คำสั่ง/ประกาศ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ)

กลุ่ม
หนังสือเวียนภายใน
เลขที่
51
ลงวันที่
22 ธันวาคม
พ.ศ.
2565
เรื่อง
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนการศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการหรือหน่วยงานในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
ออกจากหน่วยงาน
หน่วยการเจ้าหน้าที่
ประเภทหนังสือ
ประกาศ
แฟ้มเอกสาร
Date Submitted
๒๕๖๕-๑๒-๒๗ ๐๒:๑๑:๕๔
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
abc
Submitter's User ID
781
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes