ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 มีนาคม - นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่ 594207dd79343-นายกใหม่.docx 594207dd799ef-060460.rar
2560 มีนาคม 30 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 5942079ddfbde-ฟุตบอลศิษย์เก่า.docx 5942079de024c-050460.rar
2560 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560 59420761b5488-คืนสู่เหย้า 60.docx 59420761b5ad7-040460.rar
2560 มีนาคม 31 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับทุนบริษัท เมิร์ค (MERCK) 5942072da7daf-รับทุนเมิร์ค.docx 5942072da8452-030460.rar
2560 เมษายน 2 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์อาซาฮี (AZAHI) 594206fc7e086-อาซาฮี60.docx 594206fc7e6d5-020460.rar
2560 มีนาคม 30-31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 18 594206babf15f-Kvac 18.docx 5959a69643a85-kvac2017_1.rar 5959a696448d9-kvac2017_2.rar
2560 มีนาคม 31 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมโรดโชว์โคขุนหนองสูงและหมูหันแก่งกระเบาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 5942066a70da9-โคขุนหนองสูง.docx 5942066a717a5-410360.rar
2560 มีนาคม 30 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์” 5942061fde5a4-ศิษย์เก่า มอบเงิน.docx 5942061fdec13-400360.rar
2560 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยประเทศเวียดนาม 594205ab04ab9-Dr Phan.docx 594205ab050f8-390360.rar
2560 มีนาคม 31 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการประกวดการเขียนรายงานสัตว์ป่วย 5942057a66455-แมว31.docx 5942057a66a97-380360.rar
2560 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecohealth จากประเทศฟิลิปปินส์ 594205453c291-ฟิลิปปินส์29.docx 594205453c8f3-370360.rar
2560 มีนาคม 29 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ 5942050fadad0-อรัญ29.docx 5942050fae12e-360360.rar
2560 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานสิริมงคลทำบุญฉลองเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 594204da5d244-สหกรณ์โคนมขอนแก่น.docx 594204da5dc94-350360.rar
2560 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน 5942049746d4a-ราชภัฏสกลนครดูงาน.docx 59420497476d8-340360.rar
2560 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และประธานชุมนุม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 59420460efd8d-เลือกตั้งปี 2560.docx 59420460f03d0-330360.rar
2560 มีนาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสัตว์น้ำ 5942042b093da-aquatic club.docx 5942042b099fe-320360.rar
2560 มีนาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น 594203f23b699-tottori.docx 594203f23bcce-310360.rar
2560 มีนาคม 16-18 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 594203c1ceb7d-เก็บข้อมูลวิจัยลาว.docx 594203c1cf14d-300360.rar
2560 มีนาคม 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสอบโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 59420387975c2-โครงการพิศษ 60.docx 5942038797c2c-290360.rar
2560 มีนาคม 21-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร 59420346ebb2f-พิจิตร.docx 59420346ec193-280360.rar
2560 มีนาคม 24 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ 594203088be8f-CUVC.docx 594203088c524-270360.rar
2560 มีนาคม 19-21 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นทีมวิทยากรปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 594202d26c94e-อแมวจุฬา.docx 594202d26cf9b-260360.rar
2560 มีนาคม 20-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 594202937ae8e-FVM-KKUCOOP.docx 594202937b4e1-250360.rar
2560 มีนาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” 594202577c2d5-เวฬุวัน.docx 594202577c93f-240360.rar
2560 มีนาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เติมยิ้มอิ่มสุข” 594202227c151-โครงการเติมยิ้มอิ่มสุข.docx 594202227c7ee-230360.rar