ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 กันยายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทอาคเนย์ฟาร์มไลน์ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงและแปรรูปสุกร แก่นสารสินธุ์ จำกัด 59c312f2490b5-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง.docx 59c312f249715-200960p1.rar 59c312f2498c9-200960p2.rar
2560 กันยายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 59c312320c785-ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 1.docx 59c312320d287-190960p1.rar 59c312320d47a-190960p2.rar
2560 กันยายน - อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 59c1bcd546b8b-ข่าว อ.น.สพ.ดร.สุวลักษณ์.docx 59c1bcd547d88-suwaluk_p.rar
2560 กันยายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" 59c0c62308e77-ค่ายรอบ มข.2560.docx 59c0c62309e64-170960p.rar
2560 กันยายน 16 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ 59bf21fddf12b-คณิตปลาจำปาสัก.docx 59bf21fddf7a9-160960p3.rar
2560 กันยายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ “The Fresh Party Freshy Strong” ประจำปีการศึกษา 2560 59bf21ceed97b-freshy-night 2560.docx 59bf21ceee044-160960p1.rar 59bf21ceee1f8-160960p2.rar
2560 กันยายน 14 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 59bf21805ca36-ทำหมันหนองคาย60.docx 59bf21805ebff-140960p.rar
2560 สิงหาคม 19-20 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 59bb28e62d8d0-อาจารย์สุชาติเป็นวิทยากร.docx 59bb28e62e36a-suchatp.rar
2560 กันยายน 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ open house แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง 59ba40b372347-Open house 14 กย.60 ณ หน่วยเคี้ยวเอื้อง.docx 59ba40b372ab6-140960p1.rar 59ba40b372caa-140960p2.rar
2560 กันยายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา 59ba2c00aef70-บุคลากรรับเครื่องราช60.docx 59ba2c00af643-130960p.rar
2560 กันยายน 12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น 59ba1110a6ab0-อเสรีแก้จน12.docx 59ba1110a7118-120960seri.rar
2560 สิงหาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของแต่ละชั้นปีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 59b8cfcba50d4-นักศึกษาผลการเรียนและกิจกรรมดีเด่น 2559.docx 59ba07b320420-310860ps1.rar
2560 กันยายน 11 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 59b8bc7982036-อาจารย์ศักดิ์ศิริเป็นวิทยากร11.docx 59b8bc79826b5-110960p2.rar
2560 กันยายน 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก (Champasak University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 59b8875f9488f-ต้อนรับอาจารย์จากจำปาสัก.docx 59b8875f94f3e-120960p.rar
2560 กันยายน 10-12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงแพะที่ สปป.ลาว 59b8873d5fb56-อ.โอเล่แพะ12.docx 59b8873d60775-ole.rar
2560 กันยายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 2) 59b79de62fc84-ข่าว Chittagong 2017 รอบ2.docx 59b79de630bc8-110960p.rar
2560 กันยายน 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม 59b2366567a50-พี่อ๋อยเป็นวิทยากร7กันยา.docx 59b236656811e-070960p.rar
2560 กันยายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการฝึกอบรม การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 59b1eb1043e6a-CHE QA อบรม2560.docx 59b1eb1045fca-050960p.rar
2560 สิงหาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 59af7515946d5-ข่าวเปิดโลก2560.docx 59af751595069-190860.rar
2560 สิงหาคม 31 สมาคมศิษย์เก่าและศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 59af473c15e3f-สมาคมศิษย์เก่ามอบทุน 60.docx 59af473c16cb3-310860ps.rar
2560 - - อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 59a8fcb43a87f-อ.พัชนี จบป.เอก.docx 59a8fcb43af26-pachanee.rar
2560 สิงหาคม 31 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2559 59a8f838c6de3-นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข รับโล่กิจกรรม.docx 59a8f838c74d2-310860p5.rar
2560 สิงหาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 59a8d3238719f-ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560.docx 59a8d3238780a-310860p3.rar 59a8d3238799d-310860p4.rar
2560 สิงหาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2560 59a8d30049b6a-บุญสัตว์ทดลอง 2560.docx 59a8d3004a943-310860p1.rar 59a8d3004ab4a-310860p2.rar
2560 สิงหาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร(Coaching Curriculum) 59a4d00d92e7d-โครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร60.doc 59a4d00d9351e-280860p1.rar 59a4d00d936b8-280860p2.rar