ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 กุมภาพันธ์ 25 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านสุขภาพแมว 594201ecdf31c-อกระจิบปากช่อง.docx 594201ecdf974-220360.rar
2560 มีนาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 594201b62a015-ผู้บริหารพบนักศึกษา.docx 594201b62a68a-210360.rar
2560 มีนาคม 16-17 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศจีน 5942017bb4b8e-อจรไปจีน.docx 5942017bb51f1-200360.rar
2560 มีนาคม 14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา 5942014ce8b7c-อสุปราณี.docx 5942014ce91cd-190360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 23-16 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 59420117d96f4-สรรเพชรเสรีม้ากัมพูชา.docx 59420117d9d70-150360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 16-19 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ สปป.ลาว 594200e1df73e-สรรเพชรเสรีม้าลาว.docx 594200e1dfdd2-140360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 594200a70a8c7-โรคพิษสุนัขบ้า.docx 594200a70af0f-130360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 17-22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ณ ประเทศญี่ปุ่น 594200701dda7-อเอ้ไปญี่ปุ่น.docx 594200701e3fc-120360.rar
2560 มีนาคม 4-10 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5942003c8d9b3-อ.ก้อยอ.ปอนด์ไปอเมริกา.docx 5942003c8e39a-110360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 13-14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรอบรมทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 594200003d007-อ.จอนไปลาว.docx 594200003d651-100360.rar
2560 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560 5941ffd11f735-ศิษย์เก่าภูมิใจ 2560 .docx 5941ffd11fd82-090360.rar
2560 มีนาคม 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้สัมภาษณ์รายการสำนักข่าวThai PBS 5941ff9216cb4-ล็อตไวเลอร์เก๋.docx 5941ff92176cb-080360.rar
2560 มีนาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ 5941ff4fccf8b-บุญมหาชาติ2560.docx 5941ff4fcd61b-070360.rar
2560 มีนาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 5941ff0a582b1-สุรินทร์.docx 5941ff0a58975-060360.rar
2560 มีนาคม 3 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 5941fecf83f65-เชิดชูเกียรติออ๋อย.docx 5941fecf84615-050360.rar
2560 มีนาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Real time PCR technique” 5941fe95d9698-Realtine PCR.docx 5941fe95da068-040360.rar
2560 กุมภาพันธ์-มีนาคม 23-3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 5941fe4d2b2ee-ต้อนรับ RGU.docx 5941fe4d2b937-030360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 16-18 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ 5941fdd1b20c2-ดูงานเชียงใหม่.docx 5941fdd1b272f-020360.rar
2560 มีนาคม 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 5941fd7446fc0-ประชาสัมพันธ์บัณฑิต2.docx 5941fd744802d-010360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 5940e63d54276-ประชาสัมพันธ์บัณฑิต1.docx 5940e63d548fa-140260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ IT เป็นเครื่องมือสร้างสื่อ E-learning” 5940e5d2d60b4-E-learning.docx 5940e5d2d671c-130260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 21-24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ 5940e514752b9-udon.docx 5940e5147594f-120260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 5940e490240e8-อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นศ..docx 5940e49024b09-110260.rar
2560 กุมภาพันธ์ - อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธาน Asian Society of Veterinary Internal Medicine 5940e4262c8e8-ฟ้าน่าน.docx 5940e4262cf28-100260.rar
2560 กุมภาพันธ์ 19-22 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 5940e3d4e8683-NCSU.docx 5940e3d4e8cd7-090260.rar