ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 มิถุนายน 5-23 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ 5949df7ab31ba-bs.docx 5949df7ab386f-130660.rar
2560 มิถุนายน 5-9 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 5949df49daea3-drkarn.docx 5949df49dc544-karn.rar
2560 มิถุนายน 14-18 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน 594740684e548-สัตวแพทย์ มข ไปจีน.docx 594740684ede8-110660.rar
2560 มิถุนายน 8-12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5942335b4cfd3-อ.ประวิทย์0660.docx 5942335b4d616-100660.rar
2560 มิถุนายน 12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำนม 59422e887bfc3-ออ๋อยเป็นวิทยากร.docx 59422e887c636-090660.rar
2560 มิถุนายน 12-21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกบูทในงาน The Circus Show @ CentralPlaza KhonKaen 59422e61a744f-The Circus Show2017.docx 59422e61a7a87-080660.rar
2560 มิถุนายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 59422e2d3b7c3-ทบทวนค่านิยม.docx 59422e2d3be3d-070660.rar
2560 มิถุนายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 59422dfba9b6c-Miyazaki.docx 59422dfbaa1ba-060660.rar
2560 มิถุนายน 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 59422dccf1d6a-ผศ.พัชรา.docx 59422dccf2433-050660.rar
2560 มิถุนายน 6-9 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุม ComAcross-Next and GREASE meeting ณ สปป.ลาว 59422d9eb2bf8-อจรประชุมที่ลาว60.docx 59422d9eb31e2-040660.rar
2560 มิถุนายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ของสำนักบริการวิชาการ 59422d75358b1-เทศบาลบ้านโต้น.docx 59422d7535f0c-030660.rar
2560 มิถุนายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 59422d4c2c06c-ปลูกต้นไม้60.docx 59422d4c2c67d-020660.rar
2560 มิถุนายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 59422d265bd84-ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์.docx 59422d265c41a-010660.rar
2560 พฤษภาคม 27 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 59422869dd8b5-chaiwat.docx 59422869ddf37-200560.rar
2560 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 5942283a0dbcd-เขาสวนกวาง.docx 5942283a0e26d-190560.rar
2560 พฤษภาคม 24-26 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 594227fa46ce1-อ.อรัญเป็นวิทยากร.docx 594227fa47343-180560.rar
2560 พฤษภาคม 22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 594227c8c587c-อ.ธนิกุล.docx 594227c8c5efa-170560.rar
2560 พฤษภาคม 22-26 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร 5942279a87094-อ.ศริญญาประชุมวิชาการ England.docx 5942279a87773-160560.rar
2560 พฤษภาคม 27-31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศเชิงทะเล 5942276bdc308-สัตวป่า60.docx 5942276bdc95d-150560.rar
2560 พฤษภาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 5942272ce8ece-อบรมคอมพ์.docx 5942272ce94cb-140560.rar
2560 พฤษภาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนานักวิจัย 594226feb9d71-พัฒนานักวิจัย.docx 594226feba3d5-130560.rar
2560 พฤษภาคม 18-21 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ ณ ประเทศเกาหลีใต้ 594226cfa3610-ผศ. จารุวรรณ ไปเกาหลี.docx 594226cfa3c4f-120560.rar
2560 พฤษภาคม 16 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรด้านโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง 5942269cc1a65-อ.ปอนด์เป็นวิทยากร.docx 5942269cc20c8-110560.rar
2560 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ 594226603398c-อาจารย์ใหม่.docx 5942266033fbf-100560.rar
2560 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศสหรัฐเมริกา 594226333d7e1-ต้อนรับ Alex.docx 594226333de48-090560.rar