ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

Search
ปี เดือน วันที่ พาดหัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพ1 รูปภาพ2  
2565 กุมภาพันธ์ 18 สมาคมศิษย์เก่า ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งต่อน้ำใจแก่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเงินสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่า จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 621328a4ee10d-ข่าว มอบเครื่องมือปรับแก้แล้ว 21.02.65.docx 621328a4ee738-180265p.rar 621328a4ee90b-180265p2.rar
2565 กุมภาพันธ์ 10 ประชุมการจัดทำอัตรากำลัง โดยกองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แก่ผู้บริหาร ตัวแทนกลุ่มวิชา และหัวหน้างานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 62132844e9e40-ข่าว ประชุมการจัดทำอัตรากำลัง.docx 62132844ea471-100265p.rar
2565 กุมภาพันธ์ 10 ยินดีต้อนรับน้องใหม่ชาวฟ้าหม่นมอดินแดง ใน “พิธีมอบเนคไทและสัญลักษณ์ ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564” 62132802a2047-ข่าว พิธีมอบเนคไท.docx 62132802a26c4-output.rar 62132802a285f-output2.rar
2565 กุมภาพันธ์ 9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จับมือ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ลงนามMOA การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา 621327277a798-ข่าว ลงนาม MOA.doc 621327277ae74-output.rar 621327277b00b-output2.rar
2565 กุมภาพันธ์ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบรถยนต์โดยสารจากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 621326d2b7fbe-ข่าว รับมอบรถบัส.docx 621326d2b85ba-output.rar 621326d2b8776-output1.rar
2565 กุมภาพันธ์ 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน” 6213268400044-เนื้อข่าว KM(4 ก.พ.65).docx 621326840071a-040265p.rar 62132684008ad-040265p2.rar
2565 มกราคม 20 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ทีได้รับรางวัลระดับดีเด่นด้านห้องปฏิบัติการ 2 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 621325804398b-ข่าว.docx 621325804408d-20012565lab.rar 621325804422d-20012565labp.rar
2565 มกราคม 25 สพ.ญ. วิภาศิริ อมรวิทยาเวช ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ประธานบริษัท เบสท์อะโกร คอมพาเนี่ยน จำกัด เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 621324d32b135-หมอแจง เข้าสวัสดีปีใหม่คณะสัตวแพทย์.docx 621324d32b7bb-jang.jpg
2565 มกราคม 25 คณบดีและบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6213249ae8ce6-เข้าสวัสดีปีใหม่ศูนย์นวัตกรรม.doc 6213249ae933b-nv.jpg
2565 มกราคม 25 คณบดีและบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 621324661fa39-ทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น.doc 6213246620058-250165สถาปนามข.rar
2565 มกราคม 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 62132430dee16-สวัสดีปีใหม่คณะศิลปกรรมed.docx 62132430df514-210165คณะศิลปกรรม.rar
2565 มกราคม 17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 621323f6960fe-สวัสดีปีใหม่คณะเทคโน.docx 621323f69673e-170165p.rar
2565 มกราคม 14 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่แต่ละคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์กรเครือข่ายของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 621323b82bbc6-ข่าวรวมสวัสดีปีใหม่ คณบดีแต่ละคณะedi.doc 621323b82c24c-140165p2.rar 621323b82c452-140165p3.rar
2565 มกราคม 14 คณบดีและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่อธิการบดีและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 621323435b5f8-สวัสดีปีใหม่อธิการบดี.docx 621323435bc9b-140165p1.rar
2565 มกราคม 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 621322f32f6d7-ข่าวโควิท ฉบับแก้ไข.doc 621322f33013a-050165p.rar
2565 มกราคม 4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และเป็นขวัญกำลังใจเนื่องในโอกาสต่างๆ 621322a7bc8f4-สวัสดีปีใหม่คณบดี.doc 621322a7bcf90-040165p.rar
2564 ธันวาคม 27 ผู้บริหาร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เข้าร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับคณสัตวแพทยศาสตร์ มข. 621322351f592-ผู้บริหาร อสค มอบกระเช้าใหม่ 65.docx 6213223520262-271264p.rar
2564 ธันวาคม 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา” อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 61c548ced48fd-ข่าวงานศพ .docx 61c548ced8ebe-221264p.rar
2564 พฤศจิกายน 15 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ของคณะ 61935d0924da4-4.ทบทวนวิสัยทัศน์-15112564.docx 61935d09260a7-151164p.rar
2564 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการ “ปรับกระบวนทัศน์ยุทธศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์” 6174d14ea8cda-3.ปรับกระบวนทัศน์-21102564.docx 6174d14eace56-211064p1.rar 6174d14ead099-211064p2.rar
2564 ตุลาคม 21 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างลายเซ็นดิจิทัล” 61711fff39615-ข่าว.docx 61711fff3ad80-211064cp1.rar 61711fff3af7a-211064cp2.rar
2564 ตุลาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น 6167f0a73d163-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่บริจาคอาหารสุนัขและแมวให้แก่หมู่บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น.docx 6167f0a73dd1a-131064pk.rar
2564 ตุลาคม 13 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม 6167f0771b7a3-คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม.docx 6167f0771be2b-131064p.rar
2564 ตุลาคม 12 คณะสัตวแพทยศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารคณะทัตแพทยศาสตร์ 6167f03a2be5f-คณะสัตวแพทยศาสตร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้บริหารคณะทัตแพทยศาสตร์.docx 6167f03a2e60f-121064p.rar
2564 ตุลาคม 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัด“โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และทบทวนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”(กิจกรรมที่ 3) 615b9bf99352e-ข่าว3.docx 615b9bf995da3-011064p1.rar 615b9bf996001-011064p2.rar
Page 1 of 32