ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 พฤษภาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน 5b0b80e48539d-MOU กับ VMSLU 2018.docx 5b0b80e485a7c-mou 2805611.rar 5b0b80e485c38-mou 2805612.rar
2561 พฤษภาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัยและเปิดคลินิกวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในสุนัข 5b0b5e9745387-พิธีรับมอบเครื่องมือ.docx 5b0b5e9745a2d-250561เปิดคลินิค1.rar 5b0b5e9745bdc-250561เปิดคลินิค2.rar
2561 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 5b0b5e6fcf5c4-อบรมป้องกันอัคคีภัย2561.docx 5b0b5e6fd3fdf-240561อบรมอัคคีภัย1.rar 5b0b5e6fd41e0-240561อบรมอัคคีภัย2.rar
2561 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560 5b07c01277a31-เสวนาการจัดทำ-มคอ.3(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b07c012780d1-240561p1.rar 5b07c01278282-240561p2.rar
2561 พฤษภาคม 23 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560 5b06466f2aabd-sunpetch.docx 5b06466f2c560-sunpethp.rar
2561 พฤษภาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ 5b060b994c947-ปลูกต้นไม้ 2561.docx 5b060b9952437-230561p1.rar 5b060b99526a7-230561p2.rar
2561 พฤษภาคม 18-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5b04db1c84c0f-สัมมนา รพสัตว์2561.docx 5b04db1c852ea-hospi0561p.rar
2561 เมษายน-กรกฏาคม 23-31 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 5b03c88c140c8-อาจารย์ราณี.docx 5b03c88c1474f-2304-310761p.rar
2561 พฤษภาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 5b0384874ecc1-KKU ชุมชน ครั้งที่ 4.docx 5b0384874f3bf-180561p1.rar 5b0384874f54c-180561p2.rar
2561 พฤษภาคม 16-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์ 5b03846498bd3-ตามเสด็จ 16-17 พ.ค.61.docx 5b0384649de6c-16_170561p.rar
2561 พฤษภาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and PublicHealth Network (SEAMEO TROPMED) 5afe8dafbf652-THOHUN audit.docx 5afe8dafbfbdd-THOHUN1.rar 5afe8dafbfd40-THOHUN2.rar
2561 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศประจำปี 2561 5afbd969d074a-ต้อนรับ นศ.จาก CVASU 2018(dean approved).docx 5afbd969d105d-150561p1.rar 5afbd969d122d-150561p2.rar
2561 พฤษภาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 5afbd1062d2e8-KKU ชุมชน.docx 5afbd1062ddd6-KKU USRp.rar
2561 พฤษภาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา 5af53e9fe811c-งานสถาปนาคณะฯ 32 ปี.docx 5af53e9fe95e9-output1.rar 5af53e9fe97e7-output2.rar
2561 พฤษภาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 5af3cd0abbb21-รายงานสหกิจศึกษา60(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5af3cd0abc352-นำเสนอสหกิจ ปี 2560.rar
2561 พฤษภาคม 8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5af297a22f9d5-เสรีเชียงยืน.docx 5af297a22fee4-เสรีเชียงยืน 8พค61.rar
2561 พฤษภาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26 5af29780073de-ปัจฉิมนิเทศ2561.docx 5af2978007b63-ปัจฉิม นศ รุ่น 261.rar 5af2978007d13-ปัจฉิม นศ รุ่น 262.rar
2561 พฤษภาคม 7-10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5af25ab41d680-ยุวเกษตรกร.docx 5af25ab424a58-ยุวเกษตรp1.rar 5af25ab424c8f-ยุวเกษตรp2.rar
2561 พฤษภาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จำกัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5aefe56d2fc09-โซเอทิส.docx 5aefe56d31da2-040561p1.rar 5aefe56d31fe6-040561p2.rar
2561 พฤษภาคม 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5aebd9932659b-2may18.docx 5aebd99327054-ป้องกันพิษสุนัขบ้า .rar
2561 เมษายน 29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะ 5ae80a24409d2-มะหมามาราธอน 2561.docx 5ae80a2441053-1มะหมามาราธอน 290461.rar 5ae80a24411fc-2มะหมามาราธอน 290461.rar
2561 เมษายน 27 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 5ae809fb72a37-นักศึกษาคณะ นำเสนอผลงาน CUVC2561.docx 5ae809fb73955-นักศึกษานำเสนอผลงาน.rar
2561 เมษายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์เป็นภาษาอังกฤษ 5ae6687ba1374-ปัญหาพิเศษ61.docx 5ae6687ba4dc4-ปัญหาพิเศษ1.rar 5ae6687ba502c-ปัญหาพิเศษ2.rar
2561 เมษายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Visiting Professor ประจำปี 2561 5ae124d8f2121-Hatai.docx 5ae124d8f28b2-ต้อนรับ Prof. Kishio Hatai.rar
2561 เมษายน 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมถวายงานเพื่อสนองปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการสาธิตผ่าตัดทำหมันสุนัขในศูนย์พักพิงฯ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี 5ade8fab7fdee-สาธิตผ่าตัดทำหมัน.docx 5ade8fab80552-190461p.rar