ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 กุมภาพันธ์ 22 หัวหน้างานสถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับรางวัลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น 2559 5940e3703252e-สถานีฟาร์ม.docx 5940e37032c30-080260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น 5940e2e033f08-Tottori University.docx 5940e2e034594-070260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 10-13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายร่วมใจป้องกันและต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า 5940e26392c69-เรบีส์ที่ปากช่อง60.docx 5940e263932f0-060260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 3-5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดค่ายโครงการเรียนรู้ และอนุรักษ์สัตว์ป่า 5940e1f343de4-สัตวป่าเขาใหญ่60.docx 5940e1f34441e-050260.rar
2560 มกราคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดสัมมนาสัญจร “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ” 5940e1731065c-ข่าวสัมมนาสภาสัญจร 60.docx 5940e17310b16-040260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการบริจาคโลหิต 5940e0dcd1a03-บรืจาคโลหิต 60.docx 5940e0dcd2086-030260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 2 5940e0886281a-EdPEx Coaching2_2017_Dean.docx 5940e08862e91-020260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทในเครือเวทโปรดักส์ 5940dfc93f79b-vetproduct.docx 5940dfc93fe22-010260.rar
2559 ธันวาคม 23-27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกค่ายบริการวิชาการแก่สังคม 5940df41985dd-ค่ายบริการวิชาการที่ท่าบ่อ.docx 5940df4198c82-140160.rar
2560 มกราคม 12-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีการศึกษา 2559 5940dead4e573-นศ.ฉีดเรบีส์.docx 5940dead4ebd5-130160.rar
2560 มกราคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5940de3459450-กิจกรรมน้ำท่วม.docx 5940de3459af7-120160.rar
2560 มกราคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมงานคืนสู่เหย้า เรารัก มข. และร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2560 5940dd98558e2-คืนสู่เหย้า 60.docx 5940dd9855f7f-110160.rar
2560 มกราคม 16-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดลำพูน 5940dce550bc7-lumpoon.docx 5940dce5511f9-100160.rar
2560 มกราคม 19-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกบู๊ทในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 5940dc6887607-คณะออกบู๊ท 19.docx 5940dc6887c7e-090160.rar
2560 มกราคม 5-8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์ (Vet Camp) ครั้งที่ 14 5940dbfe3ed3b-Vet camp 14.docx 5940dbfe3f3bc-070160.rar
2560 มกราคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำบุญเลี้ยงพระ และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2559 5940db6a1f077-ปีใหม่ 2560.docx 5940db6a1fa72-060160.rar
2560 มกราคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาวน์ในสัตว์เล็ก 5940da7ee6c87-อัลตร้าซาว์ในสัตว์เล็ก.docx 5940da7ee72b6-50160.rar
2560 มกราคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี 5940d9e520cd4-FVM-KKU.docx 5940d9e521311-040160.rar
2560 มกราคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560” 5940d947a23cf-Faculty seminar2017.docx 5940d947a2a45-swot60.rar
2559 ธันวาคม 1,22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5940d87574204-ป้องกันเรบีส์ อ.สุปราณี.docx 5940d87574871-1_221259.rar
2559 ธันวาคม 29 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5940d7bd0c7b2-MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์.docx 5940d7bd0ce1a-01MOU.rar
2559 ธันวาคม 23 หัวหน้างานสถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากร 5940d6fe6cb28-หน.งานสถานีฟาร์มฯ เป็นวิทยากร.docx 5940d6fe6d11a-281259.rar
2559 ธันวาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 5940d673ee5e5-Com med 2559.docx 5940d673eec67-251259.rar
2559 ธันวาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 5940d56c7dfa6-โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน.docx 5940d56c7e64e-231259.rar
2559 ธันวาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 5940d1e6b85ac-ศิษย์เก่าดีเด่น59.docx 5940d1e6b8c18-211259_2.rar