ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2563
เดือน
พฤศจิกายน
วันที่
24
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๓-๑๑-๒๕ ๐๑:๒๐:๒๐
Submitter's IP Address
10.101.109.132
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2