ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2562 พฤศจิกายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2562 5de0810252ea4-สพอ 62 บรบือ มหาสารคาม.docx 5de08102536cc-271162p.rar
2562 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงพยาบาลสัตว์ 5ddb3af5b2815-ต้อนรับปศุสัตว์ศรีสะเกษ.docx 5ddb3af5b319a-131162p.rar
2562 พฤศจิกายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยให้บริการดูแลสุขภาพและทำหมันสัตว์เลี้ยง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคและคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 5dd4d89793a59-สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ 2562 ร้อยเอ็ด.docx 5dd4d89795ed2-161162p.rar
2562 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 5dd3661d446a9-คณะต้อนรับ EdPExKKU_18112019.doc 5dd3661d469bd-181162pe1.rar 5dd3661d46be0-181162pe2.rar
2562 พฤศจิกายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU ) ประเทศบังคลาเทศ 5dd2339632bb2-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2019 รอบ2.docx 5dd233963820b-181162p.rar
2562 พฤศจิกายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย OKRs (Objective Key Results)” 5dcd033a3150f-บรรยายพิเศษ OKRs_13112019(คณบดีแก้ไข).doc 5dcd033a32295-131162p1.rar 5dcd033a324ae-131162p2.rar
2562 พฤศจิกายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“สืบสานประเพณีลอยกระทง สานสัมพันธ์พี่น้องสัตวแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2562 5dccc1cb8adae-ขบวนแห่นักศึกษาสีฐานเฟสติวัล 2562.doc 5dccc1cb8ba24-111162p.rar
2562 พฤศจิกายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมา บูชานาค 5dcbb7bd73cd1-ร่วมขบวนแห่ขันหมากเบ็ง 2562.docx 5dcbb7bd75f97-091162p1.rar 5dcbb7bd761b9-091162p2.rar
2562 พฤศจิกายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 5dc51f548a4ae-ผู้บริหารพบนักศึกษา ภาคการศึกษาต้น 2562.docx 5dc51f548ac06-071162p.rar
2562 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง 5dc13f4389f32-ข่าว-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง.docx 5dc13f438abd9-311062ph.rar
2562 พฤศจิกายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม Endnote ประจำปีการศึกษา 2562 5dc0eb84244d4-อบรมการใช้โปรแกรม Endnote 2562.docx 5dc0eb84277f5-011162p.rar
2562 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 5dbbf658519af-ข่าวตรวจประเมิน EdPEx_31102019.doc 5dbbf65852ecb-311062p1.rar 5dbbf65853107-311062p2.rar
2562 ตุลาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มทิศทางการสนับสนุนการวิจัยของประเทศ” 5db7aca2ed926-ศ.ดร.มนต์ชัย บรรยาย.docx 5db7aca2edf80-251062p.rar
2562 ตุลาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ราตรีน้องใหม่ (หมอฟ้าหม่นมอดินแดง) รุ่นที่ 33” 5db79d14d1989-ราตรีน้องใหม่ รุ่นที่ 33.docx 5db79d14d4017-191062p1.rar 5db79d14d4229-191062p2.rar
2562 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท เมิร์จ คอมพาเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องอัลตราซาวน์ 5db15093a76e7-บริษัทเมริจฯ 2562.docx 5db15093ac599-211062p1.rar 5db15093ac7d6-211062p2.rar
2562 ตุลาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy ประจำปี 2562 5daeb54900347-One Up Academy 2019.docx 5daeb54902a3c-221062p.rar
2562 ตุลาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “จิตอาสาสืบสานพุทธศาสน์” 5dad72edaf293-ช่วยงานวัดผาเกิ้ง หนองเรือ.docx 5dad72edaf910-201062p1.rar 5dad72edafab3-201062p2.rar
2562 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา CUD CAMP 5dad72cc7ca23-CUD Camp 2562.docx 5dad72cc7d093-181062p1.rar 5dad72cc7d243-181062p2.rar
2562 ตุลาคม 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 5dad72a8d4969-ร่วมกับกรมปศุสัตว์ช่วยเหลือหลังน้ำท่วม.docx 5dad72a8d7b00-18191062p1.rar 5dad72a8d7d4f-18191062p2.rar
2562 ตุลาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสาย สนับสนุนและนักศึกษา 5da97d66a9129-FVM-KKU English program 2019.docx 5da97d66a9d04-171062p1.rar 5da97d66a9eaa-171062p2.rar
2562 ตุลาคม 10และ15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 5da963f6c8ce3-บัณฑิตศึกษากิจกรรม.docx 5da963f6c9574-10151062p.rar
2562 ตุลาคม 12-14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำปีการศึกษา 2562 5da95c5eac1ac-ค่ายร่วม 2562 วังสะพุง.docx 5da95c5eaf830-12141062p1.rar 5da95c5eafa74-12141062p2.rar
2562 กันยายน 19-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนการใช้สมุนไพรในสัตว์ 5da68ccfaf36c-อ.ไพรัตน์อบรมสมุนไพรในสัตว์.doc 5da68ccfb2ff4-19200962p.rar
2562 ตุลาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การนำเสนอผลการฝึกงานภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน สัตวแพทย์ ณ ต่างประเทศ“ ประจำปีการศึกษา 2561 5da543fb846ee-นำเสนอผลการฝึกงานต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561.docx 5da543fb8a270-031062p.rar
2562 ตุลาคม - ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 5d9e9134c74ff-อาจารย์ธิดารัตน์ด้านวิจัย 2562.docx 5d9e9134c7d2f-td.jpg
Page 1 of 25