ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 สิงหาคม 30 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561 5b88ce7718316-กิจกรรมมอบเนคไท 2561.docx 5b88ce77196ca-300861p1.rar 5b88ce77198a2-300861p2.rar
2561 สิงหาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ต้นทุนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” 5b88ab477b0e8-km ค่าหน่วยกิต.docx 5b88ab477e54d-200861p1.rar 5b88ab477e785-200861p2.rar
2561 สิงหาคม 23 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 5b7fa4f4ef076-ตรวจประเมิน.docx 5b7fa4f4f047c-230861p1.rar 5b7fa4f4f0667-230861p2.rar
2561 สิงหาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน ประจำปี 2561 5b7a0bcb195a2-nchu.docx 5b7a0bcb1d79b-160861p11.rar 5b7a0bcb1da48-160861p12.rar
2561 สิงหาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 5b764c53e50f7-พิธีมอบกาวน์ 2561.docx 5b764c53e803e-160861p1.rar 5b764c53e8279-160861p2.rar
2561 สิงหาคม 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จาก College of Animal Science and Technology, Southwest University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 5b6d2d627e608-Southwest2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b6d2d6282968-090861p1.rar 5b6d2d6282b84-090861p2.rar
2561 สิงหาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร(Coaching Curriculum) 5b629e4fd3cb4-โครงการให้คำปรึกษาหลักสูตร.docx 5b629e4fd4362-010861p1.rar 5b629e4fd4522-010861p2.rar
2561 กรกฎาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5b629e234087e-ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา 2561.docx 5b629e2341862-310761p21.rar 5b629e2341a43-310761p22.rar
2561 กรกฎาคม 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 32 และพบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 5b6273fc66286-พิธีปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ 2561.docx 5b6273fc668c9-310761p1.rar 5b6273fc66a3b-310761p2.rar
2561 กรกฎาคม 26-29 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการค่ายน้องใหม่ “เฟรชซี่แคมป์” ครั้งที่ 12 5b6273d68889e-โครงการค่ายเฟรชชี่ ครั้งที่ 12 ปี 2561.docx 5b6273d68915f-26_290761p1.rar 5b6273d689325-26_290761p2.rar
2561 กรกฎาคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลา 5b59753157d32-ถวายเทียนพรรษา 2561.docx 5b5975315d5cd-200761p.rar
2561 กรกฎาคม 16 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University Malaysia Kelantan (UMK) ประเทศมาเลเซีย 5b4dad4b0cae9-คณะ ต้อนรับ นศ UMK Thai(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b4dad4b117b3-160761p.rar
2561 กรกฎาคม 9-10 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 5b46f71ede0cb-ออกหน่วยพระราชทานฟ้าหญิงจุฬาภรณ์.docx 5b46f71edf53d-07100761p.rar
2561 กรกฎาคม 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" 5b45a53b81614-ถ่ายทอดเคโน16.docx 5b45a53b84c89-060761p.rar
2561 กรกฎาคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen) 5b3f06895c9df-ผ่อดีดี เฟส 2.docx 5b3f06895d15e-poddp.rar
2561 กรกฎาคม 4 ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ 5b3ee44243276-อ.ประพันธ์ศักดิ์.docx 5b3ee44243ba4-040761p.rar
2561 มิถุนายน 19-28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 5b34621a8d158-ค่ายบูรณาการ 2561(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b34621a8d93b-19-280661p1.rar 5b34621a8daf6-19-280661p2.rar
2561 มิถุนายน 20-21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์” 5b31b251151c2-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข(กายวิภาคศาสตร์).docx 5b31b25115a3e-antomy0661p.rar
2561 มิถุนายน 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “เทคนิคการใช้ Microsoft Office” 5b319ef5927e1-ข่าวอบรมคอมพ์ 25 มิถุนายน61.docx 5b319ef592e56-pic1.rar 5b319ef592fd9-pic2.rar
2561 มิถุนายน 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์สำหรับผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นคณบดีในวาระที่ 9( 5 ตุลาคม 2561 – 4 ตุลาคม 2565) 5b319ec18fdd3-แสดงวิสัยทัศน์ 21.docx 5b319ec190442-210661vision show1.rar 5b319ec1905e4-210661vision show2.rar
2561 มิถุนายน 17-21 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ เนื่องในวาระครบรอบ 12 ปี ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับSouthwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 5b319e9c46273-ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข ไป SWU 2018(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5b319e9c4d168-17_210661p.rar
2561 มิถุนายน 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5b29d46f7f86d-ควบคุมประชากรสุนัขใน มข.61.docx 5b29d46f81e30-180661p.rar
2561 มิถุนายน 14,18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา(course specification)” 5b29c43a0b7b9-อบรม มคอ.3(14june).docx 5b29c43a11fef-14-180661มคอ 3p1.rar 5b29c43a1225e-14-180661มคอ 3p2.rar
2561 มิถุนายน 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดการอบรมภาษาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ 5b231223d0abc-Funny English2018(dean approved).docx 5b231223d5a40-130661p1.rar 5b231223d5c8e-130661p2.rar
2561 มิถุนายน 10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นศูนย์สอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 5b1dd5b993978-NL1-2561.docx 5b1dd5b994136-100661p.rar