ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 กรกฎาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ 59687e9362cb4-พยาธิออกบริการวิชาการ.docx 59687e9363369-130760.rar
2560 กรกฎาคม 10-13 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการวิชาการร่วมโครงการผสมเทียมสัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 59687e6e9cce0-อาจารย์สุชาติไปเชียงใหม่.docx 59687e6e9d325-10-130760.rar
2560 กรกฎาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา 59687e48a691c-ถวายเทียนพรรษา2560.docx 59687e48a6fd8-060760.rar
2560 กรกฎาคม 5-11 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทีมประเมินโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ 5966d59e04759-เสรีรักผักสีเขียว.docx 5966d59e04dc1-5-110760 seri.rar
2560 มิถุนายน 27-30 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นอาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง สปป.ลาว 5966d575e0c03-อาจารย์อรัญสอนลาว.docx 5966d575e1276-27-300660.rar
2560 กรกฎาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีเปิดและลงนามในข้อตกลงโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น 5966c30721d45-PODD Khonkaen.docx 5966c307224e9-120760_1.rar 5966c30722670-120760_2.rar
2560 มิถุนายน-กรกฎาคม 17มิ.ย.-1ก.ค. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการสู่สังคมจัดอบรมความรู้ด้านสมุนไพรให้กับเกษตรกร 5965c0c083d4a-อ.จรีรัตน์เป็นวิทยากร.docx 5965c0c084447-1706-010760.rar
2560 กรกฎาคม 7-8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น 596591c4735ed-ผศ.สิริขจรไป เป็นวิทยากรญี่ปุ่น.docx 596591c473d6a-7-80760.rar
2560 กรกฎาคม 4-8 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไป National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน 596477ec88dfd-torsompo.docx 596477ec89ce2-4-80760.rar
2560 มิถุนายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560 595f358f2af59-ข่าวจรรยาบรรณ-60.docx 595f358f2b680-IMG_1194.JPG
2560 กรกฎาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 595ef330c24a1-ข่าว Chittagong 2017.docx 595ef330c2b2b-060760.rar
2560 กรกฎาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนา “แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน” 595ef2f8d9d6c-แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรฯ.docx 595ef2f8da403-030760_1.rar 595ef2f8da5a5-030760_2.rar
2560 กรกฎาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 595c5d1b2822d-อ.เสรี ออกโครงการบริการ4กค.docx 595c5d1b2890f-040760.rar
2560 มิถุนายน-กรกฎาคม 29-30มิย.,3กค. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการป้องกันโรคสัตว์สู่คนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ 595c5669504db-anatservice2017.docx 595c566950d21-anatomy0660.rar
2560 มิถุนายน-กรกฎาคม 20-20 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 595b2f8144a78-RGU 2017.docx 595b2f814515e-200760.rar
2560 มิถุนายน 14-28 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน MOU ณ Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย 595b2f38b8b4a-Airlangga University.docx 595b2f38b927b-240660_1.rar 595b2f38b942f-240660_2.rar
2560 มิถุนายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 5959983a0c145-ปิดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์.docx 5959983a0d1e9-260660_3.rar 5959983a0d415-260660_4.rar
2560 มิถุนายน 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการใช้สมุนไพรในสัตว์ 5955c844e425d-สัตวแพทย์สาธารณสุข 2560.docx 5955c844e4d70-270660.rar
2560 มิถุนายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 59546127bf478-ข่าวอบรมทวนสอบ.docx 59546127bfeb1-280660.rar
2560 มิถุนายน 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการโครงการ “SAR Workshop หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559” 5951e0ba6ea6a-SAR-Workshop.docx 5951e0ba6f62c-220660_2.rar
2560 มิถุนายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา 59505a787410e-ต้อนรับ Professer Bart.docx 59505a7875c3a-200660.rar
2560 มิถุนายน 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์(ภ.สพสธ.) 594c64064d37e-ข่าวอบรมคอมสพสธ.docx 594c64064e131-220660.rar
2560 มิถุนายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) 594b28efc6624-Field Day.docx 594b28efc736a-160660.rar
2560 มิถุนายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 5949dff290c8b-Vet Integrate Camp13.docx 5949dff291300-190660.rar 5949dff291481-190660_2.rar
2560 มิถุนายน 15 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง 5949dfabd2396-ae0660.docx 5949dfabd2acd-140660.rar