ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 กุมภาพันธ์-มีนาคม 14 ก.พ.-21 มี.ค. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ตำบลท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 5ab47d0d38da6-เรบี่ส์ท่าพระ61.docx 5ab47d0d3a69e-14-210361p1.rar 5ab47d0d3a87b-14-210361p2.rar
2561 มีนาคม 22 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นหัวหน้าโครงการแก้จนพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 5ab451fc1aa69-โนนทอง22.docx 5ab451fc1f3ce-output1.rar 5ab451fc1f5c4-output2.rar
2561 มีนาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy 5ab08273058d8-ข่าวเยี่ยมชมหลักสูตร (คณบดี).docx 5ab08273065ce-19 3 2561.rar
2561 มีนาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับ บริษัทฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 5aaf1ab43fa71-ฟิตเนสเฟิร์ส.docx 5aaf1ab440199-ฟิสเนสเฟิส 15032561.rar
2561 มีนาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561 5aaf139771b01-รางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561.docx 5aaf139772164-output61.rar
2561 มีนาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสรุปงานและสัมมนาการพัฒนาน้ำนมคุณภาพดีร่วมกับ อ.ส.ค.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5aaf136da8b2b-ต้อนรับ อสค.docx 5aaf136da98bc-อสค 15032561.rar
2561 มีนาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้วัด 5aab6f9bb54e2-วัดอาภาวาส.docx 5aab6f9bb8039-ทำหมันที่วัดอาภาวาส1.rar 5aab6f9bb8253-ทำหมันที่วัดอาภาวาส2.rar
2561 มีนาคม 8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น 5aab133f9b7eb-อ.น้ำฟ้า.docx 5aab133f9f26a-อาจารย์น้ำฟ้าจบปเอก.rar
2561 มีนาคม 5-9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี 5aa86f2c94977-ข่าวฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa86f2c96e03-วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฟรี 5-9 มีนาคม 2561.rar
2561 มีนาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "เสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน" 5aa5d5ddaa2d9-โครงการเสวนาการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการเรียนการสอน(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa5d5ddaa97a-05.090361p.rar
2561 มีนาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญมหาชาติ 5aa5d5b417cfe-ข่าวงานบุญมหาชาติ61(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa5d5b4183f5-080361p1.rar 5aa5d5b4185a0-080361p2.rar
2561 มีนาคม 7-9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ 5aa5d562b3b40-โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5aa5d562b8c84-รูปกิจกรรม.rar
2561 มีนาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การวิเคราะห์สภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. (SWOT Analysis)” 5aa0a054d9de2-สัมมนา61swot.docx 5aa0a054dca19-060361p1.rar 5aa0a054dcc8f-060361p2.rar
2561 มีนาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ"สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 4 5a9c93523e058-สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร ครั้งที่ 4(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a9c935244706-010361p.rar
2561 กุมภาพันธ์ - บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award) ระดับเหรียญเงิน(Silver Medal Researcher Award) 5a98c882527b1-อาจารย์ป้อม.docx 5a98c88259022-pom.rar
2561 กุมภาพันธ์ 22 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) 5a94ae14c91e0-น.สพ.ศิวายุไปออกรายการ NBT(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a94ae14c9ab8-220261ps.rar
2561 กุมภาพันธ์ 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “โปรแกรม Windows Repair” 5a8f723e52d9e-อบรมคอมพิวเตอร์22feb.docx 5a8f723e534bd-220261p1.rar 5a8f723e536a3-220261p2.rar
2561 กุมภาพันธ์ 16-18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” 5a8f7202335a5-ค่ายสัตว์ป่า16318.docx 5a8f720236926-09.16-1802618ค่ายสัตวป่า ผลิตบัณฑิต.rar
2561 กุมภาพันธ์ 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. อบรมให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร 5a8690558a48c-ให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพร.docx 5a8690558ab9f-160261p.rar
2561 กุมภาพันธ์ 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 5a86887071911-Prof.Murase 15Feb18.docx 5a86887071fb1-120261p.rar
2561 กุมภาพันธ์ 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดลดแรงกดกระดูกสันหลังในสุนัขที่ มีปัญหาหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทส่วนคอ 5a86884a488e4-ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดลดแรงกด(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a86884a48f7a-080261p.rar
2561 กุมภาพันธ์ 9-11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ คอนสารปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” 5a83c7042cc65-ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่คอนสาร.docx 5a83c7042d390-9-110260p.rar
2561 กุมภาพันธ์ 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Healthy pet vet volunteer by Yen Yen” 5a838fe886131-โครงการ 10 กุมภาพันธ์.docx 5a838fe88b316-102061p.rar
2561 กุมภาพันธ์ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดงาน “ราตรีอำลาฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 26 5a7a7f6e13a05-ยายเนียร์ รุ่นที่ 26(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a7a7f6e14998-040261p1.rar 5a7a7f6e14ba9-040261p2.rar
2561 กุมภาพันธ์ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทำอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ประจำปีงบประมาณ 2561 5a73f20ccf9f6-แลกเปลี่ยนเรียนรู้-1กพ61(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5a73f20cd016b-010261ps1.rar 5a73f20cd030f-010261ps2.rar