ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2563
เดือน
มกราคม
วันที่
15,22
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๑-๒๓ ๐๖:๑๔:๓๖
Submitter's IP Address
10.115.0.76
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2