ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 เมษายน 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 5add3b8b4ed8e-อาจารย์สุวิทย์.docx 5add3b8b4f40d-ฉีควัคซีน 170461.rar
2561 เมษายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วม “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 5add373e15256-มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน.docx 5add373e158d9-210461p.rar
2561 เมษายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจรับรองสถาบัน หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน 5add31b3d402e-ตรวจรับรองสัตวแพทยืประจำบ้าน.docx 5add31b3d90dd-200461p1.rar 5add31b3d9309-200461p2.rar
2561 เมษายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือนห้าแห่พระพุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5acd9788b459b-สงกรานต์ 2561.docx 5acd9788b6685-ขอพร.rar 5acd9788b6845-สงกรานต์61.rar
2561 เมษายน 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5acc6de15797a-KKU USR.docx 5acc6de1585ae-10.090461p.rar
2561 เมษายน 4-5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์(KVAC) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 5acc63e8cbadc-ข่าว KVAC19.docx 5acc63e8cc112-07.04-050461 Kvac19p1.rar 5acc63e8cc2ab-07.04-050461 Kvac19p2.rar
2561 เมษายน 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าจัดงานคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง ประจำปี 2561 5acc63b514951-คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง 2561.docx 5acc63b51709d-คืนสู่เหย้า 2561 ศิษย์เก่าp1.rar 5acc63b5172dc-คืนสู่เหย้า 2561 ศิษย์เก่าp2.rar
2561 เมษายน 5 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5acc2834bfd18-นักศึกษารับโล่เคเว็ค.docx 5acc2834c1451-tao1.jpg 5acd582dcec38-peerapat61.jpg
2561 เมษายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียนจัดเสวนารวมพลคนชอบรีด(นม) 5acc0f982a527-รวมพลคนชอบรีด.docx 5acc0f982ab22-06.060461p.rar
2561 เมษายน 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 5acc0f74a0ab2-ภาคีคณบดีมีททิ้ง.docx 5acc0f74a250d-040461pp.rar
2561 เมษายน 4 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 5acb09a904a7d-รศ.สุรสิทธิ์.docx 5acb09a907e59-surasi.jpg
2561 มีนาคม-เมษายน 19-10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 5acabdc632b3f-สหกิจ ปีการศึกษา 2561.docx 5acabdc633209-1903-100461p.rar
2561 เมษายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 5acabd618d8a7-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.docx 5acabd6192ee0-030461p.rar
2561 มีนาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับนานาชาติ 5ac305e0bbd1b-อาคมเม้ง.docx 5ac305e0bc6f6-akom61.rar
2561 มีนาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันกวดวิชา Cosme Tutor house 5ac188de617f6-cOSME(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ac188de61e2a-300361cosmo.rar
2561 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับสถาบันกวดวิชา พี่เอก (P.A.S.Tutor) 5ac188bcbc700-พี่เอก(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ac188bcbcc95-290361pAke.rar
2561 มีนาคม 8,19,20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (Participatory One-Health Disease Detection; PODD)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 5ac18897820a5-ข่าว PODD ส่งคณะ มีค 61 (คณบดีแก้ไข).docx 5ac1889786694-podd บริการวิชาการ.rar
2561 มีนาคม 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้ความรู้ “คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้น” 5abdbfb5ea11b-โครงการให้ความรู้.docx 5abdbfb5ecdf2-290361p1.rar 5abdbfb5ed012-290361p2.rar
2561 มีนาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี 5abaea1a85c85-ออกหน่วยให้บริการทำหมันแมว.docx 5abaea1a8751b-200361.rar
2561 มีนาคม 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ 5aba071c72917-เยี่ยมชมหลักสูตร.docx 5aba071c78b69-260361p.rar
2561 มีนาคม 24-25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 5ab84b7061b68-rabies อำนาจ.docx 5ab84b7062231-rebiesam.rar
2561 มีนาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Queen University Belfast ประเทศไอร์แลนด์เหนือ 5ab84db71c775-QUB(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ab84b45e2595-220361qubp.rar
2561 มีนาคม 22 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกิจกรรมกับบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด 5ab4a294e8f61-perfect companian(dean audit).docx 5ab4a294e95d3-1521726644485.jpg
2561 มีนาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning รายวิชาในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์” 5ab4a270aead6-elearning seminar22.docx 5ab4a270af5dc-220361pt.rar
2561 มีนาคม 22 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมกับบริษัท เวทโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด 5ab498b00f60f-Vet Products22march.docx 5ab498b010d0c-220361pp.rar