ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2560 ตุลาคม 15 ต.ค.-3 ธ.ค. อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศออสเตรเลีย 59f2a3185616e-ราณีควีนส์แลนด์.docx 59f2a31856849-raneep.rar
2560 ตุลาคม 9 อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 59f2a2b72eea1-อาจารย์จรีรัตน์.docx 59f2a2b72f40e-jareep.rar
2560 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย 59f2a2920f508-กิจกรรมวันที่ 21 ตุลาคม60.docx 59f2a2920fe28-211060p1.rar 59f2a2920fff3-211060p2.rar
2560 ตุลาคม 1 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 59eedd4b874d9-อาจารย์สุวลักษณ์.docx 59eedd4b87bc0-sup.rar
2560 ตุลาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 59e95ea26f555-ผู้บริหารพบนักศึกษา 2560.docx 59e95ea26fcde-191060p.rar
2560 ตุลาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2560 59e8540bd4f72-ข่าว บุคคลดีเด่นจรรยาบรรณ-60.docx 59e8540bd5664-dkpt_p.rar
2560 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ 59e7f7a0bfa81-ปลูกต้นไม้18.docx 59e7f7a0c5edc-181060p1.rar 59e7f7a0c60f2-181060p2.rar
2560 ตุลาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรม “EdPEx Coaching & Mentoring” ครั้งที่ 4 59e6ad83f2ce0-Coaching4.doc 59e6ad8400131-171060p1.rar 59e6ad84002f3-171060p2.rar
2560 ตุลาคม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเจ้าของสุนัขและแมวร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่วย 59e57b91df2b4-ข่าวรับบริจาคเลือด.docx 59e57b91dfbea-blood60p.rar
2560 ตุลาคม 13-15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 59e42479ad119-ค่ายร่วมสถานีฟาร์ม 2560.docx 59e42479ada68-131060p.rar
2560 ตุลาคม 5 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติ 59debcbb6b49a-Dr.Kay.docx 59debcbb6bd5d-051060p.rar
2560 ตุลาคม - ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการบริหารธุรกิจ” ประจำปี พ.ศ.2560 59dc272d8c083-พี่ดม รุ่น 1.docx 59dc272d8c6dc-udomp.rar
2560 ตุลาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์กลุ่มที่ 4 จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ 59dc270286e44-Chittagong 2017 รอบ4.docx 59dc2702874a4-cvasu4.rar
2560 ตุลาคม 7 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 59dc26dacd607-chaiwat7oct..docx 59dc26dacdc7e-chaiwat1060.rar
2560 ตุลาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอบรมการถ่ายภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 59dc26b847692-PhotoClub7oct.docx 59dc26b847fc9-071060p.rar
2560 ตุลาคม 6 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม 59db07a54a71e-พี่อ๋อยเป็นวิทยากร(6Oct).docx 59db07a54ad40-061060p.rar
2560 ตุลาคม 4-8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 59db0779c90fc-อปว.4oct.docx 59e4042ae974f-4_81060p2.rar
2560 สิงหาคม 11 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดในคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 59d2e302681c4-สมพิศ.docx 59d2e30268c85-sompitp.rar
2560 ตุลาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 3 59d1f1ccc4f06-ประเมินหลักสูตร 59 รอบที่ 3.docx 59d1f1ccc5602-021060p1.rar 59d1f1ccc57bb-021060p2.rar
2560 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “น้องหมอตะลุย ตะกุยความรู้บ้านฮัสกี้” 59d1dd3caf8c3-เยี่ยมบ้านฮัสกี้.docx 59d1dd3caff20-300960ph1.rar 59d1dd3cb0117-300960ph2.rar
2560 กันยายน 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว กับการจัดกิจกรรม Catster Party 59d1dd15da3ca-Kingdom of tigers.docx 59d1dd15daa16-300960pkt.rar
2560 กันยายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ 59d1dcef12291-mou อุดร.docx 59d1dcef1296e-290960pse.rar
2560 กันยายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559” ครั้งที่ 2 59cde88ebb9a6-ประเมินหลักสูตร ครั้งที่ 2.docx 59cde88ebc0ed-290960p1.rar 59cde88ebc2a5-290960p2.rar
2560 กันยายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเชียเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์ 59c9acd62e406-อินโดดูงาน25.docx 59c9acd62ea94-250960pi1.rar 59c9acd62ec33-250960pi2.rar
2560 กันยายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ ประจำปี 2560 (กลุ่มที่ 3) 59c9acb15550f-Chittagong 2017 รอบ3.docx 59c9acb15621e-250960pcvsu1.rar 59c9acb156477-250960pcvsu2.rar