ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 มกราคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาการอ่านแปรผลอัลตราซาวน์ในสัตว์เล็ก 5940da7ee6c87-อัลตร้าซาว์ในสัตว์เล็ก.docx 5940da7ee72b6-50160.rar
2560 มกราคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2560 จากท่านอธิการบดี 5940d9e520cd4-FVM-KKU.docx 5940d9e521311-040160.rar
2560 มกราคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง “กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2560” 5940d947a23cf-Faculty seminar2017.docx 5940d947a2a45-swot60.rar
2559 ธันวาคม 1,22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5940d87574204-ป้องกันเรบีส์ อ.สุปราณี.docx 5940d87574871-1_221259.rar
2559 ธันวาคม 29 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5940d7bd0c7b2-MOU กับกรมส่งเสริมสหกรณ์.docx 5940d7bd0ce1a-01MOU.rar
2559 ธันวาคม 23 หัวหน้างานสถานีฟาร์มฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากร 5940d6fe6cb28-หน.งานสถานีฟาร์มฯ เป็นวิทยากร.docx 5940d6fe6d11a-281259.rar
2559 ธันวาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม ครั้งที่ 34 ประจำปี 2559 5940d673ee5e5-Com med 2559.docx 5940d673eec67-251259.rar
2559 ธันวาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 5940d56c7dfa6-โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน.docx 5940d56c7e64e-231259.rar
2559 ธันวาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 5940d1e6b85ac-ศิษย์เก่าดีเด่น59.docx 5940d1e6b8c18-211259_2.rar
2559 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและงานมุทิตาจิตคณะ 5940d17c3d6f0-มุฑิตา2559.docx 5940d17c3dd53-211259.rar
2559 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5940cfcc96344-12ธันวาคม.docx 5940cfcc969ba-201259.rar
2559 พฤศจิกายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางร่วมพิธีไหว้พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5940cebfe7256-ร่วมเคารพพระบรมศพ.docx 5940cebfe788e-291159_2.rar
2559 พฤศจิกายน 14-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(CVASU) เมืองจิตตะกอง ประเทศบังคลาเทศ 5940ce216497f-CVASU MOU.docx 5940ce2165023-291159.rar
2559 พฤศจิกายน 6-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์แพทย์ ประจำปี 2559 5940cdcab4301-Healht Science Game 2016.docx 5940cdcab4c78-271159.rar
2559 พฤศจิกายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) 5940cd0d831aa-EdPEx .doc 5940cd0d837fa-211159.rar
2559 พฤศจิกายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5940cc3262fd2-ทำหมันดอนบม.docx 5940cc3263625-211159.rar
2559 พฤศจิกายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้นชุมนุม VET Photo 5940cbd04eecd-โครงการอบรมถ่ายภาพเบื้องต้น.docx 5940cbd04f503-081159_2.rar
2559 พฤศจิกายน 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา ศึกษาศาสตร์ 5940cb0293d5c-นักเรียนสาธิตเยี่ยมชมคณะ.docx 5940cb02943c6-081159.rar
2559 พฤศจิกายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์ จาก Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชา 5940ca4f1bceb-RUA 2016.docx 5940ca4f1c367-071159_2.rar
2559 พฤศจิกายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ โรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2559 5940c997459b1-รพ.สัตว์ทำบุญ 59.docx 5940c997460a5-071159.rar
2559 กันยายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมรณรงค์การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 5940c90a17d81-รพ.สัตว์ออกโครงการ.docx 5940c90a18414-270959.rar
2559 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5940c8643588d-น้อมเกล้าถวายความอาลัย.docx 5940c8643629c-261059.rar
2559 ตุลาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ในโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 5940c80968471-สหกิจศึกษา 2559.docx 5940c80968b3e-211059.rar
2559 ตุลาคม 14-16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559 5940c79a984bc-ค่ายร่วมสถานีฟาร์ม 2559.docx 5940c79a98b22-211059.rar
2559 ตุลาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ “รักใสๆ หัวใจอนุรักษ์” 5940c6de2ad81-โครงการรักใสๆฯ.docx 5940c6de2b745-101059.rar