ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 กุมภาพันธ์ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561 5a72ccd5d8864-ตรวจสุขภาพประจำปี 61.docx 5a72ccd5d8eeb-010261p1.rar 5a72ccd5d9076-010261p2.rar
2561 มกราคม 27-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อควาติกแลนด์ แดนฝั่งโขง” 5a72ca3611da1-โครงการ ควาติกแลนด์ แดนฝั่งโขง(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a72ca36127a4-27-280161p1.rar 5a72ca3612a1f-27-280161p2.rar
2561 มกราคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับมอบเงินบริจาคเข้าสมทบในกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตววิทยรักษ์) 5a72c9f833a52-นายชิ้นสร้าง บริจาคเงินเข้า รพ. สัตว์(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a72c9f8343c9-260161p3.rar
2561 มกราคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560 5a7119a1d33e4-ข่าวศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2561(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a7119a1d3a73-260161p1.rar 5a7119a1d3c20-260161p2.rar
2561 มกราคม 25 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 5a71197dd38dd-กิจกรรมพบปะนักวิจัย มข. ณ คณะสัตวแพทย์ฯ(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a71197dd6ba9-250161p1.rar 5a71197dd6e16-250161p2.rar
2561 มกราคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี 5a6538aec0f71-ทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a6538aec15ee-180161p.rar
2561 มกราคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Airlangga University ประเทศอินโดนีเซีย 5a65388ab52d0-นศ.จาก Indonesia (คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a65388ab8370-170161p.rar
2561 มกราคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม PENAPH Conference 2018 5a5c5016b61f7-ต้อนรับ PENAPH Conference 2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a5c5016b6b34-120161p1.rar 5a5c5016b6d3c-120161p2.rar
2561 มกราคม 4-7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์” ครั้งที่ 15 5a52c79a35fb4-โครงการค่ายเส้นทางสู่สัตวแพทย์61.docx 5a52c79a39e76-4-70161p.rar
2560 ธันวาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงานเชื่อมสัมพันธไมตรี ยินดี และขอบคุณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 และชื่นชมยินดีบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 5a4ed7ff3588d-ข่าวปีใหม่คณะ-2561-28ธค60(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a4ed7ff35d69-281260p3.rar 5a4ed7ff35e6f-281260p4.rar
2560 ธันวาคม 9-19 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานประชุมสมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ (International Veterinary Student Association) ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 5a4ed7cd1e938-setthat(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a4ed7cd1f1c2-9-191260p.rar
2560 ธันวาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5a4333618397f-ป้องกันเรบีส์ อ.ธนิกุล.docx 5a43336184013-211260pr.rar
2560 ธันวาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5a432708d1f3b-KM ด้านการพัสดุ.docx 5a432708d35f1-261260p.rar
2560 ธันวาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร : การขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ” 5a41bc71c4652-วิชชิ่งทรี(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a41bc71c4cf9-251260p1.rar 5a41bc71c4e81-251260p2.rar
2560 ธันวาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ออกเยี่ยมการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 5a41bc4b0e80d-คอมเม็ด 35(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a41bc4b0ee8e-241260p1.rar 5a41bc4b0f04b-241260p2.rar
2560 ธันวาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ“บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2560 5a419ff8b47d6-โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a419ff8b4f1a-211260p2.rar 5a419ff8b5187-211260p3.rar
2560 ธันวาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ Journal - Club ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 5a3c5b9a3845a-Journal Club 3.docx 5a3c5b9a38c37-211260p.rar
2560 ธันวาคม 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าเกียรติยศ 5a38bd3e4adb2-พี่ดม.docx 5a38bd3e4b7e4-141260p3.rar
2560 ธันวาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดงาน “บัณฑิตมุทิตาสถาบัน” ประจำปี พ.ศ.2560 5a38609b1f130-งานพิธีมุฑิตา 2560.docx 5a38609b2226a-141260p1.rar 5a38609b224e9-141260p2.rar
2560 ธันวาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 5a3772339645c-คณะแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต60.docx 5a37723396c1a-121260p1.rar 5a37723396dcd-121260p2.rar
2560 ธันวาคม 12-15 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ 5a370df0d9505-ข่าวโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a370df0dc799-12-151260p.rar
2560 ธันวาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 5a2f2e3057ae4-EdPEx 200.docx 5a2f2e305a761-091260p.rar
2560 พฤศจิกายน 15-16 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ 5a1cc6ca47be9-อ.ประวิทย์เป็นกรรมการแข่งขันขีม้าที่ญี่ปุ่น.docx 5a1cc6ca4a4f1-15161160p.rar
2560 พฤศจิกายน 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ Journal - Club ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 5a177e036e24e-Journal Club2.docx 5a177e036e888-231160p.rar
2560 พฤศจิกายน 22-24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42 5a177ddd7b56e-แสดงบูธ ณ เมืองทองธาณี.docx 5a177ddd7c481-23-241160p.rar