ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 กันยายน 5-9 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล The Young Researcher of the Year 5ba98571c6af5-อ.เจี๊ยบ oral presentation.docx 5ba98571ca8cd-5-90961p.rar
2561 กันยายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 5ba8a1fdadefb-บุคคลากร สพ.มข. ร่วมกิจกรรมวันมหิดล 61.docx 5ba8a1fdae741-240961p.rar
2561 กันยายน 3 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 5ba88d9aded40-บุคลากรได้รับอนุมัติบัตร(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ba88d9ae3ebd-030961p.rar
2561 กันยายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561 5ba466b3762f7-บุคลากรดีเยี่ยม รพ.สัตว์ 2560-2561.docx 5ba466b376cf2-200961p.rar
2561 กันยายน 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4 5ba45ffb31724-ตรวจประเมิน.docx 5ba45ffb31dfd-18-190961p1.rar 5ba45ffb31fa1-18-190961p2.rar
2561 กันยายน 16 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 5ba45fd13f9fb-การประกวด ดาว-เดือน 2561.docx 5ba45fd1404c0-160961p.rar
2561 กันยายน 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 5ba05f2fd51d2-ประเมินหลักสูตร 14 กย 61.docx 5ba05f2fd5a67-140961p.rar
2561 กันยายน 6 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 5ba052c8b8449-ชิติพัทธ์.docx 5ba052c8b8c27-060961p.rar
2561 กันยายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ” 5b95d27a396e3-ศ.เชิดชัย-7กย61.docx 5b95d27a3d470-070961p1.rar 5b95d27a3d6d4-070961p2.rar
2561 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 5b9225eee1d87-ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561.docx 5b9225eee241c-060961p103.rar 5b9225eee25a2-060961p104.rar
2561 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 5b9225c404ab7-บุญสัตว์ทดลอง 2561.docx 5b9225c405128-060961p101.rar 5b9225c4052ef-060961p102.rar
2561 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์” 5b92259e1b804-news060961.docx 5b92259e20e81-060961ph1.rar 5b92259e210d1-060961ph2.rar
2561 สิงหาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561 5b88ce7718316-กิจกรรมมอบเนคไท 2561.docx 5b88ce77196ca-300861p1.rar 5b88ce77198a2-300861p2.rar
2561 สิงหาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” 5b88ab477b0e8-km ค่าหน่วยกิต.docx 5b88ab477e54d-200861p1.rar 5b88ab477e785-200861p2.rar
2561 สิงหาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 5b7fa4f4ef076-ตรวจประเมิน.docx 5b7fa4f4f047c-230861p1.rar 5b7fa4f4f0667-230861p2.rar
2561 สิงหาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2561 5b7a0bcb195a2-nchu.docx 5b7a0bcb1d79b-160861p11.rar 5b7a0bcb1da48-160861p12.rar
2561 สิงหาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 5b764c53e50f7-พิธีมอบกาวน์ 2561.docx 5b764c53e803e-160861p1.rar 5b764c53e8279-160861p2.rar
2561 สิงหาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Animal Science and Technology, Southwest University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 5b6d2d627e608-Southwest2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b6d2d6282968-090861p1.rar 5b6d2d6282b84-090861p2.rar
2561 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร(Coaching Curriculum) 5b629e4fd3cb4-โครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร.docx 5b629e4fd4362-010861p1.rar 5b629e4fd4522-010861p2.rar
2561 กรกฎาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5b629e234087e-ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา 2561.docx 5b629e2341862-310761p21.rar 5b629e2341a43-310761p22.rar
2561 กรกฎาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 5b6273fc66286-พิธีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2561.docx 5b6273fc668c9-310761p1.rar 5b6273fc66a3b-310761p2.rar
2561 กรกฎาคม 26-29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายน้องใหม่ “เฟรชซี่แคมป์” ครั้งที่ 12 5b6273d68889e-โครงการค่ายเฟรชชี่ ครั้งที่ 12 ปี 2561.docx 5b6273d68915f-26_290761p1.rar 5b6273d689325-26_290761p2.rar
2561 กรกฎาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา 5b59753157d32-ถวายเทียนพรรษา 2561.docx 5b5975315d5cd-200761p.rar
2561 กรกฎาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย 5b4dad4b0cae9-คณะ ต้อนรับ นศ UMK Thai(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b4dad4b117b3-160761p.rar
2561 กรกฎาคม 9-10 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 5b46f71ede0cb-ออกหน่วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์.docx 5b46f71edf53d-07100761p.rar
Page 1 of 17