ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2563
เดือน
มกราคม
วันที่
11-12
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ กมลาไสยปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า”
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๑-๑๕ ๐๖:๓๗:๔๒
Submitter's IP Address
10.115.0.89
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2