รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

ปี
2566
ครั้งที่
2
วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๖-๐๓-๒๓ ๐๑:๓๙:๓๘
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
reco
Submitter's User ID
784
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes