอก (P.A.S.Tutor) 5ac188bcbc700-พี่เอก(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ac188bcbcc95-290361pAke.rar
2561 มีนาคม 8,19,20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (Participatory One-Health Disease Detection; PODD)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 5ac18897820a5-ข่าว PODD ส่งคณะ มีค 61 (คณบดีแก้ไข).docx 5ac1889786694-podd บริการวิชาการ.rar
2561 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้น” 5abdbfb5ea11b-โครงการให้ความรู้.docx 5abdbfb5ecdf2-290361p1.rar 5abdbfb5ed012-290361p2.rar
2561 มีนาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี 5abaea1a85c85-ออกหน่วยให้บริการทำหมันแมว.docx 5abaea1a8751b-200361.rar
2561 มีนาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ 5aba071c72917-เยี่ยมชมหลักสูตร.docx 5aba071c78b69-260361p.rar
2561 มีนาคม 24-25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 5ab84b7061b68-rabies อำนาจ.docx 5ab84b7062231-rebiesam.rar
2561 มีนาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ 5ab84db71c775-QUB(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ab84b45e2595-220361qubp.rar
2561 มีนาคม 22 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมกับบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด 5ab4a294e8f61-perfect companian(dean audit).docx 5ab4a294e95d3-1521726644485.jpg
2561 มีนาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์” 5ab4a270aead6-elearning seminar22.docx 5ab4a270af5dc-220361pt.rar
2561 มีนาคม 22 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมกับบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด 5ab498b00f60f-Vet Products22march.docx 5ab498b010d0c-220361pp.rar
2561 กุมภาพันธ์-มีนาคม 14 ก.พ.-21 มี.ค. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ตำบลท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 5ab47d0d38da6-เรบี่ส์ท่าพระ61.docx 5ab47d0d3a69e-14-210361p1.rar 5ab47d0d3a87b-14-210361p2.rar
2561 มีนาคม 22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นหัวหน้าโครงการแก้จนพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 5ab451fc1aa69-โนนทอง22.docx 5ab451fc1f3ce-output1.rar 5ab451fc1f5c4-output2.rar
2561 มีนาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy 5ab08273058d8-ข่าวเยี่ยมชมหลักสูตร (คณบดี).docx 5ab08273065ce-19 3 2561.rar
2561 มีนาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 5aaf1ab43fa71-ฟิตเนสเฟิร์ส.docx 5aaf1ab440199-ฟิสเนสเฟิส 15032561.rar
2561 มีนาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561 5aaf139771b01-รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561.docx 5aaf139772164-output61.rar
2561 มีนาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสรุปงานและสัมมนาการพัฒนาน้ำนมคุณภาพดีร่วมกับ อ.ส.ค.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5aaf136da8b2b-ต้อนรับ อสค.docx 5aaf136da98bc-อสค 15032561.rar
2561 มีนาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้วัด 5aab6f9bb54e2-วัดอาภาวาส.docx 5aab6f9bb8039-ทำหมันที่วัดอาภาวาส1.rar 5aab6f9bb8253-ทำหมันที่วัดอาภาวาส2.rar
2561 มีนาคม 8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น 5aab133f9b7eb-อ.น้ำฟ้า.docx 5aab133f9f26a-อาจารย์น้ำฟ้าจบปเอก.rar
2561 มีนาคม 5-9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี 5aa86f2c94977-ข่าวฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa86f2c96e03-วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี 5-9 มีนาคม 2561.rar
2561 มีนาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน" 5aa5d5ddaa2d9-โครงการเสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa5d5ddaa97a-05.090361p.rar
2561 มีนาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ 5aa5d5b417cfe-ข่าวงานบุญมหาชาติ61(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa5d5b4183f5-080361p1.rar 5aa5d5b4185a0-080361p2.rar
2561 มีนาคม 7-9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ 5aa5d562b3b40-โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa5d562b8c84-รูปกิจกรรม.rar
2561 มีนาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” 5aa0a054d9de2-สัมมนา61swot.docx 5aa0a054dca19-060361p1.rar 5aa0a054dcc8f-060361p2.rar
2561 มีนาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ"สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 4 5a9c93523e058-สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a9c935244706-010361p.rar
2561 กุมภาพันธ์ - บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน(Silver Medal Researcher Award) 5a98c882527b1-อาจารย์ป้อม.docx 5a98c88259022-pom.rar