VET MED
VEDIO
KKU BEHAVIOR
STORY OF CHAMELEONS
HOME
BEHAVIOR
PICTURE
TEAM
น่ารัก
สู้กัน
กินกิน

 

DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY ; FACULTY OF VETERINARY MEDICINE; KHONKHEAN UNIVERSITY group 5 ป CHAMELEONS

CHAMELEONS
INFORMATION

-  EVOLUTION    -  ECOSYTEM    -  TAXONOMY     -  ANATOMY        -  PHYSIOLOGY

ANATOMY
INFORMATION
-นิ้วเท้า
-หัว
-ร่างกาย
-หาง
-ตา
-ดวงตาข้างกะโหลกศรีษะ
-ลิ้น
-ผิวหนัง
-หูชั้นใน
Skin

      ผิวของกิ้งก่า Chameleon เกือบทั้งหมดมีองค์ประกอบโปรตีน (เคราติน) และ lipids (ไขมัน) เกล็ดจะแตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์และปกคลุมส่วนใหญ่ของ ร่างกายและแขนขา มันอาจประกอบด้วยส่วนที่เหมือนกัน (Chamaeleo deremensis), ประกอบด้วยส่วนที่ต่างชนิดกัน (Bradypodion spp.), ลักษณะเป็นปุ่มคล้ายลูกปัด (Chamaeleo chamaeleon), ลักษณะหยาบ (หลากหลายสายพันธุ์ของกิ้งก่า Chameleons หางสั้น), หรือนิ่มลื่น (Furcifer willsii) หน้าที่เบื้องต้นของผิวหนัง ของกิ้งก่า Chameleons คือการรักษาความสมบูรณ์มั่นคงของร่างกายมันเป็นแนวกั้น ในการปกป้องอวัยวะภายในและรักษา homeostasis (ความสมดุลของสารเคมีและอุณหภูมิร่างกายภายในที่เหมาะสม) มันยังถูกใช้เป็นสิ่งปิดบังพฤติกรรมซ่อนเร้นและเป็นอวัยวะหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารอีกด้วย. chromatophores (เซลล์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนสี) นั้นไวและทำปฏิกิริยากับรังสี อินฟราเรด, UV, และบางส่วนของแถบคลื่นแสงที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า, แต่บทบาทการปกป้องของ integument (หนังส่วนนอกของกิ้งก่า Chamaeleonids) มีความจำกัดต่อการรักษาน้ำภายในและการควบคุมอุณหภูมิ, ตามที่พวกมันไม่มีต่อม ผลิตไขมันที่สร้าง sebum (สารประกอบทางเคมีหนึ่งที่มีแบคทีเรียค่า pH ต่ำและเป็น ตัวป้องกันน้ำ)

      กิ้งก่า Chamaeleonids ไม่ได้ลอกคราบชิ้นเดียว, แต่ลอกเป็นหลายชิ้น การลอกคราบเกิดขึ้นบ่อยกว่าในช่วงเวลาของการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและช้า ลงเมื่อการเจริญเติบโตช้าหรือเมื่อสัตว์ชนิดนี้ไม่สบาย

    ในกิ้งก่า Chameleons ที่ลอกคราบ ผิวหนังชั้นนอกจะหลุดออกตามรอยต่อ ระหว่างเกล็ดหรือสะเก็ดหนังกำพร้า (squama) และหลังจากนั้นก็จะแยกตัว ออกจากผิวหนังที่ก่อตัวขึ้นใหม่ข้างใต้ ชิ้นหนังเดิมจะแห้งลงและแข็งขึ้น และหลังจากนั้นก็หลุดออก กระบวนการการลอกคราบอาจใช้เวลาสองสามวัน แต่เป็นเรื่องจำเป็นที่ว่ามันจะต้องเสร็จสิ้น

    เมื่อบางส่วนของผิวหนังไม่อาจลอกได้หมด, กิ้งก่า Chameleons จะพยายามที่จะถูออกโดยการใช้กิ่งไม้, และเพราะว่าการลอกผิวหนังบน เปลือกตาและจมูกอาจทำให้การมองเห็นเกิด ปัญหา, กิ้งก่า Chameleons ก็จะพยายามลอกมันทิ้งอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ กิ้งก่า Chameleons ชอบที่จะลอกผิวหนัง, และพวกมันมักจะกินคราบของตัวเองหรือตัวอื่น
เส้นประสาทรับความรู้สึกพบได้ในผิวหนังของกิ้งก่า Chameleons นอกจากความสามารถรับรู้ทางแสง (แสงและความร้อน) แล้ว, ผิวหนังชั้น นอกของพวกมันโดยเฉพาะนี้ยังไวต่อความกด (การสัมผัส) อีกด้วย