ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2563
เดือน
มกราคม
วันที่
30
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดเวทีประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566)
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๑-๓๑ ๐๖:๒๙:๕๘
Submitter's IP Address
10.115.0.29
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2