ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2561 ตุลาคม 27 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “See U ridge back” 5bd7ae21985af-โครงการฟาร์มสุนัขไทยหลังอาน(คณบดีแก้ไข).docx 5bd7ae219b828-271061p.rar
2561 ตุลาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก สถาบันกวดวิชา One Up Academy 5bd659f9e9bd5-one up academy 2018.docx 5bd659f9ea2be-251061p1s.rar 5bd659f9ea492-251061p2s.rar
2561 ตุลาคม 25 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 5bd659da86114-ปฐมนิเทศสหกิจฯ 2561.docx 5bd659da8924a-251061p.rar
2561 ตุลาคม 19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าทรี อคาเดมี (Delta3 Academy) 5bcd80007437c-เปิดบ้านต้อนรับ Delta3 Academy.docx 5bcd800078557-191061p.rar
2561 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน )จัดอบรมการใช้แสงซินโครตรอนในงานวิจัยทางสัตวแพทย์ 5bc992e3d4a03-ซินโครตรอน 2561.docx 5bc992e3d50a0-s181061p1.rar 5bc992e3d522c-s181061p2.rar
2561 ตุลาคม 18 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับบริษัท เพอร์เฟ็ค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านอาหารม้า 5bc992c26f1e3-บริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน 2561.docx 5bc992c26f9f9-h181061p1.rar 5bc992c26fbea-h181061p2.rar
2561 ตุลาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการพัฒนาจิตกับการใช้ชีวิตนักศึกษาและพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 5bc6bf413a6e7-จิตอาสาวัดหนองหลุบ2561.docx 5bc6bf413b497-131061p.rar
2561 ตุลาคม 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5bbc327a769ae-เยี่ยมชมหลักสูตร8ตุลาคม61.docx 5bbc327a77471-081061p1.rar 5bbc327a77687-081061P2.rar
2561 กันยายน 13,17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว โดยไม่คิดค่าบริการ 5bbaf6ab602a5-ทำหมันฟรีโซเอทิส.docx 5bbaf6ab6182e-fbp.rar
2561 กันยายน 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ“ราตรีน้องใหม่คณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 32” ประจำปีการศึกษา 2561 5bb6f5ec1b04f-เฟรชชี่ไนท์2561.docx 5bb6f5ec1c5db-220961p1.rar 5bb6f5ec1c783-220961p2.rar
2561 กันยายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกพื้นที่จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 5bb1c41ceb920-Rabies เขาสวนกวาง 2561.docx 5bb1c41cec3c7-280961p2.rar
2561 กันยายน 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 5bb1bce0f339d-world rabies day 2018 KKU.docx 5bb1bce100279-280961p.rar
2561 กันยายน 26 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ NORWEGIAN VETERINARY INSTITUTE ประเทศนอร์เวย์ (NVI) 5bac7e209e67c-MOU กับนอร์เวย์.docx 5bac7e20a2372-060961p.rar
2561 กันยายน 5-9 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับรางวัล The Young Researcher of the Year 5ba98571c6af5-อ.เจี๊ยบ oral presentation.docx 5ba98571ca8cd-5-90961p.rar
2561 กันยายน 24 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 5ba8a1fdadefb-บุคคลากร สพ.มข. ร่วมกิจกรรมวันมหิดล 61.docx 5ba8a1fdae741-240961p.rar
2561 กันยายน 3 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 5ba88d9aded40-บุคลากรได้รับอนุมัติบัตร(คณบดีแก้ไขแล้ว).docx 5ba88d9ae3ebd-030961p.rar
2561 กันยายน 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. มอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ผู้อุทิศตนในการทำงานอย่างดีเยี่ยม ประจำปีประมาณ 2560-2561 5ba466b3762f7-บุคลากรดีเยี่ยม รพ.สัตว์ 2560-2561.docx 5ba466b376cf2-200961p.rar
2561 กันยายน 18-19 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 และ 4 5ba45ffb31724-ตรวจประเมิน.docx 5ba45ffb31dfd-18-190961p1.rar 5ba45ffb31fa1-18-190961p2.rar
2561 กันยายน 16 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมโครงการประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2561 5ba45fd13f9fb-การประกวด ดาว-เดือน 2561.docx 5ba45fd1404c0-160961p.rar
2561 กันยายน 14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 5ba05f2fd51d2-ประเมินหลักสูตร 14 กย 61.docx 5ba05f2fd5a67-140961p.rar
2561 กันยายน 6 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับโล่รางวัลนักศึกษาหน่วยกิจกรรมสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560 5ba052c8b8449-ชิติพัทธ์.docx 5ba052c8b8c27-060961p.rar
2561 กันยายน 7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรเพื่อวัยเกษียณ” 5b95d27a396e3-ศ.เชิดชัย-7กย61.docx 5b95d27a3d470-070961p1.rar 5b95d27a3d6d4-070961p2.rar
2561 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 5b9225eee1d87-ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561.docx 5b9225eee241c-060961p103.rar 5b9225eee25a2-060961p104.rar
2561 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 5b9225c404ab7-บุญสัตว์ทดลอง 2561.docx 5b9225c405128-060961p101.rar 5b9225c4052ef-060961p102.rar
2561 กันยายน 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์” 5b92259e1b804-news060961.docx 5b92259e20e81-060961ph1.rar 5b92259e210d1-060961ph2.rar