ฐานข้อมูลข่าวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. พัฒนาโดย : นายยรรยง วังปรีชา : นักสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) *ข้อมูลรูปภาพจัดอยู่รูปแบบการบีบอีด(.zip หรือ .rar)

ปี
2562
เดือน
ธันวาคม
วันที่
27-29
พาดหัวข่าว
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 (Vet Games 29th)
รูปภาพ1
Date Submitted
๒๕๖๓-๐๑-๐๖ ๐๖:๑๔:๓๗
Submitter's IP Address
10.115.0.254
Submitter's Username
acti
Submitter's User ID
785
Language Code
th-TH
Confirmed
Yes
รูปภาพ2