คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
36
ลงวันที่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ.
2566
เรื่อง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๖-๑๑-๐๓ ๐๓:๐๐:๔๐
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes