ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศประจำปี 2561 5afbd969d074a-ต้อนรับ นศ.จาก CVASU 2018(dean approved).docx 5afbd969d105d-150561p1.rar 5afbd969d122d-150561p2.rar
2561 พฤษภาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 5afbd1062d2e8-KKU ชุมชน.docx 5afbd1062ddd6-KKU USRp.rar
2561 พฤษภาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา 5af53e9fe811c-งานสถาปนาคณะฯ 32 ปี.docx 5af53e9fe95e9-output1.rar 5af53e9fe97e7-output2.rar
2561 พฤษภาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 5af3cd0abbb21-รายงานสหกิจศึกษา60(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5af3cd0abc352-นำเสนอสหกิจ ปี 2560.rar
2561 พฤษภาคม 8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5af297a22f9d5-เสรีเชียงยืน.docx 5af297a22fee4-เสรีเชียงยืน 8พค61.rar
2561 พฤษภาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26 5af29780073de-ปัจฉิมนิเทศ2561.docx 5af2978007b63-ปัจฉิม นศ รุ่น 261.rar 5af2978007d13-ปัจฉิม นศ รุ่น 262.rar
2561 พฤษภาคม 7-10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5af25ab41d680-ยุวเกษตรกร.docx 5af25ab424a58-ยุวเกษตรp1.rar 5af25ab424c8f-ยุวเกษตรp2.rar
2561 พฤษภาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จำกัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5aefe56d2fc09-โซเอทิส.docx 5aefe56d31da2-040561p1.rar 5aefe56d31fe6-040561p2.rar
2561 พฤษภาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5aebd9932659b-2may18.docx 5aebd99327054-ป้องกันพิษสุนัขบ้า .rar
2561 เมษายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะ 5ae80a24409d2-มะหมามาราธอน 2561.docx 5ae80a2441053-1มะหมามาราธอน 290461.rar 5ae80a24411fc-2มะหมามาราธอน 290461.rar
2561 เมษายน 27 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5ae809fb72a37-นักศึกษาคณะ นำเสนอผลงาน CUVC2561.docx 5ae809fb73955-นักศึกษานำเสนอผลงาน.rar
2561 เมษายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ 5ae6687ba1374-ปัญหาพิเศษ61.docx 5ae6687ba4dc4-ปัญหาพิเศษ1.rar 5ae6687ba502c-ปัญหาพิเศษ2.rar
2561 เมษายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Visiting Professor ประจำปี 2561 5ae124d8f2121-Hatai.docx 5ae124d8f28b2-ต้อนรับ Prof. Kishio Hatai.rar
2561 เมษายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมถวายงานเพื่อสนองปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการสาธิตผ่าตัดทำหมันสุนัขในศูนย์พักพิงฯ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี 5ade8fab7fdee-สาธิตผ่าตัดทำหมัน.docx 5ade8fab80552-190461p.rar
2561 เมษายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 5add3b8b4ed8e-อาจารย์สุวิทย์.docx 5add3b8b4f40d-ฉีควัคซีน 170461.rar
2561 เมษายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วม “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 5add373e15256-มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน.docx 5add373e158d9-210461p.rar
2561 เมษายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน 5add31b3d402e-ตรวจรับรองสัตวแพทยืประจำบ้าน.docx 5add31b3d90dd-200461p1.rar 5add31b3d9309-200461p2.rar
2561 เมษายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5acd9788b459b-สงกรานต์ 2561.docx 5acd9788b6685-ขอพร.rar 5acd9788b6845-สงกรานต์61.rar
2561 เมษายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5acc6de15797a-KKU USR.docx 5acc6de1585ae-10.090461p.rar
2561 เมษายน 4-5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์(KVAC) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 5acc63e8cbadc-ข่าว KVAC19.docx 5acc63e8cc112-07.04-050461 Kvac19p1.rar 5acc63e8cc2ab-07.04-050461 Kvac19p2.rar
2561 เมษายน 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561 5acc63b514951-คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง 2561.docx 5acc63b51709d-คืนสู่เหย้า 2561 ศิษย์เก่าp1.rar 5acc63b5172dc-คืนสู่เหย้า 2561 ศิษย์เก่าp2.rar
2561 เมษายน 5 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5acc2834bfd18-นักศึกษารับโล่เคเว็ค.docx 5acc2834c1451-tao1.jpg 5acd582dcec38-peerapat61.jpg
2561 เมษายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียนจัดเสวนารวมพลคนชอบรีด(นม) 5acc0f982a527-รวมพลคนชอบรีด.docx 5acc0f982ab22-06.060461p.rar
2561 เมษายน 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 5acc0f74a0ab2-ภาคีคณบดีมีททิ้ง.docx 5acc0f74a250d-040461pp.rar
2561 เมษายน 4 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 5acb09a904a7d-รศ.สุรสิทธิ์.docx 5acb09a907e59-surasi.jpg