ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 มิถุนายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีบุคลากรคณะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 5b19d86b5ebaa-ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ2561.docx 5b19d86b5f7a5-ชื่นชมยินดี61.rar
2561 มิถุนายน 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร (KM-QA) ประจำปีการศึกษา 2560 5b18852ce7714-KM หลักสูตร.docx 5b18852ce823b-050661kmหลักสูตร1.rar 5b18852ce83db-050661kmหลักสูตร2.rar
2561 มิถุนายน 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดประชุมผู้จัดการทีมกรีฑาในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” 5b14a1f5e5a0e-กรีฑา61.docx 5b14a1f5e70bc-030661p1.rar 5b14a1f5e72e5-030661p2.rar
2561 มิถุนายน 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU )ประเทศบังคลาเทศ 5b148988c12ec-ต้อนรับ นศ.จาก HSTU 2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b148988c2fdf-010661p.rar
2561 พฤษภาคม 31พ.ค.-2มิ.ย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ 5b10dbce8ef34-อบรมผู้ตรวจ2561.docx 5b10dbce93e77-3105-020661p.rar
2561 พฤษภาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5b0fabf8d4fcf-ป้องกันพิษสุนัขบ้า31may18.docx 5b0fabf8d5a5d-310561p.rar
2561 พฤษภาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับทีมคณะผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเข้าเยี่ยมชมสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา อ.วังสะพุง จ.เลย 5b0fa75f1e585-KKBS เยี่ยมฟาร์ม.docx 5b0fa75f236c1-300561p1.rar 5b0fa75f238e5-300561p2.rar
2561 พฤษภาคม 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) ประเทศสวีเดน 5b0b80e48539d-MOU กับ VMSLU 2018.docx 5b0b80e485a7c-mou 2805611.rar 5b0b80e485c38-mou 2805612.rar
2561 พฤษภาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรับมอบครุภัณฑ์ ทุนสนับสนุนงานวิจัยและเปิดคลินิกวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในสุนัข 5b0b5e9745387-พิธีรับมอบเครื่องมือ.docx 5b0b5e9745a2d-250561เปิดคลินิค1.rar 5b0b5e9745bdc-250561เปิดคลินิค2.rar
2561 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561 5b0b5e6fcf5c4-อบรมป้องกันอัคคีภัย2561.docx 5b0b5e6fd3fdf-240561อบรมอัคคีภัย1.rar 5b0b5e6fd41e0-240561อบรมอัคคีภัย2.rar
2561 พฤษภาคม 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ “เสวนาการจัดทำ มคอ.3” ประจำปีการศึกษา 2560 5b07c01277a31-เสวนาการจัดทำ-มคอ.3(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b07c012780d1-240561p1.rar 5b07c01278282-240561p2.rar
2561 พฤษภาคม 23 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ด้านนโยบาย ประจำปี พ.ศ. 2560 5b06466f2aabd-sunpetch.docx 5b06466f2c560-sunpethp.rar
2561 พฤษภาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมปลูกต้นยางนา 100 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณหน้าคณะ 5b060b994c947-ปลูกต้นไม้ 2561.docx 5b060b9952437-230561p1.rar 5b060b99526a7-230561p2.rar
2561 พฤษภาคม 18-20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 5b04db1c84c0f-สัมมนา รพสัตว์2561.docx 5b04db1c852ea-hospi0561p.rar
2561 เมษายน-กรกฏาคม 23-31 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ Rakuno Gakuen University ประเทศญี่ปุ่น 5b03c88c140c8-อาจารย์ราณี.docx 5b03c88c1474f-2304-310761p.rar
2561 พฤษภาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 5b0384874ecc1-KKU ชุมชน ครั้งที่ 4.docx 5b0384874f3bf-180561p1.rar 5b0384874f54c-180561p2.rar
2561 พฤษภาคม 16-17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์ 5b03846498bd3-ตามเสด็จ 16-17 พ.ค.61.docx 5b0384649de6c-16_170561p.rar
2561 พฤษภาคม 17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and PublicHealth Network (SEAMEO TROPMED) 5afe8dafbf652-THOHUN audit.docx 5afe8dafbfbdd-THOHUN1.rar 5afe8dafbfd40-THOHUN2.rar
2561 พฤษภาคม 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จากChittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU)ประเทศบังคลาเทศประจำปี 2561 5afbd969d074a-ต้อนรับ นศ.จาก CVASU 2018(dean approved).docx 5afbd969d105d-150561p1.rar 5afbd969d122d-150561p2.rar
2561 พฤษภาคม 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 5afbd1062d2e8-KKU ชุมชน.docx 5afbd1062ddd6-KKU USRp.rar
2561 พฤษภาคม 11 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนา 5af53e9fe811c-งานสถาปนาคณะฯ 32 ปี.docx 5af53e9fe95e9-output1.rar 5af53e9fe97e7-output2.rar
2561 พฤษภาคม 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานการฝึกงานสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 5af3cd0abbb21-รายงานสหกิจศึกษา60(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5af3cd0abc352-นำเสนอสหกิจ ปี 2560.rar
2561 พฤษภาคม 8 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 5af297a22f9d5-เสรีเชียงยืน.docx 5af297a22fee4-เสรีเชียงยืน 8พค61.rar
2561 พฤษภาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 26 5af29780073de-ปัจฉิมนิเทศ2561.docx 5af2978007b63-ปัจฉิม นศ รุ่น 261.rar 5af2978007d13-ปัจฉิม นศ รุ่น 262.rar
2561 พฤษภาคม 7-10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 5af25ab41d680-ยุวเกษตรกร.docx 5af25ab424a58-ยุวเกษตรp1.rar 5af25ab424c8f-ยุวเกษตรp2.rar