ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 มิถุนายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 59546127bf478-ข่าวอบรมทวนสอบ.docx 59546127bfeb1-280660.rar
2560 มิถุนายน 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการโครงการ “SAR Workshop หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559” 5951e0ba6ea6a-SAR-Workshop.docx 5951e0ba6f62c-220660_2.rar
2560 มิถุนายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา 59505a787410e-ต้อนรับ Professer Bart.docx 59505a7875c3a-200660.rar
2560 มิถุนายน 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์(ภ.สพสธ.) 594c64064d37e-ข่าวอบรมคอมสพสธ.docx 594c64064e131-220660.rar
2560 มิถุนายน 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) 594b28efc6624-Field Day.docx 594b28efc736a-160660.rar
2560 มิถุนายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 5949dff290c8b-Vet Integrate Camp13.docx 5949dff291300-190660.rar 5949dff291481-190660_2.rar
2560 มิถุนายน 15 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง 5949dfabd2396-ae0660.docx 5949dfabd2acd-140660.rar
2560 มิถุนายน 5-23 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ 5949df7ab31ba-bs.docx 5949df7ab386f-130660.rar
2560 มิถุนายน 5-9 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 5949df49daea3-drkarn.docx 5949df49dc544-karn.rar
2560 มิถุนายน 14-18 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไป College of Animal Science and Technology, Southwest University สาธารณรัฐประชาชนจีน 594740684e548-สัตวแพทย์ มข ไปจีน.docx 594740684ede8-110660.rar
2560 มิถุนายน 8-12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 5942335b4cfd3-อ.ประวิทย์0660.docx 5942335b4d616-100660.rar
2560 มิถุนายน 12 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำนม 59422e887bfc3-ออ๋อยเป็นวิทยากร.docx 59422e887c636-090660.rar
2560 มิถุนายน 12-21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกบูทในงาน The Circus Show @ CentralPlaza KhonKaen 59422e61a744f-The Circus Show2017.docx 59422e61a7a87-080660.rar
2560 มิถุนายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 59422e2d3b7c3-ทบทวนค่านิยม.docx 59422e2d3be3d-070660.rar
2560 มิถุนายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก Center of Animal Disease Control, University of Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น 59422dfba9b6c-Miyazaki.docx 59422dfbaa1ba-060660.rar
2560 มิถุนายน 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 59422dccf1d6a-ผศ.พัชรา.docx 59422dccf2433-050660.rar
2560 มิถุนายน 6-9 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุม ComAcross-Next and GREASE meeting ณ สปป.ลาว 59422d9eb2bf8-อจรประชุมที่ลาว60.docx 59422d9eb31e2-040660.rar
2560 มิถุนายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ของสำนักบริการวิชาการ 59422d75358b1-เทศบาลบ้านโต้น.docx 59422d7535f0c-030660.rar
2560 มิถุนายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 59422d4c2c06c-ปลูกต้นไม้60.docx 59422d4c2c67d-020660.rar
2560 มิถุนายน - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 59422d265bd84-ศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์.docx 59422d265c41a-010660.rar
2560 พฤษภาคม 27 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 59422869dd8b5-chaiwat.docx 59422869ddf37-200560.rar
2560 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 5942283a0dbcd-เขาสวนกวาง.docx 5942283a0e26d-190560.rar
2560 พฤษภาคม 24-26 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 594227fa46ce1-อ.อรัญเป็นวิทยากร.docx 594227fa47343-180560.rar
2560 พฤษภาคม 22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 594227c8c587c-อ.ธนิกุล.docx 594227c8c5efa-170560.rar
2560 พฤษภาคม 22-26 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร 5942279a87094-อ.ศริญญาประชุมวิชาการ England.docx 5942279a87773-160560.rar