ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 กรกฎาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย 5b4dad4b0cae9-คณะ ต้อนรับ นศ UMK Thai(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b4dad4b117b3-160761p.rar
2561 กรกฎาคม 9-10 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 5b46f71ede0cb-ออกหน่วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์.docx 5b46f71edf53d-07100761p.rar
2561 กรกฎาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 5b45a53b81614-ถ่ายทอดเคโน16.docx 5b45a53b84c89-060761p.rar
2561 กรกฎาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen) 5b3f06895c9df-ผ่อดีดี เฟส 2.docx 5b3f06895d15e-poddp.rar
2561 กรกฎาคม 4 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ 5b3ee44243276-อ.ประพันธ์ศักดิ์.docx 5b3ee44243ba4-040761p.rar
2561 มิถุนายน 19-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 5b34621a8d158-ค่ายบูรณาการ 2561(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b34621a8d93b-19-280661p1.rar 5b34621a8daf6-19-280661p2.rar
2561 มิถุนายน 20-21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์” 5b31b251151c2-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข(กายวิภาคศาสตร์).docx 5b31b25115a3e-antomy0661p.rar
2561 มิถุนายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office” 5b319ef5927e1-ข่าวอบรมคอมพ์ 25 มิถุนายน61.docx 5b319ef592e56-pic1.rar 5b319ef592fd9-pic2.rar
2561 มิถุนายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นคณบดีในวาระที่ 9( 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565) 5b319ec18fdd3-แสดงวิสัยทัศน์ 21.docx 5b319ec190442-210661vision show1.rar 5b319ec1905e4-210661vision show2.rar
2561 มิถุนายน 17-21 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับSouthwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5b319e9c46273-ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข ไป SWU 2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b319e9c4d168-17_210661p.rar
2561 มิถุนายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5b29d46f7f86d-ควบคุมประชากรสุนัขใน มข.61.docx 5b29d46f81e30-180661p.rar
2561 มิถุนายน 14,18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(course specification)” 5b29c43a0b7b9-อบรม มคอ.3(14june).docx 5b29c43a11fef-14-180661มคอ 3p1.rar 5b29c43a1225e-14-180661มคอ 3p2.rar
2561 มิถุนายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ 5b231223d0abc-Funny English2018(dean approved).docx 5b231223d5a40-130661p1.rar 5b231223d5c8e-130661p2.rar
2561 มิถุนายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นศูนย์สอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 5b1dd5b993978-NL1-2561.docx 5b1dd5b994136-100661p.rar
2561 มิถุนายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาบุคลากรกองบริหารงานคณะ ประจำปี 2561 5b1dcfe4713fb-สัมมนากองบริหารงานคณะ2561.docx 5b1dcfe471a92-080661p1.rar 5b1dcfe471c51-080661p2.rar
2561 มิถุนายน 5-7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37 5b1dcfb81a5ad-กรีฑากีฬาบุคลากร สกอ.37.docx 5b1dcfb81e12c-05-070651p1.rar 5b1dcfb81e3a5-05-070651p2.rar
2561 มิถุนายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 5b19d86b5ebaa-ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ2561.docx 5b19d86b5f7a5-ชื่นชมยินดี61.rar
2561 มิถุนายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจำปีการศึกษา 2560 5b18852ce7714-KM หลักสูตร.docx 5b18852ce823b-050661kmหลักสูตร1.rar 5b18852ce83db-050661kmหลักสูตร2.rar
2561 มิถุนายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” 5b14a1f5e5a0e-กรีฑา61.docx 5b14a1f5e70bc-030661p1.rar 5b14a1f5e72e5-030661p2.rar
2561 มิถุนายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU )ประเทศบังคลาเทศ 5b148988c12ec-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b148988c2fdf-010661p.rar
2561 พฤษภาคม 31พ.ค.-2มิ.ย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ 5b10dbce8ef34-อบรมผู้ตรวจ2561.docx 5b10dbce93e77-3105-020661p.rar
2561 พฤษภาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5b0fabf8d4fcf-ป้องกันพิษสุนัขบ้า31may18.docx 5b0fabf8d5a5d-310561p.rar
2561 พฤษภาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับทีมคณะผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเข้าเยี่ยมชมสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย 5b0fa75f1e585-KKBS เยี่ยมฟาร์ม.docx 5b0fa75f236c1-300561p1.rar 5b0fa75f238e5-300561p2.rar
2561 พฤษภาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน 5b0b80e48539d-MOU กับ VMSLU 2018.docx 5b0b80e485a7c-mou 2805611.rar 5b0b80e485c38-mou 2805612.rar
2561 พฤษภาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัยและเปิดคลินิกวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในสุนัข 5b0b5e9745387-พิธีรับมอบเครื่องมือ.docx 5b0b5e9745a2d-250561เปิดคลินิค1.rar 5b0b5e9745bdc-250561เปิดคลินิค2.rar
Page 1 of 16