ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 เมษายน 7-9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี 59420942aadd3-สัมมนา60.docx 59420942af92b-180460.rar
2560 เมษายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลการฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 5942090deff0c-สหกิจศึกษา.docx 5942090df0547-140460.rar
2560 เมษายน 12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 594208d90b102-อรัญวิทยากร12.docx 594208d90b793-110460.rar
2560 เมษายน 11-17 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปให้บริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ 594208ae1e4e1-อประวิทย์ .docx 594208ae1eee9-100460.rar
2560 เมษายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย 594208808df64-สงกรานต์ 2560.docx 594208808e5a0-090460.rar
2560 เมษายน 9-10 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปนิเทศนักศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง (National University of Laos, Nabong Campus) 5942084bf34aa-นางบง visiting.docx 5942084bf3b5e-080460.rar
2560 เมษายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 5942080d0af48-เชิดชูเกียรติปี60.docx 5942080d0b5ba-070460.rar
2560 มีนาคม - นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.คนใหม่ 594207dd79343-นายกใหม่.docx 594207dd799ef-060460.rar
2560 มีนาคม 30 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 5942079ddfbde-ฟุตบอลศิษย์เก่า.docx 5942079de024c-050460.rar
2560 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2560 59420761b5488-คืนสู่เหย้า 60.docx 59420761b5ad7-040460.rar
2560 มีนาคม 31 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับทุนบริษัท เมิร์ค (MERCK) 5942072da7daf-รับทุนเมิร์ค.docx 5942072da8452-030460.rar
2560 เมษายน 2 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์อาซาฮี (AZAHI) 594206fc7e086-อาซาฮี60.docx 594206fc7e6d5-020460.rar
2560 มีนาคม 30-31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 18 594206babf15f-Kvac 18.docx 5959a69643a85-kvac2017_1.rar 5959a696448d9-kvac2017_2.rar
2560 มีนาคม 31 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมโรดโชว์โคขุนหนองสูงและหมูหันแก่งกระเบาของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 5942066a70da9-โคขุนหนองสูง.docx 5942066a717a5-410360.rar
2560 มีนาคม 30 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “สัตววิทยรักษ์” 5942061fde5a4-ศิษย์เก่า มอบเงิน.docx 5942061fdec13-400360.rar
2560 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันวิจัยประเทศเวียดนาม 594205ab04ab9-Dr Phan.docx 594205ab050f8-390360.rar
2560 มีนาคม 31 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการประกวดการเขียนรายงานสัตว์ป่วย 5942057a66455-แมว31.docx 5942057a66a97-380360.rar
2560 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Ecohealth จากประเทศฟิลิปปินส์ 594205453c291-ฟิลิปปินส์29.docx 594205453c8f3-370360.rar
2560 มีนาคม 29 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ 5942050fadad0-อรัญ29.docx 5942050fae12e-360360.rar
2560 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานสิริมงคลทำบุญฉลองเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 594204da5d244-สหกรณ์โคนมขอนแก่น.docx 594204da5dc94-350360.rar
2560 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน 5942049746d4a-ราชภัฏสกลนครดูงาน.docx 59420497476d8-340360.rar
2560 มีนาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา และประธานชุมนุม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 59420460efd8d-เลือกตั้งปี 2560.docx 59420460f03d0-330360.rar
2560 มีนาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสัตว์น้ำ 5942042b093da-aquatic club.docx 5942042b099fe-320360.rar
2560 มีนาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับอาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น 594203f23b699-tottori.docx 594203f23bcce-310360.rar
2560 มีนาคม 16-18 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 594203c1ceb7d-เก็บข้อมูลวิจัยลาว.docx 594203c1cf14d-300360.rar