ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2563
เดือน
พฤศจิกายน
วันที่
26
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพในการเตรียมและการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ใน Journal quartile score 1 (Q1) สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๓-๑๑-๒๗ ๐๖:๔๘:๔๙
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2