รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

Search
ปี ครั้งที่ วันที่ แฟ้มเอกสาร  
2563 2 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 5e8eb5c9ca396-263.pdf
2563 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 5e314679582b2-1_63.pdf
2562 12 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 5e21225b4d4f3-12-62.pdf
2562 พิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 5de9c8b8dcbf6-11_62ext.pdf
2562 11 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 5de9c885522dc-11_62.pdf
2562 10 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 5dbfbec3833d5-w10_62.pdf
2562 9 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 5d9fdc751a996-9-62.pdf
2562 8 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 5d9fdc547a5d6-8-62.pdf
2562 7 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 5d9fdc2f6dfb3-7-62.pdf
2562 พิเศษ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 5d9fdbf7d1966-6ext280662.pdf
2562 6 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 5d9fdbc5e22a2-6-62.pdf
2562 พิเศษ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 5cf9cbc6bf101-05-1-special-31May62.pdf
2562 5 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 5cf9cba496c79-05-8May62.pdf
2562 4 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 5cd52fd1870ba-04-11April62.pdf
2562 3 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 5cb7d6fd0612d-03-7March62.pdf
2562 2 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 5c8715d58a005-02-13Feb62.pdf
2562 1 วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 5c734d67c4e60-01-10Jan62.pdf
2561 พิเศษ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 5c3bf9451f60e-12-Special-25Dec61.pdf
2561 12 วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 5c3bf91483f18-12-13Dec61.pdf
2561 9 วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 5c3bf8e7316f1-09-13Spetember61.pdf
2561 11 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 5c2efed9253f0-11_15_1161.pdf
2561 10 วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 5c2efeaf6cd05-10-25_1061.pdf
2561 พิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 5bbc30fd3590b-09-Special-6Spetember61.pdf
2561 พิเศษ วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 5bbc30d70096b-08-Special-24August61.pdf
2561 8 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 5bbc3090363bc-08-9August61e.pdf
2561 7 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 5bbc305f30650-07-12July61e.pdf
2561 6 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 5bbc30210d383-06-07June61e.pdf
2561 5 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 5b348e68a7509-05-10May612.pdf
2561 4 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 5afa8fd2a82c0-04-19April61.pdf
2561 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 5afa8face777c-03-8March61.pdf