ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 พฤศจิกายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับเข้าฯ 5a161a3d71c3b-ข่าวเยี่ยมชมหลักสูตร .docx 5a161a3d73471-211160p.rar
2560 พฤศจิกายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ศิษย์เก่าคนแรกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 5a1232e45efd6-อาจารย์ธิดารัตน์17.docx 5a1232e45f683-171160tp.rar
2560 พฤศจิกายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โอสแคร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง 5a1232c5cc404-สัมมนาโรคผิวหนัง.docx 5a1232c5ce2c3-171160p1.rar
2560 พฤศจิกายน 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PDF Free” 5a0e31cbd09b0-อบรมคอม16.docx 5a0e31cbd193c-161160p1.rar 5a0e31cbd1b57-161160p2.rar
2560 พฤศจิกายน 6-15 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว. 5a08ec298b438-ข่าว พอ.สว. พ.ย.2560.docx 5a08ec298dc72-s1p.rar 5a08ec298def4-s2p.rar
2560 พฤศจิกายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมรายงานการฝึกงานภายใต้ความความร่วมมือ MOU ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 5a052b8a52dd9-ทุน MOU ฝึกงานต่างประเทศ.docx 5a052b8a534b1-091160p5.rar
2560 พฤศจิกายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 5a05154bbad47-อาจารย์ที่ปรึกษาพบ นศ 60.docx 5a05154bbb3ad-091160p5.rar
2560 พฤศจิกายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการลานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชาวสัตวแพทย์เสริมสร้างความสุขในองค์กร 5a05151ea3922-ลานแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์.docx 5a05151ea3fa0-091160p3.rar 5a05151ea415b-091160p4.rar
2560 พฤศจิกายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal – Club ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 5a0514ea7efcd-Journal club ครั้งที่ 1.docx 5a0514ea8037b-091160p1.rar 5a0514ea80611-091160p2.rar
2560 พฤศจิกายน 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโต้วาทีในการประชุมประจำปีระดับชาติ 5a03b07980853-อ.สุชาติ.docx 5a03b0798113f-suchat1160p.rar
2560 ตุลาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 5a026f83e874a-ศจีรา.docx 5a026f83e8e22-sajip.rar
2560 พฤศจิกายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการประชุมหารือแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี 5a0255916132f-ประชุมปรับโครงสร้าง สนง.คณบดี.docx 5a02559161f24-071160p1.rar 5a025591620ff-071160p2.rar
2560 พฤศจิกายน 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )” 5a0109ba8f248-ยอดผู้ช่วย(สัตวแพทย์).docx 5a0109ba90050-21160p1.rar 5a0109ba901eb-21160p2.rar
2560 พฤศจิกายน 1-3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดขบวนแห่ร่วมงาน “สีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560 5a0012053c71d-ข่าวสีฐานเฟสติวัล60.docx 5a0012053ce09-1-31160p.rar
2560 พฤศจิกายน 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 59ffc0a3e875d-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ช่วยน้ำท่วม 60.docx 59ffc0a3e8e10-041160p3.rar
2560 พฤศจิกายน 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดวันสถานประกอบการพบและสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 59ffb4f087f5b-VMKKUCOOP 2560.docx 59ffb4f08939a-41160p1.rar 59ffb4f0895c4-41160p2.rar
2560 ตุลาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับศิษย์เก่าจาก Utrecht University ประเทศเนเธอแลนด์ 59fa6b764cee9-Utrecht University.docx 59fa6b764e6d1-311060p.rar
2560 ตุลาคม 24-25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียน ม.ปลาย 59f2b0c497f62-นักเรียนมอปลายยี่ยมชมหลักสูตร.docx 59f2b0c498680-24-251060p.rar
2560 ตุลาคม 15 ต.ค.-3 ธ.ค. อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย 59f2a3185616e-ราณีควีนส์แลนด์.docx 59f2a31856849-raneep.rar
2560 ตุลาคม 9 อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 59f2a2b72eea1-อาจารย์จรีรัตน์.docx 59f2a2b72f40e-jareep.rar
2560 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 59f2a2920f508-กิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม60.docx 59f2a2920fe28-211060p1.rar 59f2a2920fff3-211060p2.rar
2560 ตุลาคม 1 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 59eedd4b874d9-อาจารย์สุวลักษณ์.docx 59eedd4b87bc0-sup.rar
2560 ตุลาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 59e95ea26f555-ผู้บริหารพบนักศึกษา 2560.docx 59e95ea26fcde-191060p.rar
2560 ตุลาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 59e8540bd4f72-ข่าว บุคคลดีเด่นจรรยาบรรณ-60.docx 59e8540bd5664-dkpt_p.rar
2560 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ 59e7f7a0bfa81-ปลูกต้นไม้18.docx 59e7f7a0c5edc-181060p1.rar 59e7f7a0c60f2-181060p2.rar