ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 มีนาคม 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดสอบโครงการพิเศษหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 59420387975c2-โครงการพิศษ 60.docx 5942038797c2c-290360.rar
2560 มีนาคม 21-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร 59420346ebb2f-พิจิตร.docx 59420346ec193-280360.rar
2560 มีนาคม 24 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ 594203088be8f-CUVC.docx 594203088c524-270360.rar
2560 มีนาคม 19-21 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นทีมวิทยากรปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 594202d26c94e-อแมวจุฬา.docx 594202d26cf9b-260360.rar
2560 มีนาคม 20-23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 594202937ae8e-FVM-KKUCOOP.docx 594202937b4e1-250360.rar
2560 มีนาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” 594202577c2d5-เวฬุวัน.docx 594202577c93f-240360.rar
2560 มีนาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เติมยิ้มอิ่มสุข” 594202227c151-โครงการเติมยิ้มอิ่มสุข.docx 594202227c7ee-230360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 25 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านสุขภาพแมว 594201ecdf31c-อกระจิบปากช่อง.docx 594201ecdf974-220360.rar
2560 มีนาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 594201b62a015-ผู้บริหารพบนักศึกษา.docx 594201b62a68a-210360.rar
2560 มีนาคม 16-17 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศจีน 5942017bb4b8e-อจรไปจีน.docx 5942017bb51f1-200360.rar
2560 มีนาคม 14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา 5942014ce8b7c-อสุปราณี.docx 5942014ce91cd-190360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 23-16 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 59420117d96f4-สรรเพชรเสรีม้ากัมพูชา.docx 59420117d9d70-150360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 16-19 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ สปป.ลาว 594200e1df73e-สรรเพชรเสรีม้าลาว.docx 594200e1dfdd2-140360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 594200a70a8c7-โรคพิษสุนัขบ้า.docx 594200a70af0f-130360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 17-22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ณ ประเทศญี่ปุ่น 594200701dda7-อเอ้ไปญี่ปุ่น.docx 594200701e3fc-120360.rar
2560 มีนาคม 4-10 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5942003c8d9b3-อ.ก้อยอ.ปอนด์ไปอเมริกา.docx 5942003c8e39a-110360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 13-14 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรอบรมทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 594200003d007-อ.จอนไปลาว.docx 594200003d651-100360.rar
2560 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัล “ศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ” ประจำปี 2560 5941ffd11f735-ศิษย์เก่าภูมิใจ 2560 .docx 5941ffd11fd82-090360.rar
2560 มีนาคม 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้สัมภาษณ์รายการสำนักข่าวThai PBS 5941ff9216cb4-ล็อตไวเลอร์เก๋.docx 5941ff92176cb-080360.rar
2560 มีนาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ 5941ff4fccf8b-บุญมหาชาติ2560.docx 5941ff4fcd61b-070360.rar
2560 มีนาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 5941ff0a582b1-สุรินทร์.docx 5941ff0a58975-060360.rar
2560 มีนาคม 3 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 5941fecf83f65-เชิดชูเกียรติออ๋อย.docx 5941fecf84615-050360.rar
2560 มีนาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Real time PCR technique” 5941fe95d9698-Realtine PCR.docx 5941fe95da068-040360.rar
2560 กุมภาพันธ์-มีนาคม 23-3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 5941fe4d2b2ee-ต้อนรับ RGU.docx 5941fe4d2b937-030360.rar
2560 กุมภาพันธ์ 16-18 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ 5941fdd1b20c2-ดูงานเชียงใหม่.docx 5941fdd1b272f-020360.rar