ยินดีต้อนรับสู่..เว็บไซต์ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                               
วารสารสัตวแพทย์ต่างประเทศ
Anatomia, Histologia, Embryologia: Journal of  Veterinary Medicine Series   Animal Genetics
  Australian Veterinary Journal  Reproduction in Domestic Animals
Veterinary Anaesthesia and Analgesia Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Dermatology Veterinary Ophthalmology
 Ethology 

 

Journal of Animal Breeding and Genetics 
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition  Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery

 

Zoonoses and Public Health

 

 

 Journal of Applied Microbiology

 

Journal of Fish Diseases

 

 Journal of Small Animal Practice

 

Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Journal of Equine Veterinary Science
 
Journal of Veterinary Cardiology
 
Pharmaceutica Acta Helvetiae Preventive Veterinary Medicine
 
Veterinary Immunology and Immunopathology Journal of Veterinary Medicine Series A
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics Medical and Veterinary Entomology
Research in Veterinary Science The Veterinary Journal
Veterinary Microbiology Veterinary Parasitology

Equine Veterinary Journal

 

   
 

วารสารสัตวแพทย์ในประเทศไทย

วารสารสัตวแพทย์ มข วารสารสัตวแพทย์ มก
เชียงใหม่สัตวแพทยสาร เวชสารสัตวแพทย์
สัตวแพทยสาร ารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
 
The Journal of Applied Animal Science (JAAS)  
 

 

ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Tel. 47066-69 ,Tel/Fax. 043- 364490
Department of surgery and  theriogenology  , Faculty of Veterinary medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen,Thailand